K novému stavebnímu zákonu bylo podáno 1600 připomínek
Seminář na téma nový stavební zákon ukázal na spoustu problémů

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se v úterý dopoledne uskutečnil seminář na téma rekodifikace stávajícího stavebního práva. Debaty, kterou zorganizovalo hnutí Starostové a nezávislí, se kromě europoslance a předsedy Sdružení místních samospráv ČR Stanislava Polčáka a řady poslanců či zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra ČR zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Předmětem semináře byla rekodifikace stavebního práva z pohledu jeho zpracovatelů, ale také místních či krajských samospráv.
Hejtman Martin Netolický vystoupil na semináři jako zástupce krajů a ve své prezentaci nejprve shrnul některé historické mezníky týkající se místní správy od ranně feudálního státu přes reformy ve druhé polovině 19. století až po porevoluční reformy veřejné správy a obnovení krajského zřízení. Hejtman zároveň zmínil výhody spojeného modelu veřejné správy, mezi které podle něj patří decentralizace a přenos kompetencí státu do území, naplnění principu subsidiarity, relativní nezávislost územních samosprávných celků a minimalizace rizik systémových chyb či podstatně jednodušší veřejná kontrola územních politik včetně potřebné reakce na změny požadavků.
Následně se hejtman hovořil o samotném návrhu, který v polovině dubna debatoval s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. „Asociace krajů nikdy neřekla, že s návrhem souhlasí, to je nutné neustále opakovat, protože vnímáme připomínky měst, obcí a Sdružení místních samospráv ČR. Celkově bylo k tomuto návrhu podáno 1600 připomínek, což samo o sobě o něčem svědčí. Tento návrh jednoznačně posiluje centralizaci v oblasti stavebního práva, což je jasným krokem zpět. Ztrácí se tak výhody spojeného modelu územní veřejné správy a rozhodně není v zájmu občanů, protože negarantuje poskytování lepších služeb, ba naopak. Zároveň je nutné si položit otázku, zda podobné neustále reformy má stát peníze, protože jednorázové náklady začínají na dvou miliardách, ke kterým je nutné připočítat přibližně 4,5 miliard ročně. Toto jsou prostředky, které chybí například ve zdravotnictví nebo dopravě,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který v rámci svého vystoupení přednesl závazek. „Pokud vláda navrhne tuto novelu, pokud ji Parlament schválí a prezident podepíše, tak Pardubický kraj navrhne legislativní iniciativu, která bude obsahovat změnu názvu specializovaného stavebního úřadu na okresní úřady pod Ministerstvem pro místní rozvoj,“ slíbil hejtman Netolický. 
Ten je ve valné většině bodů ve shodě s europoslancem a předsedou Sdružení místních samospráv ČR Stanislavem Polčákem, který na semináři prezentoval názor obcí. „S celkovou rekodifikací stavebního zákona naše sdružení zásadně nesouhlasí. Integrace stavebních úřadů na obce s rozšířenou působností by směřovala ke zhoršení dostupnosti stavebních úřadů na většině venkova a znamenala by rostoucí centralizaci veřejné správy a jednoznačný úbytek kvalifikovaných pracovních sil na obcích. Věcnému záměru stavebního zákona měla předcházet důkladná analýza, což se bohužel nestalo, “ uvedl Polčák, který však uvítal návrhy na elektronizaci, jednotné povolovací řízení a vyloučení možnost zpětně legalizovat černou stavbu. Polčák zároveň informoval o petici proti rušení stavebních úřadů z působnosti obcí.
V rámci semináři kromě hejtmana Martina Netolického a Stanislava Polčáka vystoupila také poslankyně Věra Kovářová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová, zástupce Ministerstva vnitra David Sláma, exposlankyně a současná pražská radní Hana Marvanová či právník a zástupce Hospodářské komory ČR František Korbel.
V současné době existuje v České republice téměř 700 obecných stavebních úřadů a řada dalších speciálních. Celkově tyto úřady zaměstnávají podle Ministerstva vnitra ČR přes 6800 pracovníků. Struktura úřadů by se podle připravované novely měla změnit, přičemž by se měl snížit počet těchto úřadů. Vzniknout má takzvaný Nejvyšší stavební úřad, kdy by stavební úředníci byli řízeni státem, a ne obcemi v přenesené působnosti jako je tomu nyní. Chystaný nový stavební zákon má zavést například jediné řízení a celý proces digitalizovat. Záměr zákona počítá i se závaznými lhůtami, které mají znamenat, že pokud by v rámci nich nepadlo rozhodnutí, bylo by automaticky bráno souhlasné stanovisko. Návrh také vylučuje možnost zpětně legalizovat černou stavbu.