Ad) Vyhláška o regulaci hazardu přijata                             

 

Na jednání zastupitelstva dne 15. dubna 2019 byla projednávána obecně závazná vyhláška o zákazu hazardu na území města Česká Třebová. Ještě ten den se objevil v elektronické verzi Českotřebovského zpravodaje článek, který obsahuje celou řadu výmyslů a polopravd autora, jejichž cílem je zejména opětovně poškodit jméno politického klubu Nestraníků a jeho zastupitelů. Pan Mikolecký rád předjímá, vytváří a hodnotí úvahy jiných a za jiné. Proto jsme přistoupili k tomu, že se k věci také vyjádříme.

 

Pan Mikolecký svými články dlouhodobě a cíleně vyvolává rozpory v rámci zastupitelských subjektů. Je to zejména on, kdo ve svých článcích dělí zastupitelstvo na vládnoucí koalici a menšinovou opozici (přesto, že většina subjektů měla před volbami vizi toho dělení opustit), a podle jeho názoru musí být opozice vždy proti všemu, co předloží rada města, právě proto, že se jedná o opozici. Pan Mikolecký svými vyjádřeními opakovaně zavírá dveře možné spolupráci mezi všemi politickými subjekty zastoupenými v zastupitelstvu, aniž by si ale uvědomoval, že ne všichni zastupitelé o takovou „medvědí službu“ stojí. Snahou zastupitelského sboru je dbát o rozvoj města, o život občanů v něm, a pokud je směr dobrý, nezáleží na tom, kdo je členem jakého subjektu. Měli bychom táhnout za jeden provaz.

 

V této souvislosti bychom se tedy rádi vyjádřili, proč jsme se na jednání zastupitelstva většinově zdrželi hlasování o vyhlášce. Bylo to proto, že podklady, které jsme obdrželi týden před jednáním (tedy nikoliv s velkým předstihem, jak se píše), jsme nepovažovali za kompletní. Měli jsme několik otázek, po jejichž vysvětlení jsme byli připraveni návrh podpořit. (Na vysvětlenou – v přechozím volebním období to byla i ODS, která razantně vystupovala proti vyhlášce o zákazu hazardu, zejména kvůli omezování svobodného podnikání, a v tomto volebním období ji stejný politický subjekt jednomyslně podpořil. I my jsme byli připraveni o vyhlášce diskutovat a podpořit ji). Bohužel se nám nepodařilo dosáhnout toho, aby byl bod stažen z programu jednání tak, jak jsme o to žádali (abychom se mohli k věci sejít a sporné body ještě prodiskutovat), proto jsme se dohodli, že než udělat z jednání zastupitelstva frašku v podobě „hádky trhovců,“ vyslechneme si odůvodnění vedení města a následně se zdržíme hlasování. I tento náš přístup se v očích pana Mikoleckého obrátil proti nám a pisatel měl potřebu opět nám dát „za uši.“ Vymyslel a popsal za nás důvod, pro který jsme se zdrželi hlasování. Také uvedl, že (na fotografii v jeho článku) „žlutě vyznačení se zdrželi hlasování, tedy návrh na přijetí vyhlášky nepodpořili.“ Nicméně ale zapomněl dodat, že zdržení se také znamená, že jsme nebyli proti návrhu!

 

K doplnění situace ještě několik našich postřehů: Pokud nám pan Mikolecký má za zlé, že jsme žádali o odklad projednání bodu na červen i přes to, že bod byl již stažen z jednání únorového zastupitelstva, měl by také dodat, že v únoru bod z programu stáhla sama rada města, tedy rozhodně to nebyli Nestraníci. My jsme k této žádosti přistoupili poté, co nám byly předloženy radou upravené podklady, ke kterým jsme měli otázky a které jsme již nestihli před zastupitelstvem společně prodiskutovat.

V podkladech, které jsme obdrželi, byla také studie o vlivu hazardu na obyvatele. Studie z let 2013 a 2016, tedy ještě z období, než byla přijata zákonná úprava, která hazard zásadním způsobem omezuje. Navíc studie velmi obecná, v níž není ani jedna zmínka o České Třebové a o konkrétním dopadu negativních vlivů na její obyvatele. Až na jednání zastupitelstva jsme se z úst místostarosty J. Kopeckého dozvěděli, že existuje i jiná studie, která se zaměřuje přímo na Pardubický kraj a je v ní i zmínka o České Třebové. Proč nám tato studie předložena nebyla, to je otázka…

Stejně tak visí otazníky i nad vyjádřením dalšího člena rady, P. Skopala, který uvedl, že kdyby vyhláška byla prosazena již v minulém období, „mohli jsme již nyní například stavět za menší peníze, tedy úsporněji.“ Jak souvisí omezení hazardu s levnější výstavbou, je pro nás doteď nesrozumitelné.

V důvodové zprávě je uvedeno, že vyhláška bude mít značný dopad na rozpočet města. Proč nebyl návrh diskutován i v rámci finančního výboru a chybělo jeho stanovisko?

Další otázka se týká pisatelem uvedené srozumitelnosti vyhlášky. Jak se s ní mají vypořádat organizátoři tradičních turnajů jako je např. „Prší“ v Hliníkách nebo „Mariáš“ ve Svinné? Jedná se přece o turnaje malého rozsahu, ale jeho účastníci jistě nejsou gamblery, které je potřeba omezovat…

To vše nás vedlo k tomu, abychom se na jednání zastupitelstva hlasování o návrhu vyhlášky zdrželi. Nebyl to tedy žádný politický boj, o němž opakovaně píše a ke kterému vlastně pan Mikolecký vyzývá, ale prostý úkon svědčící o tom, že jsme o vyhlášce neměli jasno.

 

Závěrem ještě musíme zmínit neustálé osobní výpady a urážky našich členů i členů jiných politických subjektů. Pan Mikolecký si neodpustil hodnotit osoby zastupitelů – vyučujících a osob pracujících s mládeží. Ale jsou to právě oni, kteří nejlépe vědí, že jejich žáci, studenti a svěřenci netíhnou ke kamenným hernám, ale k hazardu v online prostředí, na který bude každá vyhláška krátká, a svůj volný čas věnují prevenci. Navíc na jednání vystupují jako zastupitelé, nikoliv jako pedagogové či trenéři. Přesto byli článkem nařčeni z toho, že nevidí vliv na kriminalitu, na mládež, na rodiny.

 

Žádáme tedy, aby se v Českotřebovském zpravodaji začalo psát objektivně a bez osobních postojů, bez vytváření fabulací a kontroverzí, protože to přispěje k větší pracovní pohodě nejen na radnici, ale i v zastupitelstvu.

 

 

zastupitelé za NESTRANÍKY

 

Poznámka:

Zveřejňuji bez komentáře, přestože příspěvek přišel z anonymního zdroje bez jakéhokoliv podpisu či kontaktu, což je jistě zcela nestandardní situace. Milan Mikolecký