Českotřebovský deník 99/2019 (10/4)  
Stavební a technické úpravy v krematoriu budou složitější, odstávka delší ...

Zvláště poslední článek vydaný začátkem dubna v Orlickém deníku byl laděn optimisticky: obřady budou v České Třebové obnoveny po měsíční přestávce.  Tuto optimistickou variantu je třeba dementovat. Po vyklizení prostor soukromou pohřební službou  začal stavební průzkum objektu a ukázalo se, že problémů je více než se čekalo a jejich vyřešení bude stát nejen více peněz, ale také více času. Protože tyto práce a úpravy nelze udělat jen tak napůl, bude třeba počítat s tím, že současná spolupráce s pohřební službou Libor Soušek Ústí nad Orlicí spojená s využíváním obřadní síně v sousedním městě se ještě protáhne. Nikdo si dnes po zkušenostech z předání prostor nedovolí odhadnout nový realistický termín, ale budou to spíše tři měsíce než dva a to ještě jen za určitých podmínek. Je to sice pro Třebováky méně konformní, ale nelze dovolit společný střet stavebních čet s plným fungováním obřadní síně.  Čeká se také ještě na posudek od firmy TABO, který ukáže na pravý stav kremační pece, ale to už se vlastního provozu obřadní síně netýká. Podle tohoto posudku bude rozhodnuto o výměně nebo rekonstrukci stávajícího zařízení.  (mm)


Škoda vrby v Javorce

Vážený pane Mikolecký,  děkuji Vám, že jste se zastal dnes bohužel již neexistující vrby  na spodním okraji Robova kopce. Její odstranění je dle mého názoru  ukázkou bezohledného přístupu k přírodě na jedné straně a arogance moci na té druhé.
Je  mi z toho smutno a zoufalo. Dovolím si však nesouhlasit s Vaším názorem, že Robův kopec by měl sloužit  jako stavební parcely. Naopak, jsem přesvědčena, že tak krásné místo v dosahu centra města  a zároveň navazující na odkaz předků -park Javorku, by měl být zachován jako relaxační zóna.  Pokud by město majitelům pozemků nabídlo cenu odpovídající ceně stavebních pozemků, možná by s takovým záměrem souhlasili. Co je lepší  - komfortní bydlení pro pár vyvolených nebo zachování krásné přírody pro všechny obyvatele města ? Domy se dají postavit lehce, kus zabetonované přírody nevrátíte už nikdy. Ne každý má svůj dům a zahradu, ani to není reálné. Ale každý by měl mít možnost  odpočívat v přírodě, a pokud možno v dosažitelné vzdálenosti od svého bydliště.  Park Javorka a  Robův kopec jsou k tomu v České Třebové jako stvořeny.
S přátelským  pozdravem  Ilona Nádvorníková
 
Majitelé pozemků v Javorce připravují k problému vlastní stanovisko
Pozemky na Robově kopci vlastní členové rodiny Alešíkovy, někteří z nich žijí ve Spolkové Republice Německo. Mají svoje vlastní představy o jejich využití, snaží se je dát do souladu s územním plánem města. Připravují vlastní sdělení, ve kterém reagují i na zásahy města do jejich vlastnických práv. 
Platný územní plán nyní počítá s tím, že spodní pozemky (viz mapka) patří do oblasti určené pro nízkopodlažní venkovské bydlení, v podstatě jako celá čtvrť Javorka,  Město takové zastavitelné pozemky v dostupné vzdálenosti poblíž komunikací a sítí potřebuje, má jich nedostatek. Horní pozemky pod vodojemem jsou v územním plánu nyní zařazeny jako jako trvalý travní porost. Podmínkou vynětí ze ZPF je podle platné novely bonita půdy III. třídy. Nyní jsou dle hodnoty BPEJ uvedené v katastru vyšší, II. třídy. Proto majitelé podali na Pozemkový úřad žádost o rebonifikaci. O tom, zda bude rebonifikace možná, rozhodne pozemkový úřad po provedení sondáže. Tento problém se ovšem týká velké většiny zastavitelných pozemků  na katastru města Česká Třebová a to i v oblastech vybraných v územním plánu pro nové čtvrti rodinných domků. Je to globální problém města, který bude třeba bez velkého odkladu řešit. Aby stavebníci nových rodinných domků nestavěli v okolních obcích a u nás ve městě nebylo stavět kde. Dále uvádím stávající územní plán lokality.  Milan Mikolecký
Ochránci přírody informují:

ČTVRTEK 11.dubna v 17.00
Vernisáž fotografií ptáků v muzeu ve Svitavách
 
SOBOTA 13.4. v 9,00
Vycházka se svitavskými ornitology okolo Lánského rybníka k minipivovaru. 
Součástí výstavy Ptáci jsou i doprovodné akce. Jednou z nich je vycházka Za ptactvem jarní krajinou, která proběhne v sobotu 13.4. Sraz je v 9:00 na hrázi Lánského rybníka a čeká nás cesta kolem něj, přilehlé mokřiny a dále přes Vodárenský les a okolní pole až do městské zástavby Svitav a k Minipivovaru, u něhož bude vycházka ukončena. Projdeme tak všechny místní biotopy a těšit se vedle pozorování můžete také na kroužkování.
 
