Dotace na sportovní činnost a trenéry mládeže v letech 2019 a 2018                  

V tabulkách uvádím schválené rozdělení prostředků na jednání ZM 15.4. 2019  a pro srovnání také obdobnou tabulku s rozdělením dotaci v loňském roce, na základě usnesení ZM ze dne 23.4. 2018. V obou letech byla pro tento účel  rozdělena stejná částka 2890 tis. Kč.  Rozdělení je provedeno podle doporučení sportovní komise, která se touto problematikou zabývá koncepčně již několik roků. Ve sportovní komisi zasedají jednak zástupci všech volebních stran a jednak zástupci sportovních organizací, jde tedy o orgán, jehož rozhodnutí je třeba brát vážně a nezpochybňovat je. Proto také návrh sportovní komise rada města pravidelně podporuje a nijak jej nemění. Je snaha využít všechny prostředky, které pro tento účel obsahuje schválený rozpočet města. 

Z tabulek můžeme vyčíst, že počet  registrovaných  i neregistrovaných sportovců ve městě roste a z toho může vyplynout pro další rok i úkol prosadit zvýšení této částky určené pro sportování mládeže. Letos je nárůst o 59 registrovaných a 155 neregistrovaných sportovců. S postupující inflací lze i tak za stejné částky poskytnout "méně muziky" a pokud se k tomu přidá ještě rostoucí počet dětí, mezi které se má částka rozdělit, tak to logicky vede k tomu, že  na jednotlivce je poskytován menší příspěvek.

2019 2018
Příspěvek  na reg. ml. sportovce nad 10 let    2606 Kč
Příspěvek  na reg. ml. sportovce do 10 let     1001 Kč
Příspěvek  na reg. ml. sportovce nad 10 let    2850 Kč
Příspěvek  na reg. ml. sportovce do 10 let      1179 Kč
Příspěvek na neregistrovaného                       300 Kč Příspěvek na neregistrovaného                         350 Kč

V letošním roce 2019 přibyl do výčtu "Taneční sportovní klub Česká Třebová, který  má celkem téměř 250 registrovaných i neregistrovaných členů, což se nemohlo nepromítnout i do hodnot dotací určených na jednotlivce. Tyto otázky je však třeba řešit v předstihu, tedy v době tvorby rozpočtu města a  je to tedy aktuální úkol pro příští rok.   (mm)

2019

2018