Slavnostní předání nových odborných učeben na českotřebovském gymnáziu


Předčasný dárek ke 110. narozeninám školy
Po Vyšší odborné škole a střední škole technické se v České Třebové dočkala nových odborných učeben také druhá krajská škola, kterou je zdejší gymnázium. To tak dostalo předčasný dárek ke svým 110. narozeninám, které v letošním roce slaví. V rámci projektu, který byl podpořen z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, byly vybudovány venkovní přírodovědné učebny a modernizovány učebny fyziky. Celkové náklady projektu přesáhly 20 milionů korun.
„Byť se dlouhodobě hovoří o podpoře technického a přírodovědného školství, tak je nutné si uvědomit, že nehovoříme pouze o odborných školách a učilištích, ale právě také o gymnáziích, ze kterých pokračují studenti nejen na humanitní obory, ale především na technické či přírodovědné, a proto chceme, aby výuka probíhala v moderních podmínkách. Celou investici lze rozdělit na dvě části. Tou první jsou odborné učebny fyziky včetně moderního vybavení a experimentální techniky. Druhou a oku kolemjdoucího viditelnou částí jsou venkovní přírodovědné učebny včetně jezírka a dalších prvků. Celkově se pohybujeme na investici mírně přesahující 20 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že investice budou ve škole pokračovat i nadále. „Stejně jako například ve Vysokém Mýtě jsme čekali, až bude možné na památkově chráněné budovy, mezi které patří také českotřebovské gymnázium, čerpat evropské prostředky do energetických úspor. To se nakonec podařilo a celá investice za přibližně 13 milionů korun by měla být dokončena v průběhu příštího roku. Fasáda nebude zateplena, takže bude zachován její původní vzhled, který je dominantou města,“ řekl hejtman Netolický.
Postupné vybavování krajských škol moderními technologiemi si pochvaluje také krajský radní Bohumil Bernášek. „Doba jde v oblasti technologií velice rychle dopředu a my se proto snažíme v rámci našich možností reagovat. Různé měřicí přístroje jsou již propojené přímo s počítačem potažmo dataprojektorem a je možné výsledky měření promítat celé třídě. Velmi se mi líbí také venkovní prostory, které studenty přibližují přírodě. Mohou tak sledovat nejen hnízdící ptactvo, ale také například měřit kyselost vody v jezírku a s těmito výsledky nadále pracovat,“ řekl Bohumil Bernášek.
Slavnostní předání odborných učeben  se konal ve studovně Karla Holbika, která byla zajištěna díky daru z pozůstalosti prof. Karla Holbika, absolventa  zdejšího gymnázia, který našel velké uplatnění v aparátu OSN  v New Yorku a na prestižních amerických univerzitách. Mimo delegace Pardubického kraje se zúčastnili i pedagogové školy a také zástupci zhotovitele akce, která  podstatně zmodernizovala nejen odborné učebny pro fyziku a biologii, ale dotkla se celkového vybavení školní budovy. Nyní zde je pomocí výtahu bezbariérový přístup až do nejvyššího podlaží, nové sociální zařízení také umožňuje využití pro pro vozíčkáře. V našem Pardubickém kraji  unikátní venkovní učebna pro biologii, zahrada školy, dříve prakticky nevyužitá, ze měnila na upravený školní park, upravený pro výuku a k tomu také vybavený." Ještě před několika lety se uvažovalo na tom, že zde pod okny s pomocí města vybudujeme tenisový kurt", říkali učitelé. Park jako venkovní učebna je v rámci kraje unikátem, máme se opravdu čím chlubit.
V rámci slavnostního předání učeben měli hosté slavnosti možnost absolvovat komentované prohlídky nově vybavených prostor.  Výborná je spolupráce učitelů fyziky či biologie s učiteli informačních technologií takže řadu procesů a získaných dat posuzovaných v rámci výuky odborného předmětu  žáci zpracovávají s využitím počítačů a získávají tak komplexnější hodnocení, využívající mezipředmětové vztahy.
Do výkladu se zapojili i někteří studenti školy, zejména v učebně biologii. Student septimy Jan Verner dokázal nejen dobře a srozumitelně popsat prováděné pokusy, ale prokázal, že bude v dalším svém působení dobrým odborníkem. Učebnu biologie bylo možné díky realizovanému projektu vybavit nejen novým, nábytkem a  pomůckami či celými sety, ale také zde připravit vybavený zookoutek, o který se starají sami žáci školy. Najdeme zde znamenité exempláře: Axolotl mexický (obojživelník), zástupce plazů - chameleon jemenský, korálovka sedlatá, také hlodavce - osmáky degu a další. Velmi zapáleně dokázal o své práci s pískomily, osmáky nebo džungarskými křečky hovořit budoucí přírodovědec, nyní tercián, Matěj Kovář. Byl i i účinným a znalým průvodcem po venkovním areálu školy.
"Sotva jeden projekt končí, začne ještě další a neméně náročný", říká ředitel školy Josef Menšík. "Spočívá v dalším čerpání evropských prostředků na energetické úspory. V rámci tohoto projektu budou kompletně vyměněna dřevěná okna v budově gymnázia na jižní fasádě, tedy ve směru do nové zahrady a repasována okna u tělocvičny. Zateplena bude také konstrukce podlahy na půdě. Protože je gymnázium kulturní památkou, nelze nijak zateplovat venkovní fasádu. Městu je třeba poděkovat za provedení úprav parku před školou na Tyršově náměstí. Nyní se provádí předláždění chodníků, do červnových školních oslav to bude všechno jako ze škatulky",dodává ředitel školy.
Celý proces postupné obnovy gymnázia ukazuje, že převedení budovy školy na Pardubický kraj, které bylo provedeno bezplatně, bylo velmi správným rozhodnutím. Od tohoto roku  2015, kdy k předání budovy došlo, zde Pardubický kraj investoval  téměř 40 milionů korun. Připomeňme, že předtím se částky věnované do oprav budovy gymnázia pohybovaly pouze v řádu statisíců. Často nebyla na opravy objektu věnována ani celá částka nájemného placená krajem do městské pokladny (750 tisíc korun).
V majetku Pardubického kraje je nyní  budova školy i nově upravená část zahrady. Zadní sportovní areál zůstává stále v majetku města. Dá se říci, že to je zatím na jeho stavu poznat. Mělo by se ale změnit, po návštěvě vedení  města ve škole jsou stanoveny úkoly, které by měly opět sportovní areál školy povznést na lepší úroveň.  (mm)