Českotřebovský deník 93/2019 (4/4)  
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ otevřena

Vernisáž tradičně velkolepé výstavy se konala v úterý 2. dubna v malém sále Kulturního centra. Byla dobře navštívena. Po hudebním vystoupení v programu vernisáže krátce vystoupila jak Jarmila Holcová za vedení školy, tak i Libuše Neradová, s jejímž jménem je rozvoj výtvarného oboru spojen v obdivuhodně dlouhém období.  Pod jejím vedením dokážou řadu let žáci školy vytvářet  neuvěřitelně krásná díla ať již trojrozměrná, tak i  "jenom", na papíře nejrůznějšími technikami.  Fotografie nemohou všechno postihnout, je třeba na výstavu zajít a osobně se přesvědčit. Výstava je otevřena do 12. dubna. Více ZDE

Benefiční talk show Zbigniewa Czendlika POSTEL HOSPODA KOSTEL

Benefiční talk show pořádá Oblastní charita v Ústí nad Orlicí. Výtěžek z benefice bude určen na nákup terénního auta pro Domácí hospic ALFA-OMEGA, jehož sestřičky se musí i v extrémním počasí dostat včas ke svým pacientům. Oblastní charita v Ústí nad Orlicí vás srdečně zve na benefiční talk show Zbigniewa Czendlika „POSTEL HOSPODA KOSTEL“
30. 5. 2019 v 19:00 Roškotovo divadlo, Ústí nad Orlicí

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice, hledá učitele/ku pro 1. stupeň ZŠ – zástup za mateřskou dovolenou. Požadujeme splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 563/2004 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015. Vhodná znalost práce s interaktivní tabulí. Nástup od 1. 9. 2019.
Mgr. Radim Kolář ředitel školy

Příprava strojvedoucích Českých drah

DVI v České Třebové má nový trenažér a rozšiřuje kapacitu
Příprava nového strojvedoucího u Českých drah trvá téměř rok. Zájemci o práci nejdříve stráví několik týdnů v některém z Oblastních center provozu ČD, kde se jako „strojvedoucí v přípravě“ seznamují s jednotlivými pracovišti a získávají první praktické zkušenosti.
„Další měsíc pak stráví v Dopravním vzdělávacím středisku v České Třebové, kde se připravují ke zkoušce k získání licence strojvedoucího u Drážního úřadu a k interní zkoušce, která umožní zařazení uchazeče do jízdního výcviku. V této fázi absolvují budoucí strojvedoucí také první výcvik na simulátoru. Současně s jeho instalací jsme provedli rekonstrukci školicího střediska v České Třebové,“ říká Blanka Havelková, předsedkyně představenstva Dopravního vzdělávacího institutu, který zajišťuje vzdělávání zaměstnanců Českých drah.  Kromě trenažeru vznikly v České Třebové ve vzdělávacím středisku Dopravního vzdělávacího institutu nové učebny a rozšířené jsou i ubytovací kapacity. 
České dráhy plánují, že na trenažerech prostřídají všech svých 3 500 strojvedoucích. Každého z nich čekají jednou za rok dvě hodiny. Výcvikem na trenažerech projdou i všichni uchazeči, kterých se v současné době na práci strojvedoucího připravuje zhruba 200. Dalších 150 lidí národnímu dopravci na lokomotivách chybí. O práci strojvedoucích mají stále častěji zájem i ženy, kterých je nyní u Českých drah 22.
Po úspěšném zvládnutí obou zkoušek nastupují do jízdního výcviku, který trvá podle platné legislativy nejméně 12 týdnů. České dráhy v tomto případě uplatňují délku výcviku 15 – 24 týdnů. V průběhu celé přípravy absolvují uchazeči další měsíční kurz, v rámci kterého se připravují na řízení konkrétních typů vozidel a řešení konkrétních provozních situací. V tomto období strojvedoucí opět nejméně dvakrát absolvuje výcvik na simulátoru.
Po splnění všech výše uvedených požadavků následuje další zkouška a poté již nasazení do provozu. Délky kurzů a jejich obsah jsou stanoveny zákonem. Proces výcviku strojvedoucích u Českých drah trvá nejčastěji 8 – 10 měsíců.
Dopravní vzdělávací středisko v České Třebové je provozovnou Dopravního vzdělávacího institutu, a.s. se sídlem v Praze. Je dceřinou akciovou společností Českých drah, a.s., která zabezpečuje podnikové vzdělávání zaměstnanců holdingu Českých drah a dále nabízí svoje služby také zákazníkům mimo České dráhy.  V České Třebové pracuje od roku 2007. Poskytované služby v Dopravním vzdělávacím středisku jsou zajišťovány komplexně. Znamená to výuka, ubytování, stravování i příjemné posezení v baru střediska - tedy vše pod jednou střechou. Budova DVI byla rekonstruována v letech 2006 a 2007 z bývalých nocležen vlakových čet s pomocí čtyřicetimilionové dotace EU.

