Skládka dělá nepořádek - co s tím uděláme?                      
Vítr na skládce u Třebovice rozptýlil do okolí velké množství plastových obalů
Skládka komunálního odpadu u Třebovice je běžně skryta očím veřejnosti a ukáže se jen cestujícím ve vlaku na trati do Svitav. Pohled to nijak vábný není. Ukazuje, kde končí obsah vyvážených popelnic a vede k zamyšlení, jak toto množství ukládaného odpadu snížit. Snad právě větrné počasí v minulých dnech ukázalo, že režim ukládání opadu na skládce má své mouchy.
Na velké ploše skládky se zvedly tisíce plastových lehkých obalů, aby je silný (jihovýchodní) vítr vyzvedl a přemístil  třeba i hodně daleko na okolní pozemky, dokonce i za železniční trať. Všimli si toho především cestující v pomalu jedoucím historickém vlaku při nostalgické jízdě ke 170. výročí trati Česká Třebová - Brno v sobotu 6. dubna. Shodou okolností to bylo právě ve stejný den, kdy ochránci přírody na jiném úseku v okolí města na kozlovských serpentinách  v rámci akce "Ukliďme svět" všechny odpady rozptýlené v okolí serpentin likvidovali. Pro úklid v okolí skládky bude zapotřebí početná pracovní četa.
Jsem zvědav, jakým způsobem bude toto velké množství  plastových tašek, pytlíků a jiných obalů z plotů, porostů, ze stromů a keřů zlikvidováno. Kompaktor na skládce sice přivážený odpad do tělesa skládky zalisuje, ale nelze zaručit, aby lehké části nezůstaly na povrchu. Tak velký rozsah nepořádku na pozemcích v okolí skládky nelze v přírodě ponechat. Udělá-li někdo ve svém okolí nepořádek, měl by to po sobě uklidit. Mělo by to platit zvlášť v tomto případě, kde je původce zřejmý a známý. Nejhorší je, že se situace může opakovat a těžko vymyslet nějaké řešení, které by zabránilo tomu, aby se současná situace neopakovala.
První fotky jsem udělal z vlaku, ale nebyly dost vypovídající, a tak jsem se na místo dostavil v neděli 7.4. dopoledne osobně, abych vyfotil ty igelitové ozdoby v přírodě pěkně zblízka. A po cestě jsem objevil i další černé skládky v přírodě a to v množství překvapivě velikém. Svědčí o tom, že  na stavu přírody  spoustě lidí vůbec nezáleží. (mm)

V okolí tratě u hradla Zádulka a v blízkém lese jsou další  černé skládky všeho možného. Je to zřejmě na katastru obce Semanín, tedy "není to naše", ale to nás nemůže těšit. Je třeba takové skládky zlikvidovat v zárodku a trestat jejich původce. Možná by se dal původce vystopovat...  Najdeme zde automobilové sedačky, kočárky, zbytky  rozpadlého karavanu, skládku pneumatik nebo čehosi dalšího z rozpadlých igelitových pytlích.....   Zeleň kolem přístupové trasy není jako jinde udržovaná, po těžbě dřeva zde technika poničila stromy u cesty.... Nikomu na ničem nezáleží....