Českotřebovský deník 107/2019 (18.4.)
V památkové zóně v České Třebové je teď nejbolavějším místem kostel sv. Jakuba

O stavu památkových objektů v Městské památkové zóně v České Třebové i o stavu krajského majetku v tomto městě jednal s vedením města 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. Při té příležitosti také pogratuloval chlapcům ze střední odborné školy VOŠ a SŠT, areál Skalka, kteří uspěli v celostátním kole soutěže České ručičky.
„Zastupitelstvo tento týden schválilo programové dotace na kulturu, sport a cestovní ruch, které pomohou i v České Třebové. Městské muzeum například s přispěním našich dotací rekonstruuje krásnou sbírku asi 30 historických dámských čepců z Českotřebovska z přelomu 19. a 20. století. Na čelní stěně radnice pomůžeme s opravou pískovcového znaku města a dnes jsem přislíbil i naši pomoc při výspravách celkové fasády staré radnice,“ řekl Roman Línek a pokračoval: „Podobně jako ve všech dalších místech kraje, kde o to požádali, finančně přispějeme České Třebové také na opravu drobných křížků, které už po mnoho let provázejí naši krajinu.“
Česká Třebová má krásně opravenou Rotundu sv. Kateřiny, ale horší je to se stavem kostela sv. Jakuba přímo v městské památkové zóně. „Kostel je přirozených duchovním a kulturním centrem města, pořádá se tu i řada akcí pro veřejnost a potřebuje vyspravit zdi a obnovit fasádu. Město proto hledá možnosti, jak spojit síly a finance s biskupstvím, Ministerstvem kultury, krajem i soukromými dárci,“ informoval 1. místostarosta Dalibor Zelený. „Domluvili jsme se, že tuto finančně náročnou investici bychom měli společně směrovat do příštího roku,“ uvedl k tomuto tématu Línek.
Při pracovní návštěvě Střední technické školy se náměstek Línek setkal i se čtyřmi žáky, kteří náš kraj úspěšně reprezentovali na celostátním kole soutěže České ručičky. Víťa Beran dokonce získal v oboru elektro-slaboproud krásné první místo. Škola má velmi moderní vybavení pro pět maturitních a tři učňovské obory. Její chloubou jsou nové učebny pro informatiku a robotiku.
Ve městě vlastní Pardubický kraj ještě historickou budovu gymnázia, které nyní postupně projde energeticky úspornými opatřeními. Na přilehlém pozemku nyní vybudovalo příjemnou venkovní učebnu a relaxační zahradu. „S městem si vycházíme v majetkových záležitostech tradičně vstříc. Všechny budovy těchto škol jsou nyní v našem majetku, a pokud nějaký objekt už nepotřebujeme, nabízíme ho přednostně městu,“ sdělil Línek.
Tak je to i v případě zdejšího detašovaného pracoviště Speciální školy v Ústí nad Orlicí, které by se mělo rušit, a děti by měly dojíždět do školy do Ústí nad Orlicí. „Situace ale není tak jednoduchá, jak se zdá,“ konstatovala starostka Magdaléna Peterková. „Jednak nám počet dětí pro speciální školu v příštím roce pravděpodobně stoupne, a za druhé jsou to z velké části děti, které nemohou do Ústí nad Orlicí samy bez dozoru dospělých dojíždět. Pokud jim zde nezachováme školní zařízení, budeme se muset spolu s krajem snažit pomoci jim a jejich rodičům jiným způsobem.“
Nové investiční projekty v České Třebové teprve chystají, ale vedení radnice nechce zůstat stranou ani letošního krajského bienále Stavby roku v Pardubickém kraji, kam přihlašuje rekonstrukci mateřské školy U Koupaliště.

Projednávání závěrů hlukové studie s občany začne již po velikonocích

Problematika ochrany proti hluku z železniční dopravy po modernizaci železničního uzlu Česká Třebová, která se nyní řeší  se posunuje do další fáze. Projektanti se nyní setkají s obyvateli  několika problémových lokalit města, kde je třeba dopředu projednat návrh protihlukové ochrany a znát názor obyvatel bydlících v této lokalitě. Jde např. o občany bydlící ve Slovanské ulici, v Sadové nebo ulici Tykačově. "Budeme snažit, aby jednání bylo věcné, máme možnost předložit výsledky hlukových měření i návrhy opatření na minimalizaci hluku v každé lokalitě, vysvětlil místostarosta Dalibor Zelený. "Budeme chtít znát názory obyvatel, aby byl předložený návrh případně třeba ještě doplněn nebo odsouhlasen, vysvětlíme případné nejasnosti a zodpovíme dotazy. Pozvánky doručíme občanům včas do schránek např. pomocí strážníků městské policie. Termíny jsou stanoveny na týden po velikonocích", dodal Dalibor Zelený. Projektanti budou následně pracovat na přípravě vizualizací pro jednotlivé lokality tak, aby je bylo možné předvést občanům. Projektanti budou v této fázi také spolupracovat s městským architektem. (mm)
 
Pozvánka na 58.ročník trampského volejbalu 

58. ročník trampského volejbalu a 17. ročník Memoriálu Mirka Hurta se koná v sobotu 25.května 2019.
Místo konání:  kurty TJ Sokol Rybník
Začátek: 9:00 hod (prezentace na místě od 8:30 hod)
Dobrou náladu s sebou. Kontakt +420 725 470 138.
 