V Holicích se připravili na nápor dopravy 

Při návštěvě Holic se 1. náměstek hejtmana Roman Línek byl podívat, kam putují programové dotace Pardubického kraje, jak jsou na tom místní památky a také jaký je stav krajského majetku kraje na tomto území.
Nový starosta Holic Ondřej Výborný se už ovšem chystal na svou novou roli s oranžovou vestou, čepicí a zastavovacím terčem: „Tento týden začíná dvouměsíční rekonstrukce kruhové křižovatky na silnici I/35 u Holic a veškerá doprava od Pardubic a na Hradec nyní pojede přes střed našeho města. Musíme zajistit bezpečný přechod děti ráno do školy a odpoledne domů. Protože nemáme městskou policii, budou nám tři dny v týdnu vypomáhat strážníci z Pardubic, ale také řada dobrovolníků. Ráno budou na přechodech studenti z automobilové školy, kterým je víc než 18 let, a po obědě až do 15 hodin většinou naši úředníci včetně mne. Máme už rozpis služeb,“ říká starosta.
Pardubický kraj získal od města Holice bezúplatným převodem pozemek u benzínové pumpy, kde letos začne stavět novou výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby. „Řešili jsme s panem starostou také stav některých silnic v majetku kraje a podívali jsme se na místní ohrožené památky,“ shrnuje návštěvu Roman Línek a uvádí konkrétní příklady: „Díky krajské dotaci se místní sokolovna z roku 1913 zbavila nevzhledného přístavku a vrátí se jí původní podoba boční stěny. Další dotace pomůže postupné rekonstrukci oltáře v kostele sv. Martina. Podívali jsme se, jak prokoukl oltářní obraz a jak farnost pokračuje v opravách. Nyní chce probudit i zatím ztichlý místní vzácný zvon z roku 1499 a dává vyrobit nové šetrnější srdce. To by se mělo rozeznít už při letošních Velikonocích.“
Ambicí vedení současné radnice v Holicích je dokončit započaté investiční akce a také zřídit městskou policii. Starosta Ondřej Výborný by rád rekonstruoval dva městské parky a věnoval se i zádržným systémům na dešťovou vodu.

Zimní stadion ve Skutči se chystá nejen na koncerty

Se skončením sezóny na skutečském zimním stadionu začaly práce spojené s přípravou dvou květnových koncertů, které zde proběhnou v rámci festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.
Koncerty na zimním stadionu se v programu jmenovaného festivalu objevují od roku 2013 a těší se obrovské popularitě. Jde o koncerty crossoverové, tj. spojující žánr klasické hudby v provedení symfonických orchestrů s hudbou populární, rockovou, filmovou apod. „Také letos máme připraveny dva koncerty podobného charakteru,“ popisuje situaci Lenka Frídlová z pořadatelského týmu festivalu. „Prvním z nich je 5. května Fantasy filmová hudba, s níž podruhé přijede do Skutče pražská Filmová filharmonie, kterou řídí úžasný dirigent Chuhei Iwasaki. Na přání milovníků muzikálu jako druhý koncert uvedeme 9. května slavné muzikálové melodie z Broadwaye v provedení Filharmonie Hradec Králové a Yvetty Blanarovičové.“
Do prostoru zimního stadionu diváky láká především kvalitní nazvučení, světelná show a možnost přijít v neformálním oblečení. Návštěvnost každoročně dosahuje mezi 600 – 800 návštěvníky na každý koncert.
Klid však na zimním stadionu nenastane ani po zmíněných koncertech. Město totiž získalo dotaci na rekonstrukci technologie tohoto objektu. Právě v tomto týdnu na investiční akci s náklady cca 26 milionů korun vypisuje výběrové řízení. „S realizací počítáme zhruba od konce května do září, kdy by měl být zahájen nejprve zkušební a poté i plný provoz,“ uvedl k plánované investici starosta Skuteč Pavel Bezděk.  Vstupenky na oba koncerty jsou v prodeji za 450 korun a lze je koupit i online na vstupenky.skutec.cz

