Vyšší odborná škola získala prestižní titul České ručičky   
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 potvrdili žáci Vyšší odborné školy a Střední školy technické z České Třebové, že mají opravdu šikovné ruce. Tři z nich se zúčastnili finále prestižní soutěže České ručičky v oboru elektro, kdy se vítězní žáci krajských kol z celé republiky utkali na neutrální půdě brněnské Střední průmyslové školy, aby naposledy poměřili svoje síly a vítěz potom získal zlatou plaketu Českých ručiček.
Soutěž to byla opravdu náročná, mimo záludný test se soutěžilo hlavně rukama a to ve dvou oblastech. Jednou z nich byla výroba generátoru kmitočtu, který se osazoval do vlastnoručně vyrobené krabičky, a provádělo se na něm měření parametrů.
Další částí soutěže bylo osazování blikače v provedení SMD technologií. Pro méně znalé jsou to součástky o velikosti několika zrnek máku. I přes velkou náročnost soutěže a velmi omezený čas se podařilo našim žákům umístit se na krásných místech.
Vítězslav Beran dosáhl na metu nejvyšší, jako jediný soutěžící v oboru v daném roce obdrží zlatou plaketu Českých ručiček. Tímto zúčastněným žákům Michalu Kaplanovi, Janu Břízovi a hlavně Víťovi Beranovi blahopřejeme!