Modernizace železničního uzlu Česká Třebová a protihluková opatření 
Pětimetrové stěny nebudou, někde nebudou dokonce vůbec potřeba
Nová "holandská" metodika pro vyhodnocení hlukové studie, schválená investorem (SŽDC), přinesla výsledky.
Měření byla pečlivě a důsledně provedena podle plánovaného harmonogramu.
Tato metodika (v ČR nově schválená) byla použita poprvé, zahrnuje také vliv kolejnicových absorbérů.
Naměřené výsledky a z nich vyplývající návrhy řešení posoudila a zhodnotila Krajská hygiena.
Pro dva body, kde by protihluková opatření vyžadovala mimořádná opatření, byla navržena individuální ochrana objektů
Z původních  5 metrů vysokých stěn jsou nyní maximálně tři metry, na značné části trati nejsou stěny vůbec potřeba.
Především bezpečnostní předpisy však neumožňují využít nízké cca 75 cm vysoké odklápěcí clony - s těmi se nepočítá.
Výstupy hodnocení krajské hygieny s definitivní platností posvětil investor investiční akce (SŽDC).
Výstupy se nyní zpracovávají do podoby vizualizací, budou nejdříve projednány s dotčenými občany podle lokalit.
Investor bude spolupracovat s městským architektem tak, aby se protihluková opatření přizpůsobila prostředí města.
Veřejné projednání záměru v České Třebové bude v polovině června....
Ve výše uvedených větách je ve stručnosti zaznamenán průběh a výsledek několikaměsíčního procesu, který se nyní přiblížil k závěru. Za město Česká Třebová se na celém procesu podílel místostarosta Ing. Dalibor Zelený. Účastnil se z vlastní iniciativy  prakticky všech měření (ve dne, v noci, v pracovní dny i ve svátek, konzultoval  naměřené výstupy s odborníky ze Zdravotního ústavu, studoval technické normy, účastnil se jednání na hygieně i na závěrečného posuzování výstupů z hygieny investorovi.  Nová studie hodnotí modernizovaný úsek železničního koridoru přes celé město. Zatím nemohu využít mapky a obrázky publikované ve studii, musím počkat až na červnové veřejné projednání s občany.
Individuální ochrana objektu (úprava oken apod.)  byla zvolena u domu čp. 93 na Lhotce a u jednoho objektu mezi depem a silnicí I/14 na katastru Rybníka. Třímetrové protihlukové stěny zatím zůstávají na části Slovanské ulice (od domu čp. 1447 cca po dům čp. 998), kde hluk převyšující povolenou hranici 65 dB v noci nevychází pro vyšší podlaží. 
Protihlukové stěny (3m) budou dále postaveny u trati v Sadové ulici od čp. 1075 po bývalé stanoviště výpravčích "Sever", nebudou nad podjezdem do Javorky   a dále budou pokračovat  na straně ke městu od čp. 1684  až po čp. 1189.  Stěny ve výši 2 metry budou také před červeňákem, třímetrové pak ze strany od Tykačovy ulice. Připomeňme, že všude zde měly být stěny pětimetrové.
 Důležité je napsat i to, že povinností investora je v místech souběžné komunikace a železniční trati postavit pevné (neprůhledné) oplocení, které může mít i výšku dva metry a současně plní funkci protihlukové ochrany. Oplocení z pletiva není již dovoleno.  Pokus o ukázku snížení stěny na 3 metry (vlevo) v Tykačově ulici je na obrázku.
Zcela odstranit se podařilo protihlukové stěny zejména na Parníku a to jak ze strany Kubelkovy ulice, tak i ze strany od města. Ochranu proti hluku zde zajistí kolejnicové absorbéry. Protihlukové stěny budou končit na modernizované koridorové trati kousek za ulicí Na milíři.
Ještě ovšem vše není zcela definitivní. Alespoň v tom smyslu, že  při projednávání s dotčenými občany v jednotlivých lokalitách je ještě prostor na individuální posouzení situace a naměřených či vypočtených hodnot s možností požádat o alternativní způsob např. individuální ochrany před hlukem. To se týká často vyšších podlaží dotčených domů. Protihlukové stěny zde ovšem v návrhu už zůstanou. Majitelé dotčených objektů se mohou pokusit vyjednávat, pokud  stěny před domy nebudou chtít a jde třeba jen o jeden či dva  sporné objekty.
Jde jen o stručný výčet, ukázky vyčtené z obsáhlé studie, do které jsem mohl nahlédnout.  Jde v daných legislativních podmínkách o maximum možného, co se podařilo prosadit. V porovnání s původní hlukovou studií, připravenou podle "tradiční metodiky"  jde však nesporně o  velké změny. Ochranná protihluková opatření nezpůsobí na tváři našeho města tak velké "zářezy", jak vypadalo na prvním veřejném projednání v dubnu 2018.  Na vlastní oči uvidíme výstupy provedené zatím schematicky na mapkách a v tabulkách po přípravě vizualizací na veřejném projednávání. 
Milan Mikolecký