Kraj představil projekt pro nové sídlo Východočeské galerie

Zatímco se na první pohled ve Winternitzových mlýnech dosud nic neděje, probíhají velmi intenzivní přípravné práce na jejich přestavbu. Pardubický kraj, který od manželů Smetanových odkoupil hlavní budovu této národní kulturní památky, představil poprvé veřejnosti projekt na budoucí sídlo Východočeské galerie (VČG).
„Díky velkorysému a prozíravému rozhodnutí krajských zastupitelů koupit tuto ikonickou stavbu architekta Josefa Gočára a přebudovat ji pro kulturní účely stojíme před velmi zodpovědným úkolem,“ říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek pro majetek, investice a kulturu. „Na jednu stranu musíme ctít podobu, kterou dal tehdy průmyslové stavbě slavný architekt, a na druhou stranu by zde měla vyrůst moderně vybavená kulturní instituce, která dokáže využít industriální prvky původní budovy. Ve veřejné soutěži vyhlášené Pardubickým krajem na dokumentaci pro provedení stavby zvítězil ateliér TRANSAT architekti Petra Všetečky, který autorsky zpracoval i základní návrh, na kterém se konzultačně podílel i další výrazný architekt Josef Pleskot.“
Petr Všetečka ke své práci uvádí: „Návrh jsme tvořili téměř rok. Vstup do galerie bude ze dvou pasáží propojujících nábřeží a nádvoří. Tedy dva nové příčné řezy domem. Vstupní a výstavní prostory budou v bývalé mlýnici s pozoruhodnou dřevěnou a ocelovou nosnou konstrukcí. Tudy je veden svislý podélný řez na celou výšku domu, který vytváří v jednotlivých podlažích různou kvalitu vertikálního propojení. Směrem nahoru se dům odhmotňuje, Gočárova podlaží zvyšují světlou výšku. Stoupání domem nabídne proměňující se zážitek - míra prostorové abstrakce se zvětšuje vždy novými průhledy do vyšších pater. Vrcholí v nejvyšším podlaží proměnlivých výstav, kde je vytvořen 10 metrů vysoký sál s mezipatrem a výstavní stěnou na celou výšku. Zaslepená okna nahradí řezy do střechy. V betonové části mlýna budou depozitáře, zázemí návštěvníků a další prostory.“
Monumentální Gočárova architektura bude očištěna od některých dostaveb.  „Pro prezentaci sbírek galerie vzniknou v bývalých hlavních výrobních halách výstavní sály se zajímavými průhledy, víceúčelový sál, vyhledávaný tvůrčí ateliér, veřejně přístupná knihovna a další příjemné prostory. Zároveň tu zůstanou některé autentické prvky z původního mlýnu jako transmise, výsypky a podobně. Návštěvníkům se otevře i možnost jedinečného pohledu na město a jeho okolí ze střešní terasy. Je to šance pro galerii, aby se stala vyhledávanou kulturní institucí nejen pro celý kraj, ale upoutala pozornost i v rámci republiky či v zahraničí,“ shrnuje výhody nových prostor Roman Línek.
Veřejnost se s modelem budoucí galerie i s některými výkresy a vizualizacemi bude moci seznámit na výstavě Východočeské galerie v Pardubicích s názvem Proměna mlýnů, a to v Domě U Jonáše od 8. dubna do 9. června. „Naše galerie se tímto krokem bude moct přiřadit k dalším institucím ve světě, které vznikly v bývalých továrnách a průmyslových areálech, jako třeba jsou třeba Tate Modern v Londýně, Baltic Centre for Contemporary Art v  Gateshead ve Velké Británii, ms² Art Museum v Lodži v Polsku nebo  Museokeskus Vapriikki v Tampere ve Finsku. Po sedmdesáti letech své existence se zároveň dočká  důstojného zázemí,“ konstatuje ředitelka VČG Hana Řeháková.
Pardubický kraj tak získá atraktivní kulturní instituci povýšenou nezaměnitelnou průmyslovou architekturou. „Pro budoucí využití této budovy Winternitzových mlýnů chceme posílit výstavní tým galerie o  přední české galeristy.  Zajímavému prostoru musí odpovídat i zajímavá náplň,“ dodává Línek.

 Profil architekta Petra Všetečky (*1968)
V roce 1991 absolvoval Fakultu architektury VUT Brno. Od roku 1997 vede ateliér TRANSAT architekti, v němž spolupracuje s Robertem Václavíkem, Karlem Menšíkem, Terezou Novotnou a dalšími. Je autorem a spoluautorem projektů obnovy a restaurování památek - Jurkovičovy vily v Brně, Památníku Tomáše Bati ve Zlíně, Stadionu Sokola v Brně, Minaretu v Lednici, Baťova mrakodrapu ve Zlíně (s Ivanem Bergmannem a Ladislavem Pastrnkem), a Květné zahrady v Kroměříži (s Atelierem DRNH a dalšími). Pro Zlínský kraj vytvořil koncepci umístění krajské knihovny, galerie a muzea do nevyužitých továrních budov (14|15 Baťův institut), pro kterou zorganizoval v roce 2009 veřejnou architektonickou soutěž a navrhl stálé expozice. Za obnovu památek a realizace muzejních a galerijních expozic získal ateliér řadu ocenění. Projektoval také Pernštejnskou expozici pro Zámek Pardubice.
 

  •