Českotřebovský deník 92/2019 (3/4)   
Otevření dalšího centra společnosti Unicorn ve východních Čechách

Zřízení českotřebovské pobočky je připraveno na pátek 26. dubna odpoledne. Nová pobočka  společnosti Unicorn bude zřízena na adrese Moravská 929 Česká Třebová.
Společnost Unicorn na konci roku  2018 disponovala 21 vývojovými centry ve čtyřech evropských zemích, ve kterých se na realizaci zakázek a vývoji nových produktů a služeb spolupracovalo 2 303 zaměstnanců. Klienty firmy tvoří více než 500 firem z 25 zemí světa a 100 000 uživatelů internetové služby Plus4U. Na Unicorn College, vysoké škole zaměřené na informační technologie, ekonomii a management, aktuálně studuje celkem 367 studentů z 16 zemí. Významným úspěchem je získání akreditace magisterského studia, která umožní studentům od září 2019 studovat dva nové studijní programy.
Studenti Unicorn College se v rámci studia dlouhodobě věnují problematice Internetu věcí (IoT), Průmyslu 4.0, kybernetické bezpečnosti a dalším aktuálním tématům. Mimo jiné rozvíjejí také prototyp chytré farmy. Unicorn College úspěšně pokračuje ve spolupráci s Evropskou organizací pro jaderný výzkum, která sídlí v Ženevě a je známá pod zkratkou Cern. Jedná se jednu z nejprestižnějších mezinárodních vědeckých institucí. Unicorn College pro Cern dlouhodobě vyvíjí aplikaci ITk Production Database, kterou aktivně využívá dalších cca 30 prestižních vědeckých institucí a univerzit z Evropy a Ameriky. 
K významným událostem Unicornu v roce 2018 patří také otevření nových regionálních center v Ostravě, Písku, Pardubicích a v Liberci. To zapadá do dlouhodobé strategie „jdeme s prací za lidmi do regionů“. V současné době má Unicorn v Česku vedle pražských poboček a centrály dalších deset regionálních poboček (2x Brno, Chrudim, Hradec Králové, Liberec, Mladá Boleslav, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň), a dále dvě pobočky na Slovensku (Bratislava, Prešov), dvě na Ukrajině (Kyjev, Ternopil) a jednu v nizozemském Arnhemu.
Nyní v dubnu bude zřízena regionální pobočka společnosti i v České Třebové. Jádrem každého regionálního týmu jsou často spolupracovníci, kteří už v Unicornu nějakou dobu pracují, ale předpokládá se, že další růst a rozvoj už bude z ´místních zdrojů´.  Bylo ověřeno, že tento model velmi dobře funguje,“ říká Zrzavý. Nová vývojová centra ale nevznikají jen podle potřeb spolupracovníků. Důvodem může být i požadavek zákazníka, resp. potřeba být zákazníkovi nablízku.

Lokalita U Stadionu - chystají se změny

Současný stav, který je zachycen na fotografiích,je prakticky stejný jako před 15 lety, kdy byla zrušena vlečka k teplárně Primony. Změny jsou žádoucí a připravují se. Ve vlastnictví města však nejsou všechny potřebné pozemky, důležitá část lokality má soukromého vlastníka, který počítal s tím, že zde postaví bytový dům (uvádí se 12 + 12 bytových jednotek).  Další úprava lokality je připravena díky Atelieru Hájek do formy urbanistické  studie v několika variantách. Počítá se s dopravním propojením do ulice Vily (ovšem pouze pro místní, nikoliv pro průjezdy vozidel, k tomu toto propojení sloužit nesmí) se zajištěním parkování. Otevřelo by se zde ovšem kvalitní spojení pro cyklisty vedené mimo hlavní komunikaci z obchodní zóny, krytého  bazénu a sídliště Lhotka kolem železniční tratě na Farářství a do centra města. Právě v současné době probíhá posuzování variant. Ke změně tohoto nyní neupraveného prostoru by mělo dojít bez ohledu na to, zda  zde bude soukromý investor stavět v blízkém časovém horizontu nebo zda svůj záměr odsune. Řada lidí je toho názoru, že čím by zde byl bytový objekt menší, tím by bylo lépe. Na posledním snímku ukazujeme, že je třeba také řešit oplocení areálu MŠ také ze strany ulice U stadionu, zatím bylo provedeno jen ze strany od železniční tratě.


