Obchvat města může být  daleko dříve,

než se zdálo před rokem


Termín stavby budoucího obchvatu města se nikdo ani neodvážil datovat,  hovořilo se o čekání v desítkách let. Poměry se sice nyní vlastně nijak nezměnily, ale přece něco ano. Vedení města začalo pravidelně komunikovat s Ředitelstvím silnic a dálnic a má tedy proti loňsku daleko více informací, které se dají dobře využít právě pro vybudování obchvatu města, tedy v podstatě "přeložky silnice I/14". Na takové informace netrpělivě čeká spousta obyvatel zasažených hlukem a vibracemi bydlících kolem stávajícího průtahu městem. Zpracovaná hluková studie tyto počty zasažených osob kvantifikuje. A současně nelze neopomenout rostoucí počet těžkých vozidel projíždějících přes město. A ty by měly právě jezdit po vybudovaném obchvatu.Ukazuje se, že je mnoho důvodů pro to, aby se vybudování této investiční akce neodkládalo. Důležitá je také informace o tom, že limitující dnes není množství peněz na takovou stavbu, jako připravenost této stavby a její rentabilita.  Důležité je i to, že i samotné ŘSD je ve věci obchvatu České Třebové (tedy přeložky I/14) mnohem aktivnější, zahajují přípravné projekční práce.
1. mapa "severní část" přeložky I/14 - vybrána byla červená varianta trasy
Podle provedeného šetření EIA byla pro přeložku I/14 určena jako nejvhodnější její "červená trasa" Dlouhá Třebová - obchvat města z východní strany - kruhová křižovatka u Korada  a k tomu je ještě další úsek, který vede po trase I/14  a u  "rozdvojky železničních tratí" přemostí železnici na Olomouc, vede mimo Třebovice a přes část rybníka Hvězda se připojí na obchvat Opatova. V roce 2014 právě tato druhá část měla být geniálním řešením, které zavede rychle těžkou dopravu na budoucí dálnici (a měla být vybudována přednostně). Bude však nejen investičně náročná, ale naráží  na velký odpor ekologů, kteří  nechápou, proč je třeba narušovat ekosystémy u opatovských a semanínských rybníků. Proto nyní ŘSD v této jižní části rozvíjí při přípravě projektu na umístění stavby obě dvě varianty, tedy mimo červené, vedoucí po estakádě mezi Rybníkem Hvězda a rybníkem Nový, také ještě variantu modrou, která by měla vést po hrázi  rybníka Hvězda..
Viz druhá mapa popisující jižní část přeložky I/14  (posuzují se obě dvě varianty červená i modrá)
Občané České Třebové však potřebují ulevit od těžké dopravy  ve městě a žádají, aby se co nejdříve vybudovala právě ta část komunikace, která vede od budoucí kruhové křižovatky Korado okolo Podhorky na pláň východně od města, za hřbitovem, přemostí silnici do Skuhrova, údolí Hlubočku i Kojovec, obejde areál Aveny a naváže na současnou trasu I/14 až  na rovince nad Dlouhou Třebovou.  První jednání o této trase absolvovalo vedení našeho města v Dlouhé Třebové, kde je tato varianta již zahrnuta do územního plánu a je bez připomínek. 
Tato trasa budoucího obchvatu bude mít i další význam pro dopravní připojení částí města na východní terase (a tedy na poravém břehu Třebovky). Bude zde vybudován nový sjezd na "skuhrovskou silnici" III/31512, tedy vlastně na ulici Lidickou, což zvýší její význam. Další sjezd bude až pro Dlouhou Třebovou. Více sjezdů z této přeložky silnice I. třídy na místní komunikace nebude. Po schválení trasy je třeba udělat všechno pro vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR a připravit vše na výkup potřebných pozemků. Trasa je dlouhá (cca 7 km), proto to nebude vůbec jednoduché. Město je připraveno pomáhat i případnou výměnou pozemků. Již nyní v předstihu např. vykupuje pozemky pro vybudování budoucí kruhové křižovatky u Korada. Snaha je tedy vytvořit pro investora co nejlepší podmínky a zbytečně nezdržovat.
Obchvat samozřejmě nebude zítra ani napřesrok, ale při dobré spolupráci s investorem bude možné udělat značný pokrok. Při porovnání problémů, které na trase existují, lze soudit, že vlastní obchvat města (t.j. jeho severní část) může být vybudován dříve než "zkratka na Opatov mimo Třebovici", která nám ve městě sama od sebe žádnou úlevu nepřinese. Je hodně finančně náročná a mimo problémy s ekology, které mohou přípravu stavby hodně protáhnout, přinese jen zkrácení trasy na dálnici cca o 2 minuty, viz porovnání (v cenách roku 2014). Minulé vedení města právě upřednostňovalo tuto jižní část přeložky I/14, k vůlí ní se zřeklo i přímého napojení na dálnici u Litomyšle. (mm)
 

V roce 2014 se uvádělo