Českotřebovský deník 108/2019 (19/3)

Předání daru pro Veroniku Šrámkovou se konalo na českotřebovské radnici


Na slavnostním večeru českotřebovských Kohoutů proběhla dražba dresu útočníka Martina Filipa, který za částku 10 500 korun získala starostka Magda Peterková. Ve spolupráci s vydražitelem věnuje hokejový klub získané peníze na charitativní účely. „Rozhodla jsem se, že částku deset a půl tisíce korun věnuji mentálně postižené Veronice Šrámkové z Kozlova. Peníze pomohou jejím rodičům při rekonstrukci koupelny v rodinném domě. Veronika, které bude letos v květnu patnáct let, potřebuje celodenní péči,“ vysvětluje starostka Magda Peterková. Na páteční oslavě mistrovského titulu nezůstalo jen u výše uvedené částky. Bleskově reagovali hokejisté. Vybrali mezi sebou další peníze, přesně 6 400 korun, které v hotelu Uno předali překvapené starostce. Částka v její ruce se během chvíle navýšila na 16 900 korun.
Kluci potvrdili, že nejsou hokejovými žoldáky, kteří sledují pouze své cíle. Hrají za Českou Třebovou, cítí se tady doma a mají srdce na správném místě,“ říká manažer klubu Vladimír Vaněk, který přidal další tři tisíce korun a vybranou částku zarovnal na rovných 20 000 korun. Dražbu dresu nejlepších hráčů pořádají Kohouti pravidelně na konci sezony, na klubovém večírku, a peníze vždy věnují na dobročinné účely. Letošní částka je rekordní. 
Veronika Šrámková s maminkou a asistenčním pejskem  přišla ve středu 17. dubna na českotřebovskou radnici společně s předsedou a manažerem HC Kohouti Česká Třebová Vladimírem Vaňkem. Za účasti  obou místostarostů Ing. Dalibora Zeleného a Mgr. Josefa Kopeckého  zde byla v zasedací místnosti rady města vybraná částka slavnostně předána.
Další prostředky pro Veroniku Šrámkovou ve výši 5000 Kč předá Veronice a její mamince Koalice pro Českou Třebovou jako výtěžek z letošního Lidového plesu.   Připomeňme, že pro postiženou Veroniku organizoval již v loňském roce sbírku spolek Za jeden provaz, opět ve spolupráci dalšími.  Sbírka tak byla obohacena např. na letních akcích Kulturního centra Česká Třebová a díky Marku Trejtnarovi také na  loňském ročníku jedné z největších sportovních událostí v České Třebové Dekstone Streetball Cup 3x3 Chance Tour - Memoriál Mistra Jana Husa, který se konal na Skalce.  Zde pomohla také organizace Každý koš pomáhá, která přispěla pro Verunku přispěla 5 000 Kč nebo Brazilian Jiu Jitsu - DSC GYM, jenž pro Verunku darovalo 2 700 Kč. Sbírka byla ukončena  6. 10. 2018, na tradičním podzimním benefičním notování. Všechny výše uvedené aktivity je třeba vysoce ocenit. Ukazují, že mnoho lidí není lhostejných a dovedou účinně pomoci těm, kteří to potřebují.  (mm)

Společnost železniční Česká Třebová hlásí

Rekapitulace prvního
letošního výletu
s bufetovým vozem
v číslech:

 

120 vytočených piv,
70 zkonzumovaných párků
v rohlíku
30 prodaných klobás,
20 objednaných toastů.
Drobné chuťovky a
upomínkové předměty
nepočítáme.
 
Pokud čas dovolí,
připravíme turistickou vizitku,
o kterou jste měli zájem.
 