O víkendu představí nové jezdecké kostýmy

Za dva roky oslaví Slatiňany 50 let od vyhlášení města. Do té doby chtějí dobudovat řadu drobných vylepšení. Pardubický kraj městu pomáhá i prostřednictvím programových dotací v oblasti kultury a sportu. Na jejich využití se přijel podívat 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Pardubického kraje Roman Línek.
„Slatiňany čerpají v letošním roce na opravy sálu a svodů v sokolovně od Pardubického kraje 200 tisíc korun a na doplnění expozice jezdectví ve Švýcárně 50 tisíc korun. Pro návštěvníky odjinud jsou především sídlem klasicistního zámku a krásného zámeckého parku, který je nyní ovšem v  rekonstrukci, kladrubských vraníků a kaštanových alejí. Je tu krásné okolí na výlety a vycházky, proto je dobře, že tu budují naučné stezky a různé atrakce pro rodiče s dětmi,“ řekl Roman Línek.
Starosta Ivan Jeník, mimochodem zvolený už popáté za sebou, je hrdý na další rozvoj areálu Švýcárny. Tato bývalá hájovna sloužila od poloviny 19. století jako romantické sídlo  Auerspergerů pro pobyt s dětmi v přírodě. Její chátrání zastavil v roce 2012 dokončený evropský projekt a na vybudování Muzea starokladrubského koně a od té doby ji město každý rok ještě nějak vylepšuje. V minulých letech vznikl malý venkovní amfiteátr pro loutkové divadlo a pro další programy pro veřejnost.  Úpravy doznávají i vnitřní interaktivní expozice Švýcárny. „Letos jsme přidali další herní prvky do zahrady u Švýcárny. Jsou to dřevěná otáčecí puzzle, ze kterých si děti složí krajinu se zvířaty, která patří do našich končin,“ ukazuje Ivan Jeník první z nich.
V expozici nechali díky dotaci Pardubického kraje ušít v barrandovských ateliérech repliky dobového historického oblečení na koně. Návštěvníci tu od 6. dubna, kdy tady začíná nová sezóna, uvidí také dobové pokrývky hlavy nebo spodní oblečení.
 
Chrast stráží tajemství Podlažického kláštera  

Pardubický kraj je bohatý na památky. Sídlí tu tři městské památkové rezervace a devatenáct městských památkových zón. Jedna z nich je i ve městě Chrast.  
Chrastecká radnice sídlí na zámku spolu s Městským muzeem. To kromě jiného stráží tajemství Podlažického kláštera – takzvaný Codex Gigas neboli Ďáblovu bibli ve výstavní replice. „Rádi bychom do budoucna znovu spojili muzeum v prvním patře lávkou se zámeckou zahradou, jak tomu bylo v minulosti. Teď se tam musí chodit jen po schodech, což je pro některé návštěvníky muzea či svatebčany obtížné,“ vysvětluje starosta Krňanský.
Chrast je totiž vyhledávanou svatební lokalitou, radnice tu oddává dokonce na třech místech -  ve svatební síni, v kapli a na zámecké zahradě. „Z 80 procent to jsou lidé z jiných částí kraje či republiky, místních je jen zhruba pětina,“ vyzdvihuje tuto oblibu Chrasti starosta.
Významnou dominantou města je kostel Nejsvětější Trojice na náměstí, jehož zdi jsou však už od války rozpraskané a potřebují posouzení statika a stavebně historický průzkum. V havarijním stavu je zde také rozvod elektroinstalace, na jehož opravu má farnost přislíbenou dotaci Pardubického kraje v letošním roce.
Obec by nyní ráda více spolupracovala s královéhradeckým biskupstvím na prezentaci místních církevních památek, ke kterým patří i Kostel svaté Markéty Antiochijské stojící na místě husity rozbořeného Podlažického kláštera. „Největší výzvou ve městě pak pro nás bude rekonstrukce bývalého kina na důstojné kulturní zázemí města. Veškeré kulturní akce musíme zatím pořádat buď v sokolovně, nebo na nádvoří zámku,“ dodává starosta.
„Myslím, že Chrast je pro turistický ruch zatím trochu opomíjené místo. Ve spojitosti s Podlažicemi je rozhodně velmi atraktivní,“ říká na závěr Roman Línek.
Východočeši opět poběží za všechny, kteří to nevzdali

