Nový křížek na místě dávného neštěstí
V lesní lokalitě, nalézající se nedaleko cesty,  vedoucí  od Plodrovy chaty u Svinné směrem ke kozlovské autobusové zastávce, se v mírné, pravotočivé zatáčce nachází po levé straně vysoký les, mírně se svažující k Uhrovým dolům. V něm se ještě před několika dny, mezi stromy, nacházela letitá  kamenná mohyla, v níž bylo umístěno torzo vyhnilého vyřazeného železničního pražce. Jednalo se o pozůstatek kříže, v místě, kde byla před dávnými lety usmrcena mladá dívka bleskem. Kříž zde tehdy vztyčila její rodina.
Co se vlastně na místě  dávného neštěstí  přihodilo? Marie Gregarová, manželka Františka Gregara, dělníka na dráze, žijící v dnes již neexistující roubené chalupě čp. 458 ve Svatohorské ulici na Trávníku si dne 23. července 1922 vyšla s jedním  ze svých osmi dětí, dvacetiletou dcerou Františkou (* 31. 1. 1902 Česká Třebová, † 23. 7. 1922 Česká Třebová) do lesa na borůvky. Obě ženy se vydaly z Trávníka do Litomyšlské ulice, odkud dále pokračovaly v chůzi po silnici vedoucí do Litomyšle. Kousek za městem obě ženy ze silnice odbočily vlevo a stoupaly tzv. „Svinovským stezníkem“ na výše zmíněnou lesní cestu, směřující ke Kozlovu. Zde, na nejvyšším místě jejich stoupání, se již pravděpodobně  věnovaly sběru lesních plodů. V malé chvíli přišla z čisté, blankytně modré  oblohy,   typická letní bouřka, doprovázena blesky a  údery hromů. Matka s dcerou se snažily někde v lese schovat před deštěm a než se počasí uklidní. Paní Gregarová stihla svůj úkryt najít. Než  ji stačila dcera Františka následovat, byla v okamžiku zasažena bleskem a na místě usmrcena. Nešťastní rodiče na tomto místě později vystavěly onu kamennou mohylu a do ní umístily kříž, zhotovený z vyřazeného železničního pražce, doplněný plechovou tabulkou se jménem zesnulé. V průběhu dalších desetiletí, vlivem počasí, došlo k poškození kříže. Jeho ramena uhnila a odpadla, poškozen byl i zbytek kříže. Takový pohled na památník  měli po řadu let houbaři, lyžaři a všichni, kteří do těchto místa zavítali. Téměř nikdo z kolemjdoucích tak nevěděl, kolem čeho procházejí.
Osud kříže nebyl lhostejný panu Václavu Hlávkovi z České Třebové, jehož prababička Emílie Pirklová, rozená Gregarová, byla sestrou zesnulé. Již delší čas se zabýval myšlenkou kříž obnovit. Jeho úmysl se stal dne 1. dubna 2019 skutečností. Tohoto dne, zde spolu se svým synem vztyčil kříž nový, doplněný modrou oválnou  smaltovanou tabulkou s nápisem:                  
                                                       † 23. 7. 1922
                                               Františka Gregarová
                                               ZABITA BLESKEM
O obnovení kříže zpravodaji Václav Hlávka řekl: „Jako malý kluk jsem občas kolem kříže chodil v doprovodu příbuzných. Pak jsem v těch místech dlouho nebyl a úplně jsem zapomněl, kde kříž je. Dva roky jsem chodil po lese a toto místo hledal. Když se mi ho konečně podařilo najít, zjistil  jsem, v jakém je stavu. A napadlo mě s tím něco udělat. V roce 1972  na kříži již původní tabulka nebyla. Moje maminka  tehdy nechala na Drahstavu, kde pracovala, udělat tabulku novou, písmomalířsky provedenou. Ta  tam byla tenkrát umístěna. A v roce 2018, když jsem kříž našel, už tam nebyla ani ta. Ta tabulka nynější je tedy třetí v pořadí. Jsem rád, že se mi můj záměr podařilo splnit.“
Panu Václavu Hlávkovi patří velký dík za jeho snahu o znovuzřízení kříže. Třebová tak získala další zajímavé místo, které právě nyní, v době přicházejícího jara, může být pro obyvatele našeho města, ale i jeho okolí, zajímavým cílem vycházek.
Martin Šebela