Využijeme bývalé koupaliště alespoň jako vodní nádrž?   
Myšlenka obnovit v Křivolíku letní koupaliště není nyní mezi prioritami. Ukazuje se, že  možnost vybudovat biokoupaliště byl jen sen. Z posouzení možností vyplývá, že je  nemožné investovat v několika letech současně desítky milionů do nutné rekonstrukce a modernizace Krytého plaveckého bazénu a současně stejně velké prostředky dát do letního koupaliště, využitého jen pár měsíců v roce. Na ostatní  velmi potřebné věci (a není jich málo) by peníze nezbyly.   

Znamená to tedy že areál bývalého koupaliště zůstane i nadále bez povšimnutí svému osudu?  Že se město (stejně jako dosud) nepostará ani o údržbu zeleně? Že nádrž zůstane pobořená a prázdná?

Dostal jsem celý soubor fotografií ukazující na letošní jarní situaci bývalého městského koupaliště s různými podněty. Fotografie uvádím. Zadržená voda motivuje návštěvníky k tomu nenechat areál jako brownfield v džungli, ale postarat se alespoň o přírodu, upravit bazén po stavební stránce (zakulatit rohy) a  s využitím fólii vytvořit podmínky pro zadržení vody tak, aby v Křivolíku vzniklo příjemné prostředí pro vycházky. Vznikla by nová vodní plocha, i když by to nebylo pro koupání. Jsou to přece městské pozemky určené dle územního plánu k rekreaci. Nebylo by to samozřejmě zadarmo, ale byly by to peníze věnované  pro přírodu a ta si to zaslouží.  A možná by se na to pár korun našlo jako dotace MŽP třeba z programu "Dešťovka". Kdybychom neutráceli statisíce za nejrůznější narychlo bez výběrového řízení pořizované studie (a věnovali je na údržbu areálu), mohla již příroda areálu koupaliště vypadat jinak. Smysluplné využití lokality po provedené úpravě se jistě najde.  (mm)