BUDOUCNOST JE NA ŽELEZNICI
Ve dnech 26. a 27. dubna se v České Třebové konala zajímavá akce, která je ukázkou vzorové spolupráce železničních dopravců s působností v našem městě, provozovatele dráhy (SŽDC), společnosti GJW Praha, působící také v České Třebové a také českotřebovské VOŠ a SŠ technické. Jejím hlavním cílem bylo vzbudit zájem mládeže o budoucí povolání spojené s železniční dopravou nebo železničním  provozem a také působit i na veřejnost.

Významné bylo právě spojení  dopravců, kteří dokázali vzorně spolupracovat, byť jsou ve své profesi často třeba i konkurenty. To platí zejména o železničních dopravcích.  Akce současně ukázala že Česká Třebová je Mekkou železnice, nebo přinejmenším regionálním dopravním centrem, kde se tak velkou akci vyplatí pořádat. Velmi pozitivní zprávou bylo zapojení  českotřebovské  VOŠ a SŠ technické, která v minulosti vychovávala mnoho profesí práce pro železnici a nyní se zase ve své práci na tuto oblast stále více zaměřuje. Železnice současně po řadě let váhání  a propouštění  potřebuje zoufale nové vzdělané technicky zaměřené mladé lidi. Proto byla v pátek 26. dubna hlavní cílovou skupinou  mládež z vyšších tříd II. stupně základních škol, která si zde v předstihu mohla udělat docela slušný obrázek o tom, co všechno se na železnici děje, jaké zde pracují profese, jaký využívají strojový park a co všechno musí umět člověk, který  zde  pracuje a to na nejrůznějších pracovních pozicích.

Celé třetí nástupiště bylo věnováno přehlídce lokomotiv a strojů používaných SŽDC na měření a úpravu železničního kolejového svršku,  své stroje a svá vozidela zde  předváděl Lokotrain, ČD Cargo,  SŽDC,  Metrans, nechyběla ani přehlídka práce Hasičského  záchranného sboru SŽDC Česká Třebová, kteří na parkovišti před poštou převáděli svoji unikátní a drahou techniku.  Mimo běžné individuální hasičské výbavy zde bylo "ostré" zásahové vozidlo  vybavené přímo k výjezdu nebo   bylo možné spatřit  "v práci" také unikátní hasičský jeřáb, připravený na práci v těch nejtěžších podmínkách. Zatímco na parkovišti zvedal jen cvičně osobní přepravní vozidlo Nisan, tak o dva dny předtím 24. 4. jsme mohli tento jeřáb vidět v práci na Riegrově ulici, kdy překládal spadlý náklad neupevněných transformátorů, které vypadly z poškozeného přepravovaného kontejneru. Na dvě hodiny byla ten den kolem poledne zablokována doprava přes Českou Třebovou a hlavní průtah městem se v celé jeho délce změnil na "výstavu zaparkovaných kamionů".

Hasičská technika byla sice hodně drahá, ale v porovnání s cenami vystavených lokomotiv a dalších strojů neporovnatelná. Tak třeba jen  lokomotiva Vectron společnosti Lokotrain z dílny Siemensu stojí v pořizovací ceně  kolem 100 milionů korun.  Na akci přijely nejen žáci ze škol s okolních měst, ale také řada významných hostů a představitelů, kteří si  prezentaci pochvalovali. A tak zde nebyl třeba jen hejtman Pardubického kraje, který měl ten cen v České Třebové více jednání, ale také např. generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, kterého jsem zastihl u prezentace  "jeho" hasičského záchranného útvaru. Také jeho návštěva v České Třebové měla více cílů. Jak prozradil přítomný místostarosta  města Ing. Dalibor Zelený, tak společně řešili také směnu některých městských a drážních pozemků tak, aby to vyhovovalo potřebám města, budoucího rozvoje  logistického terminálu Metrans. Jde např. o přípravu přesunu trasy jižní spojovací koleje. Tato akce má být předsunutou částí investice do připravované modernizace uzlu Česká Třebová, tak, aby  na to mohlo navázat další rozšíření kolejiště pro terminál Metrans o jeho druhou část, zaměřenou na překládku vlak - vlak. Připravovaná směna pozemků  SŽDC a města současně umožní rozvoj areálu po hasičský záchranný sbor SŽDC, který sám o sobě je také významný pro zajištění požární nebo i dopravní bezpečnosti v našem městě. Město a SŽDC v poslední době právě úzce spolupracují  na přípravě konečného vyřešení hlukové studie pro budoucí modernizaci železničního uzlu Česká Třebová. A tak osobní schůzka místostarosty Dalibora Zeleného s generálním ředitelem SŽDC Jiřím Svobodou byla více než užitečná. 

Lze očekávat, že se podobné akce typu "Budoucnost je na železnici" jistě uskuteční také v jiných místech a budou se i opakovat. Protože zaměstnání na železnici je skutečně zaměstnáním pro budoucnost.

Milan Mikolecký
Další část akce se konala v budově VDA, neboli VOŠ a SŠ technické  na Habrmanově ulici - více bude ve zvláštním článku.