NOC KOSTELŮ 24. 5. 2019                 
I v letošním roce vás českotřebovské církve zvou na Noc kostelů. Hlavním programem bude tak jako minulý rok celoměstská hra Zachraňte Kateřinu II. Kromě hry budete moci tuto noc navštívit i jednotlivé kostely a modlitebny. 
Na co se můžete těšit?
 
Noc kostelů v evangelickém kostele na Trávníku:
21:00-21:15 Komentovaná prohlídka varhan s možností vyzkoušet si hrát na varhany - vede Zuzana Vicherková
21:15-21:30 Varhanní hudba - hraje Zuzana Vicherková
21:30-22:00 Ztišení a meditace se zpěvy s Taizé - vede Kamil Vystavěl
 
Noc kostelů v katolickém kostele sv. Jakuba:
17:00 – 21:30 možnost prohlídky kostela s výkladem, prohlídka varhan s výkladem. Časy budou upřesněny.
 21:30 - 22:00 Ztišení a modlitba
 
Noc kostelů ve Sborovém domě Církve Adventistů Sedmého Dne:
17:30 - 18:30        Worship - křesťanské zpívané chvály
19:00 - 20:00        Veřejná zkouška skupiny Přátelé - křesťanská bluegrass hudba
20:15 - 21:15        Ten, který přichází - kniha představující život osobnosti, která ovlivnila historii lidstva - Ježíše z Narazeta. Reprodukovaný text čte známý český umělec Alfréd Strejček 
 
 Noc kostelů v modlitebně Církve Československé Husitské:
17:00 – 21:30 možnost prohlídky s výkladem
 
Noc kostelů ve sborovém domě Církve Bratrské (Tykačova 1183):
otevřeno od 21:00 do 22:00, volná prohlídka sborového domu, chvalozpěvy.