Oslavy trati Brno – Česká Třebová v červnu                       


V letošním roce uplynulo již 170 let od zahájení provozu na spojovací dráze mezi Brnem a Českou Třebovou. Toto významné výročí si v úseku mezi Českou Třebovou a Letovicemi připomeneme v sobotu 1. června 2019 oslavami, které pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, PhD, za podpory Národního dopravce České dráhy, a. s. a ve spolupráci s městy Svitavy, Letovice, Česká Třebová, Březová nad Svitavou, obcemi Hradec nad Svitavou a Opatov a Městským muzeem a galerií ve Svitavách připravil spolek Poličská lokálka, z. s.
Hlavním bodem programu budou sobotní jízdy zvláštních vlaků v trati Česká Třebová - Letovice, sestavených z historických vozů bývalé třetí třídy a vedených parní lokomotivou 423.009 z roku 1922. V soupravě, doprovázené vlakovým personálem ve stejnokrojích ze třicátých let minulého století, bude zařazen také historický služební vůz s prodejem upomínkových předmětů s tématikou železnice a s možností přepravy dětských kočárků a jízdních kol. Prodej upomínkových předmětů bude zajištěn i během pobytu v jednotlivých stanicích a zastávkách před vlakem. Naše vlaky zastaví ve všech stanicích a většině zastávek tak, abysme mohli uspokojit co nejvíce zájemců o svezení.
Kompletní jízdní řády prozatím nejsou ze strany správce infrastruktury schválené a budou zveřejněny hned, jak k tomu dojde. Zvláštní vlaky pojedou v trati Česká Třebová - Letovice a zpět, a to jednou dopoledne a jednou odpoledne a kromě zastávek Semanín, Svitavy-Lačnov a Dlouhá zastaví ve všech stanicích a zastávkách.
Trasy vlaků jsou navrženy takto:
Česká Třebová (08:24) - Letovice (10:43)
Letovice (11:20) - Česká Třebová (13:05)
Česká Třebová (13:37) - Letovice (15:36)
Letovice (16:26) - Česká Třebová (18:28)
Po celou dobu oslav bude k dispozici otisk pamětního razítka, zajištěn prodej upomínkových předmětů s železniční tématikou i občerstvení a návštěvníci oslav se mohou těšit i na další doprovodné programy nebo koncerty.
Ve Městském muzeu a galerii ve Svitavy bude v předvečer oslav vernisáží zahájena velká výstava "ŽELEZNICÍ ÚDOLÍM SVITAVY" na níž bude představena historie i současnost této důležité dráhy, v provozu bude velké modelové kolejiště pana Milana Meizla a při vernisáži proběhnou komentované prohlídky s odborníkem a spoluautorem výstavy panem Pavlem Stejskalem. V den oslav bude doprava mezi muzeem a nádražím zajištěna kyvadlově historickým aurobusem.
Výstava "ŽELEZNICÍ ÚDOLÍM SVITAVY" bude trvat až do poloviny září, ve vybrané dny budou probíhat komentované prohlídky a bude velké modelové kolejiště v provozu. K jubileu trati Brno – Česká Třebová vyjde v průběhu léta také obrázková publikace, zaměřená na historické záběry a pohlednice, pořízené na této trati. Ná závěr výstavy bude uskutečněn křest této knihy. Přesný termín křtu a uzavření výstavy bude zveřejněn.
Mezi doprovodné akce v dalších místech dne 1. června 2019 patří dále (bude doplňováno):
SVITAVY - organizované prohlídky pracoviště vypravčích v ŽST Svitavy, slavnostní otevření terminálu, kyvadlová doprava historickým autobusem nádraží – náměstí – muzeum po celý den, živá hudba; na náměstí Dětský den (soutěže, skákací hrad), Kavárenská kultura, ZUŠ open (venkovní festival žáků a učitelů základních škol), historická střelnice, kolotoč, půjčovna dobových kostýmů, fotokoutek, aktivity pro seniory
LETOVICE - skákací hrad pro děti, výstava historických kol
Odbavení cestujících ve všech zvláštních vlacích zajistí jejich personál, a to dobovými lepenkovými jízdenkami. Ve zvláštních vlacích neplatí jízdní doklady vydané jinými dopravci, jízdní výhody, slevy a komerční nabídky jiných dopravců ani jízdní doklady IDS IREDO a IDS JMK.
 
Přijměte prosím naše srdečné pozvání na akci, abychom mohli společně důstojně oslavit výročí této v současnosti velmi důležité železniční tratě. Těšíme se na setkání s Vámi na této akci :-)
 

VE STEJNÝ DEN, V SOBOTU 1. ČERVNA SLAVÍ 170 LET  TAKÉ SPOLEČNOST CZ LOKO 


Výročí 170 let oslaví v CZ LOKO dnem otevřených dveří

V sobotu 1. června se ve výrobním závodě CZ LOKO otevřou brány široké veřejnosti. U příležitosti 170. výročí vzniku železničních dílen zde český výrobce kolejových vozidel nabídne neobvyklou možnost podívat se, jak se vyrábí a opravují lokomotivy. Den s CZ LOKO nabídne bohatý doprovodný program pro celou rodinu, jehož největší hvězdou bude Leoš Mareš a jeho show.
„Naše lokomotivy jezdí po celém světě a chceme návštěvníkům ukázat, jak se takové lokomotivy vlastně vyrábí. Uvidí jednotlivé fáze výroby, budou se moci podívat na stanovistě strojvedoucího. Otevřená ale bude i hala montovny, lakovna, podvozkárna nebo motorárna,“ přibližuje program oslav Jiří Kutálek, personální ředitel CZ LOKO.
Celým dnem provede Leoš Mareš, hlavním vyvrcholením oslav pak bude jeho show ve 13:00. Připraveny budou i další atrakce skákací hrad pro nejmenší, show s klauny, malování na obličej nebo ukázky práce modelářů. V zadní části areálu se návštěvníci boudou moct svést parním vláčkem nebo nejnovější drezínou MUV 75.

  •