Město železničářů se pyšní moderním simulátorem pro výcvik nových strojvedoucích
Česká Třebová je nezpochybnitelně městem spjatým s železnicí. Od roku 2007 navíc ve městě sídlí Dopravní vzdělávací institut, který je dceřinou společností Českých drah. Ve čtvrtek zde byl do provozu uveden moderní simulátor pro výcvik strojvedoucích. Druhý bude fungovat v Praze-Vršovicích. Hlavním důvodem pro pořízení simulátoru je zlepšení školení strojvedoucích včetně simulace mimořádných událostí.
„De facto několik dní poté, co jsme na naší střední technické škole uvedli do provozu simulátor, který si v rámci výuky postavili sami studenti, otevírají České dráhy další moderní zařízení pro výcvik strojvedoucích. Celkově budou v provozu dvě zařízení za částku 30 milionů korun. Kromě České Třebové se jedná také o pražské Vršovice. Tyto dva simulátory jsou první svého druhu v České republice a připomínají kabinu jednoho z výrobců lokomotiv Škoda Transportation. Simulátor je skutečně velmi blízký realitě železničního provozu. Velmi důležitá je také komunikace s řídícím pracovištěm a možnost vyzkoušení mimořádných a krizových situací,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který si simulátor také vyzkoušel. „České dráhy zaměstnávají 3500 strojvůdců, dalších přibližně 1700 pracuje v dceřiné společnosti ČD Cargo. Ročně absolvuje výcvik zhruba dvě stě zájemců o profesi strojvedoucího. Jsem rád, že České dráhy plní slib, že i nadále počítají s rozvojem dvou železničních uzlů v našem kraji. Kromě České Třebové také s Pardubicemi,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Dopravní vzdělávací středisko v České Třebové je provozovnou Dopravního vzdělávacího institutu, a.s. se sídlem v Praze. Je dceřinou akciovou společností Českých drah, a.s., která zabezpečuje podnikové vzdělávání zaměstnanců holdingu Českých drah a dále nabízí svoje služby také zákazníkům mimo České dráhy.  V České Třebové pracuje od roku 2007. Poskytované služby v Dopravním vzdělávacím středisku jsou zajišťovány komplexně. Znamená to výuka, ubytování, stravování i příjemné posezení v baru střediska - tedy vše pod jednou střechou. Budova DVI byla rekonstruována v letech 2006 a 2007 z bývalých nocležen vlakových čet s pomocí čtyřicetimilionové dotace EU.