NEDĚLE  14.4. od 13,30
Hledání jara na Stezce smyslového vnímání  v Rybníku - Srnově.

Piráti uklízejí


Piráti z České Třebové se i v letošním roce připojili k národní kampani Ukliďme Česko. Tato akce má za cíl uklidit z přírody věci, které tam nepatří, jako jsou třeba černé skládky a další nepořádek. Druhým cílem je budování kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí vůbec. Již staří Orientálci věděli, že sebedelší a namáhavější cesta začíná prvním krokem.
Počasí nám přálo, i když původní předpověď nebyla příznivá. Naše skupina prošla trasu od Pivovarského rybníčku údolím Křivolíka, kde jsme navštívili pravěkou osadu Bacrie a udělali krátkou přestávku na opečení buřtů. Po občerstvení jsme pokračovali v úklidu směrem na Serpentýny a zpět k Horám, kde jsme akci dokončili. Nikdy nás nepřestane udivovat, že i v tak krásném prostředí jako je Křivolík a Hory, nalezneme věci jako jsou pneumatiky,to ještě za určitých podmínek.  staré rolety a jiné odpadky, které v přírodě nemají co dělat. Už se těšíme na další podobné akce a budeme rádi, když se k nám přidáte. Česká Třebová je naše město a chceme ho mít co nejkrásnější.
Jsme Piráti a říkáme NE ODPADKŮM V PŘÍRODĚ, říkáme ANO ČISTÉMU PROSTŘEDÍ OKOLO NÁS.
 
Stavba chodníku a veřejného osvětlení v Křivolíku zahájena

Stavební investice byla zahájena velmi brzy, ještě v závěru měsíce března. těsně po vyhlášení výsledků vývěrového řízení na zhotovitele a podpisu smlouvy.  Součástí investice byly i zásahy do zeleně podél opravovaného chodníku a ty je třeba udělat ještě v době vegetačního klidu.  To se v podstatě podařilo. Nový závod Techplastu bude po dokončení chodníku a vybudování nového osvětlení  bezpečně přístupný i pro pěší příchozí. Nové veřejné osvětlení je také připravováno na odbočce  k  ulici Farské. V další části Litomyšlské ulice je osvětlení zajištěno výbojkami na budově LDM.


Obec Řetůvka a KČT vás srdečně zvou  v sobotu 15. června 2019 na

XXX. ročník cykloturistické akce "Řetůvský pedál"
START:         7 - 10 hod. u hospody v Řetůvce
SILNIČNÍ TRASY:  37, 58, 73, 80, 94, 117,127, 135, 138, 148 a 157 km
HORSKÉ TRASY:    25, 27, 32, 53, 54, 56, 70-100 km
 
Připravili jsme pro vás:
velký výběr tras pro silniční i horská kola silniční trasy vedené krásnou krajinou Českomoravské vysočiny
horské trasy vedené po turisticky značených cestách v okolí Řetůvky
dokonalý popis umožňující volbu trasy v průběhu dne   kontrolu v Nových Hradech se základním občerstvením
 
XXI. ročník cílové jízdy "Hledej Řetůvku!"
CÍL:    9 - 18 hod. u hospody v Řetůvce
TRASA:         oDKUDKOLI do Řetůvky a zpět
Instrukce:  vyjeďte odkudkoli, odkud se vám to hodí
cestou sbírejte razítka, potvrzující průběh trasy (pošty, prodejny, restaurace apod.)

Budoucí podobu Winternitzových mlýnů vystavena v Domě U Jonáše

Východočeská galerie v Pardubicích ve spolupráci s majitelem areálu mlýnů, architektem Lukášem Smetanou, a několika zapojenými architektonickými studii připravila výstavu k obnově Winternitzových mlýnů v příštích letech. Poprvé tak veřejnosti představuje celý očekávaný projekt proměny hlavní budovy mlýnů na moderní krajskou galerii, jejímž autorem je architekt Petr Všetečka, ale i další části plánované rekonstrukce areálu.
Budovu Winternitzových automatických mlýnů, národní kulturní památku a jednu z nejkrásnějších staveb věhlasného architekta Josefa Gočára, zakoupil Pardubický kraj pro Východočeskou galerii v Pardubicích.  Díky velkorysému a prozíravému rozhodnutí krajských zastupitelů koupit tuto majestátní stavbu architekta Josefa Gočára a přebudovat ji pro kulturní účely stojíme před velmi zodpovědným úkolem,“ říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek pro majetek, investice a kulturu. „Na jednu stranu musíme ctít podobu, kterou dal tehdy průmyslové stavbě slavný architekt, a na druhou stranu by zde měla vyrůst moderně vybavená kulturní instituce.“ Poděkoval všem, kteří se na celém procesu podíleli. „Je to šance pro galerii, aby se stala vyhledávanou kulturní institucí nejen pro celý kraj, ale upoutala pozornost i v rámci republiky či v zahraničí,“ řekl na vernisáži Roman Línek.
V další části výstavy jsou představeny projekty, které jsou součástí proměny tzv. mlýnského ostrova včetně nové podoby sila, patřícího architektovi Lukáši Smetanovi, polytechnických dílem a městské galerie a dalších soukromých staveb.
Na přípravě výstavy galerie spolupracovala s architektonickými ateliéry Transat architekti, ZETTE atelier, Šépka architekti a Prokš Přikryl architekti. Návštěvníci mohou prostřednictvím instalace nahlédnout do zákulisí práce jednotlivých projekčních týmů a zúčastnit se komentované prohlídky výstavy a také besedy s architekty Petrem Všetečkou a Lukášem Smetanou.
Doprovodné programy k výstavě:
úterý/ 23.4. / 17:00/ Dům U Jonáše  Komentovaná prohlídka výstavy s architekty Lukášem Smetanou a Petrem Všetečkou
pátek/ 24.5. / 17:00/ Dům U Jonáše Komentovaná prohlídka výstavy v rámci Muzejní noci s architektem Lukášem Smetanou