Těšíme se na dalších akcích
a přejeme
pohodové Velikonoce.😉

Dodržujte třicítku v Benátkách

Na poměrně dlouhém úseku je prakticky od mostu v ulici na Chmelnici až do Husovy ulice více než 1200 metrů dlouhá trasa s omezením rychlosti na 30 km/hod. Dodržet tak nízkou rychlost na tak dlouhém úseku není u dnešních moderních vozidel jednoduché a tak se může stát, že rychlost 30km/hod  občas překročí. V některých případech ale o hodně. Právě na to si stěžují občané  bydlící na tomto úseku a žádají zde pravidelné měření rychlosti.  Zatím tento úsek  pravidelně měřen nebyl, což se ale nyní na základě řešení stížností občanů může stát. Proto doporučujeme řidičům, aby při jízdě přes Benátky věnovali rychlosti vozidla více pozornosti než dosud. Osobně si však myslím, že toto omezení rychlosti mělo  vztahovat třeba na dva či tří kratší úseky, kde je skutečně nutné. Současný stav, kdy má úsek s omezením na 30 km/h délku 1200 metrů je spíše past na řidiče. (mm)
 
Mladí cestovatelé z devíti zemí světa se letos sjíždí na Konopáč

Mezinárodní setkání mládeže celosvětové federace campingu a caravaningu se každý rok o velikonočních svátcích koná v jiné zemi. Po loňském Záhřebu se mladí lidé od 16 do 35 let letos scházejí v autokempinku na Konopáči u Heřmanova Městce, příští rok pojedou do Portugalska.  Záštitu nad akcí v našem kraji převzali 1. náměstek hejtmana Roman Línek a radní René Živný.
Hosté se začali sjíždět už ve čtvrtek. „Mladí Angličani hned skočili do vody, ale nevím, jestli nebyli překvapeni, že je pořád dost studená, žádný Golfský proud nám ji tady neohřívá,“ poznamenal Roman Línek, který se byl podívat na vrcholící přípravy. Pořadatelé letos přivítají více než dvě stovky účastníků z České republiky, Velké Británie, Polska, Finska, Švédska, Portugalska, Nizozemska, Belgie a Slovenska. Poslední mezinárodní sraz mladých členů federace byl v České republice v roce 2005 na pražském Džbánu, v roce 2011 se rovněž v Praze sešli členové velké federace.
„Je to pro nás velká čest i závazek hostit členy federace mladých u nás na Konopáči,“ řekl Bohumil Starý, předseda federace v České republice. „Připravili jsme pro ně mnoho sportovních i společenských aktivit, nebude chybě průvod národních delegací a také různé výlety. Každá pořádající země se chce představit v tom nejlepším světle, tak doufám, že se nám to podaří a předáme Portugalcům vysoko nasazenou laťku.“  Účastníci většinou zůstávají v hostitelské zemi ještě i pár dní po skončení programu setkání. Z Konopáče se budou rozjíždět na velikonoční pondělí.
 
Masiv Sněžníka v centru pozornosti

Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka, tak se jmenuje dokončený evropský projekt, který zástupci Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství dnes slavnostně představili v Červené Vodě.
Jedná se o modernizaci dvou úseků silnic v místech, kde je velká koncentrace turisticky zajímavých cílů. V našem kraji to je oblast Králicka a Dolnoslezské vojvodství se rozhodlo pro okolí lyžařského střediska Czarna Góra. Celý projekt, jehož větší část je na polské straně, vyšel na za 176 milionů korun a byl z 90 procent spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020, kraje se podílely deseti procenty,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Přeshraniční program INTERREG je jediným unijním operačním programem, se kterým jsme v tuto chvíli jako samosprávy spokojeni, jelikož jeho nastavení chápe naše priority a nemusíme je měnit podle toho, co chce někdo jiný, a kdo nastavuje jednotlivé výzvy. Díky tomu je možné zahrnout projekty v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a všeho, co pohraniční oblast potřebuje.
V našem kraji se jedná o necelých šest kilometrů modernizace silnice III/04314  od křižovatky s I/43 – Boříkovice  až do Červené Vody na křižovatku s I/11, v Polsku potom necelých 12 kilometrů v úseku Stronie Śląskie – Czarna Góra – Idzikov.  Zvláštní zřetel při výběru silnic do tohoto projektu byl brán na dostupnost k důležitým kulturně historickým a turisticky atraktivním místům masivu Sněžníka na polské straně a v jižní části Orlických hor na straně české. Tyto oblasti tvoří hlavní potenciál pro rozvoj rekreačně-turistické infrastruktury. "Na české straně najdete krásné přírodní lokality, jako je horní tok Tiché Orlice, přírodní park Suchý vrch-Buková hora, přírodní park Jeřáb, přírodní rezervace Hynkovice nebo přírodní památka Čenkovička,“ upřesnila radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová a pokračovala: „Kromě toho je tu i Muzeum čs. opevnění – tvrz Bouda a dva skiresorty – Červená Voda a Čenkovice.“
Na polské straně je hlavní táhlem turistů lyžařské středisko Czarna Góra, které nabízí jedny z nejlepších sněhových podmínek v této oblasti a je výtečným místem pro výuku jízdy na jak na lyžích, tak i na snowboardu. Nedaleko je i sto metrů hluboká Medvědí jeskyně Kletno s obrovskými krápníky i kostrou medvěda. Další zajímavost v okolí je také v podzemí, v bývalém uranovém dole v Kletnu, kde jsou nyní k vidění hlavně atraktivní minerály. Lázně Lądek Zdrój pak přitahují turisty svými proslulými termálními prameny. Jsou jedním z nejstarších lázeňských měst v Evropě.
 