Oznámení

Tradiční setkání bývalých spolupracovníků ÚZCHV a Spolsinu se uskuteční v úterý 14. května 2019 od 14 hodin  v restauraci Kříb. Vezměte sebou vzpomínky, fotografie a dobrou náladu.  Za pořadatele  Ing. Václav Polák a Hana Venclová
 
Jeden stavební superúřad nezrychlí stavební řízení. Problém je jinde....

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal ve středu s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a jejími náměstky Zdeňkem Semorádem a Marcelou Pavlovou. Tématem jednání byla především novela stavebního zákona, ale také příprava příštího programového období Evropské unie a aktuální stav čerpání prostředků v rámci současného období.
„Osobně vnímám navrhovanou změnu jako nabourání systému, který funguje již od poloviny 19. století. Jednoznačně rozumím snaze zrychlit stavební řízení, které je v České republice oproti jiným evropským zemím neúměrně dlouhé. Problém neefektivity při rozhodování shledávám osobně někde jinde. Jedním z nich je nerespektování metodiky nadřízeného orgánu nebo také účelové namítání podjatosti úředníků. Obce by navíc tímto návrhem přišly o část kompetencí a úřady by se podle mého vzdálily občanům,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Ten zároveň připomněl, že Pardubický kraj v minulosti uspěl s legislativní iniciativou týkající se novelizace správního řádu, která řešila problematiku takzvané systémové podjatosti.
V současné době existuje v České republice přes 700 obecných stavebních úřadů a řada dalších speciálních, například pro stavbu silnic. Struktura úřadů by se podle připravované novely měla zjednodušit a snížit počet těchto úřadů. Vzniknout tak má takzvaný Nejvyšší stavební úřad, kdy by stavební úředníci byli řízeni státem, a ne obcemi v přenesené působnosti jako nyní. Chystaný nový stavební zákon má zavést jediné řízení a celý proces digitalizovat. Záměr zákona počítá i se závaznými lhůtami. Pokud by v rámci nich nepadlo rozhodnutí, bylo by automaticky bráno souhlasné stanovisko. Návrh také vylučuje možnost zpětně legalizovat černou stavbu.
 
O soutěž MLS Pardubického kraje je zájem

V letošním třináctém ročníku se přihlásilo 32 výrobců se 130 výrobky ve čtyřech kategoriích. V pětičlenné porotě zasedl i Václav Kroutil, radní odpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov. „Počet výrobků přihlášených do soutěže je od roku vyšší a to je nejen pro obyvatele našeho kraje příznivá zpráva. Těší mne také, že úroveň jednotlivých výrobků ve všech kategoriích neustále stoupá,“ sdělil Václav Kroutil.
Nejvíce výrobků bylo přihlášeno v kategorii Mléko a mléčné výrobky (57).  Dále následovaly Maso a masné výrobky (33), Výrobky z medu a ostatní (25) a Mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky (15). Porota ochutnávala nejen osvědčené značky a potraviny, ale také novinky, které si cestu k zákazníkům teprve hledají. „Nebylo jednoduché vybrat z tolika kvalitních výrobků vítěze. Mám radost, že mají výrobci stále chuť přinášet na naše stoly novinky jak v oblasti běžných potravin, tak i gurmánských specialit,“ dodal Václav Kroutil.
Slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční 22. května v Chroustovicích. S nejlepším potravinářskými produkty se seznámí i široká veřejnost. Představeny budou na Beko Fresh festivalu 15. a 16. června. Dále 24. srpna v rámci akce Koně v akci a 22. září na Krajských dožínkách. MLS Pardubického kraje pořádá Agrovenkov o.p.s ve spolupráci s Pardubickým krajem.


Inzerce: DOTACE SNADNO

Od 2.5. lze opět žádat o dotace na produkty, které v létě ochladí a umožní úspory energií v budovách.
70 % dotace na vzduchotechniku i s chlazením a venkovními žaluziemi do veřejných objektů.
 
70 % dotace na novou vzduchotechniku s osvětlením i s chlazením do školní kuchyně i jídelny - příklad
https://www.atrea.cz/cz/vetraci-a-klimatizacni-stropy 70 % dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny, vzduchotechnické jednotky s rekuperací i s chlazením, ale nově i tepelná čerpadla.
 
Fotovoltaické elektrárny na objekty ČOV
Až 55 % dotaci na zateplování veřejných budov, osvětlení LED, nové střechy, podlahy, výplně (okna, dveře), odstranění vlhkosti aj. Pro státní objekty s doplatkem ze Zelená úsporám
 
Měření CO2 ve školních budovách.
85 % dotaci na vybudování zachytávání dešťové vody u ZŠ, MŠ, OU aj. a následně její využití na zálivku, splachování toalet aj.
Nabízíme i projekty na: Pořízení hasičských automobilů, DA a oprava hasičských zbrojnic, vodovody, kanalizace, rybníky, retenční nádrže, průzkumy zdrojů pitné vody, vrty, DČOV, snížení prachových látek v provozovnách, vybudování parků, parkovišť s akumulací vody, veřejné osvětlení, kofinancování a půjčky z národního programu SFŽP, pořízení elektromobilů a rychlonabíjecích stanic, aj. projekty.
Dovolte nám, abychom Vámi vybraný objekt prověřili a nabídli nejlepší technické a ekonomické řešení.
Šárka Čotiová  telefon 313 035 670  email: cotiova@dotacesnadno.cz