Jak dti zachraovaly pohdkovou i                                


Posledn beznov ptek se v mstsk knihovn konala ji tradin Noc s Andersenem. Tento celorepublikov projekt, ve kterm dti nocuj v knihovn a dostvaj se dobrodrunou formou ke ten, jsme letos v esk Tebov nazvali Zptky do pohdky. Na mal tene ekal nelehk kol, a to rovnou zachrnit celou pohdkou i ped zlm Fantomasem.
Dti si nejdve vytvoily Pohdnek, desky na jednotliv listy a pohdky, kter prbn dostvaly, a pot si vybarvily psmeno Z na triku, aby mly jako zachrnci kostm. Po setmn ly ve skupinkch hledat podle mapy, kam se schovaly dal pohdkov bytosti.
A jak se zachrauje pohdkov e? U hlasit chrpajcho draka dti skldaly velk puzzle, v kan hdaly, kam vodnk ukryl duiku, a msto Bl pan chodily po hradbch, protoe na rozdl od n nemaj zvrat. Kdy pedvedly arodjnici, jak se lt na kotti, tak si u oknka do pekla ekly o prek v rohlku. V samotnm pekle je ekala pekkov drha na jejm konci musely piloit pod kotel. Celou misi zakonila vroba perel v podmoskm svt.
Proti plnm Pohdnkm a zjmu dt o pohdky neml Fantomas anci, take pohdkov i zstala pohdkovm bytostem. Ale dti mus dl st (pohdky), aby to tak zstalo! Ped spanm si nkte pjili z dtskho oddlen knku, dal si jet zdobili Pohdnek a povdali si, ale nakonec vichni usnali u pohdkov audioknihy.
Hana Sychrov