Lidé vyběhnou za hrdiny 20. století už 18. května v Hradci Králové u rybníka Biřička
Druhý ročník Běhu pro Paměť národa v Hradci Králové se uskuteční 18. května u hradeckého rybníka Biřička. Loni běželo v Hradci Králové „za všechny, kteří to nevzdali“ téměř sto lidí. Ti tak přispěli mimo jiné na natáčení vzpomínek válečného veterána Václava Čeřovského, který několikrát unikl smrti a za komunismu byl odsouzen na 7 let za velezradu. Po celé České republice se zúčastnilo akce přes 1600 běžců a na další rozšiřování sbírky Paměti národa se vybralo celkem 650 000 korun. Letos by organizátoři rádi přivítali o tisíc lidí více.
Účastníci závodu mohou i letos symbolicky svůj běh někomu věnovat. V minulých letech si vyráběli odznáčky s heslem „běžím za…“, letos budou mít tuto větu také na startovních číslech. Každý si pak může doplnit jméno osobnosti, které si váží. Ať už to bude Milada Horáková, letci v RAF, odbojáři nebo třeba vlastní teta, která neuhnula nátlaku StB.
Pokračuje také neobvyklá kategorie „běžím kdekoli“, kterou pořádající Post Bellum zavedlo v předešlém roce. K běhu se tak mohou připojit i ti příznivci Paměti národa, kteří to na ostatní místa mají daleko, žijí v zahraničí nebo zkrátka rádi běhají sami. Startovní číslo si takto loni připnuli běžci třeba ve Vrchlabí či Ondřejově, ale i v USA, Řecku nebo Japonsku. Na dálku se k běhu připojilo jednašedesát lidí, kteří za registraci dali přes 27 000 korun.
Od prvního ročníku je běh charitativní – každý, kdo zaplatí startovné, přispěje na další nahrávání vzpomínek na 20. století a rozšiřování sbírky Paměť národa. Startovné v Hradci Králové je stanoveno na 200 Kč pro žáky a studenty a pro širokou veřejnost začíná v případě online registrace od 300 Kč až po 2000 Kč. Tato maximální částka odpovídá 100 minutám kompletního zaznamenání příběhu pro Paměť národa (natáčení pamětníka na kameru, vedení a přepis rozhovoru, editace, překlad, korektura). Vstup do areálu i na doprovodný program je zdarma.
 
Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán obce s rozhodujícím oprávněním v oblasti samostatné působnosti si zřizuje výbory jako své přípravné, poradní, iniciativní a kontrolní orgány, přičemž mezi povinně zřizované výbory u obcí patří kontrolní a finanční výbor, příp. za splnění zákonem stanovených podmínek také výbor pro národnostní menšiny. Z výše uvedeného vyplývá, že na kontrolní mechanismy obce je kladen větší důraz, neboť finanční a kontrolní výbor je zastupitelstvem zřizován povinně a kromě úkolů svěřených jim výslovně zastupitelstvem obce jim jsou zákonem stanoveny úkoly přímo.