Gymnázium Pardubice pozvalo své hosty z Tchaj-wanu
na prohlídku krajského úřadu

Už dva roky trvá spolupráce gymnáziem Mozartova v Pardubicích a s tchaj-wanskou střední školou Feng Shan Senior High School  z Kaohsiung. Zástupce obou škol přijal radní pro školství Bohumil Bernášek.
„Pardubický kraj podporuje stáže studentů v zahraničí, a také vítá, že studenti z ciziny navštěvují náš region. Vzájemná setkání jsou prospěšná nejen v poznávání odlišných kulturních zvyků, ale také k praktickému procvičování jazykových dovedností,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství. Během setkání na krajském úřadě diskutoval radní Bernášek se studenty o rozdílech v systému vzdělávání na středních školách v obou zemích. Zajímavostí třeba je, že studenti na Tchaj-wanu studují mnohem intenzivněji než jejich vrstevníci v Česku. Ti, co chtějí studovat na vysoké škole, tráví v lavicích i více jak dvanáct hodin denně. Při setkání například panovala shoda studentů obou zemí při výběru zaměření budoucího vysokoškolského studia.  Radní Bohumil Bernášek zahraničním dále studentům představil  Pardubický kraj a také například projekt zdravého stravování v krajských školách. 
Skupina deseti studentů se svou učitelkou navštíví během svého pobytu v České republice Prahu, Olomouc Litomyšl, ale i Pec pod Sněžkou. Na návštěvu kraje přišli studenti ve věku 16-17 let ve školních uniformách
 
Dětské centrum Veská má zateplenou budovu a nový výtah

Důvod k radosti mají v Dětském centru Veská. Hlavní budova prošla rekonstrukcí a k ní byl přistaven výtah, který v budově chyběl. V souvislosti s tím byly také provedeny drobné dispoziční změny na všech podlažích. Slavnostního předání se zúčastnili také zástupci Pardubického kraje, který je zřizovatelem Dětského centra.
Cílem projektu je snížení nákladů na energie za vytápění a ohřev vody a modernizace vzhledu budovy. Hlavní budova byla zateplena. Na fasádě byl aplikován zateplovací systém a byla vyměněna okna. Neméně důležitá je i dostavba výtahu, který při poskytování péče tolik chyběl. Projekt realizace úspor energie byl zapsán do 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí.
Dětské centrum Veská je zařízení pro ohrožené děti a rodiny. Přijímá opuštěné, zanedbané, týrané, ale i zdravotně hendikepované děti od narození až do věku 18 let. Pečuje také o nezletilé těhotné a maminky s nařízenou ústavní výchovou a pomáhá i dospělým maminkám s dětmi v nouzi či krizi a rodinám, které se ocitnou v tíživé a problematické situaci.