Středisko Javor hlásí                            
Slavnostní střediskový oheň sv. Jiří ke 100 letům skautingu v Č. Třebové       

Slavnostní střediskový oheň sv. Jiří pořádaný ke 100 letům skautingu v České Třebové jsme v pátek 26.4.2019 v 17.00 zahájili slavnostním nástupem všech oddílů se vztyčením státní vlajky za zpěvu junácké hymny. Následně se jednotlivé oddíly představili svým pokřikem. Čestným hostem nám byla paní starostka města Česká Třebová Mgr. Magdaléna Peterková, která nám slavnostně předala, do rukou vedoucího střediska Pavla Vomáčky, novou střediskovou vlajku vyrobenou právě k příležitosti oslav 100 let Českotřebovského skautingu.

Po nástupu a společném focení jsme se všichni uchýlili ke slavnostnímu ohni. U slavnostně zapálené osmistěnné pagody jsme zavzpomínali na stoletou historii s našimi oldskauty, kteří vstupovali do Junáka po válce, dvakrát zažili zákaz skautingu, postavili základy současné budovy střediska a pomáhali s obnovením skautingu v letech 1968 a 1989. Vyslechli jsme si jejich příběh a poselství.

Užili jsme si zbytek táboráku za zpěvu písní, potěšeni setkáním se skauty napříč všemi oddíly našeho skautského střediska Javor Česká Třebová.

Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.  www.javorct.cz