Bezpečnostní rada kraje řešila také spalničky

Na svém prvním jednání v roce 2019 se v zastupitelském sále sešli členové Bezpečnostní rady Pardubického kraje. Jedním z hlavních témat byly informace jednotlivých složek o jejich činnosti, ale také záležitost spalničkové epidemie, která znamenala karanténu pro téměř 80 hasičů v kraji. V rámci jednání bylo vyhodnoceno také cvičení LETADLO 2018 a stanoven harmonogram dalších taktických cvičení.
„Případ Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje byl velmi sledovaný, protože v karanténě bylo necelých 80 hasičů a civilních zaměstnanců HZS. U dvou z nich se spalničky nakonec prokázaly. V tuto chvíli probíhá šetření také u pracovníků krajské policie, primárně u cizinecké policie a dále budou prověřování postupně i další policisté. Testování a očkování probíhá také u krajské záchranky. Důležité je, že v tuto chvíli není činnost složek IZS touto epidemií narušena,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který o spalničkové epidemii jednal v pátek s ředitelem krajské hygieny Antonínem Vykydalem. Ten tyto informace zopakoval také na jednání bezpečnostní rady. Krajský hygienik zároveň hovořil o proočkovanosti proti chřipce. Ta se v České republice pohybuje okolo šesti procent, zatímco v zemích západní Evropy je přes 20 procent.
Jednotliví zástupci složek IZS seznámili krajskou bezpečnostní radu s počtem pracovníků či aktuálními informacemi ze svého působení. „Vzhledem k počtu zahraničních pracovníků v kraji nastoupí na počátku května celkem šest zahraničních policistů z Ukrajiny, Bulharska a Rumunska. Podobný projekt již proběhl v Mladé Boleslavi a byla s ním velká spokojenost,“ uvedl zastupující krajský policejní ředitel Marcel Daníček. Ředitel ZSS Pardubického kraje Igor Paar informoval přítomné o narůstajícím počtu výjezdů a aktuálním stavu posádek. „Celkově máme v regionu 30 posádek s tím, že 12 je lékařských. V rámci všech výjezdů obsloužíme tři čtvrtiny nelékařskými posádkami, což vypovídá o skladbě jednotlivých případů, ke kterým jsou naše posádky volané. Meziročně narostl počet výjezdů o tři procenta na 53 648,“ řekl Igor Paar.


Mladí lidé vytvořili úžasnou atmosféru účastníkům festivalu sociálních služeb v Poličce

Už po čtrnácté se v Tylově domě v Poličce konal Festival „Život je jen náhoda“.  Přehlídku s vystoupením uživatelů sociálních služeb a organizací pro osoby se zdravotním postižením organizoval již tradičně Domov na zámku Bystré ve spolupráci s Kulturním domem Polička.

Oceňuji nelehkou práci pracovníků sociálních služeb, kteří dokázali se svými uživateli secvičit úžasná vystoupení,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor, pod jehož patronací se festival koná. „Atmosféra letošního ročníku byla skvělá a není náhodou, že festival opět roztleskal Tylův dům.“

Publikum, v němž byli také studenti Střední odborné školy a odborného učiliště v Poličce, dokázalo hlasitým a zaslouženým potleskem ocenit všechny vystupující.  Program letošního kola byl opravdu nabitý hudebními, tanečními i dramatickými vystoupeními. Na své dětství si mohli diváci zavzpomínat při sledování úryvku z Krkonošských pohádek „Jak chtěl Trautenberk poslat Kubu na vojnu“ v podání vystupujících z Domova na hradě Rychmburk. S uživateli Oblastní Charity Polička mohli diváci při jejich vystoupení na známou píseň Ivana Mládka sjet na člunu i jez. Dále se sálem rozezvučely známé melodie a české populární písně, které si mladí lidé v publiku s chutí společně s vystupujícími zazpívali. K vidění byla i řada pohybových a tanečních vystoupení od stepu, country, street dance až po romské tance.

Některá z těchto vystoupení budou provázet i program slavnostního vyhlášení ceny Duhové křídlo 2019, které se uskuteční 2. října v sále Muzea v Chrudimi.