Techplast zahájil výrobu v novém závodě v Křivolíku      


O tom, jaký bude nový závod Techplastu, psal Českotřebovský zpravodaj již v prosinci 2017. To ještě bylo třeba vyřešit nemalou řadu otazníků. To se nakonec podařilo. Před rokem, 10. dubna 2018, nabylo platnosti stavební povolení a na staveniště v Křivolíku nastoupila společnost IMOS Ostrava. Firma, která odvedla svou práci dokonale,  investor je velmi spokojen. Výběr dodavatele stavby se vydařil a to byl základ úspěchu. Stavba v hodnotě stovek milionů korun vyrostla za deset měsíců. Pracovalo se s velkým nasazením. Závod má moderní řešení a architekturu, pamatuje nejen na ekonomiku a souvislosti mezi jednotlivými technologiemi a provozy, ale také na své zaměstnance, kteří nyní pracují v moderním prostředí. Splňuje náročné hygienické normy např. týkající se hluku  (akustické plochy, stěny, prostorná, velmi pěkně zařízená jídelna, kterou ještě bude možné doplnit o catering, bude-li to v požadavcích zaměstnanců ). Automaticky se řídí i teplota a ventilace, což při soustředění desítek lisů v jednom prostoru není jednoduché.  Je to však vyřešeno a navíc systém umožňuje veškeré odpadní teplo z technologií dobře využít a jen v létě se část vypouští do prostoru nad halami.
Měl jsem možnost spolu s výrobně-obchodním ředitelem firmy Ing. Františkem Sekničkou projít celý areál závodu, seznámit se s organizací celého technologického procesu a porovnat nový závod se situací v závěru roku 2017, kdy jsem podobně procházel staré prostory Techplastu v Benátkách. Je to těžko porovnatelné. V Křivolíku máme skutečně moderní výrobní závod napojený přímo na krajskou silniční síť, odpadlo problematické zásobování po místních komunikacích. Vozidla  najíždějí k rampám po kabely vyhřívaných nájezdech, moderně je řešeno skladování vstupních substrátů i expedovaných výrobků, technologické toky v rámci závodu a energeticky úsporné řešení technologií. Nejde jen o výlisky a jejich kontrolu, ale také o montážní práce a potisk výrobků pro jednotlivé odběratele. Techplast si také sám pořizuje a opravuje vlastní formy. Moderně je řešen také sektor kanceláří v I. patře objektu a zajištěno parkování pro zaměstnance i návštěvníky firmy. Pro ty, kteří přijedou na kole je v suterénu k dispozici dostatečně velká zakrytá kolárna, ti co přijedou na motocyklu mají zajištěno zastřešené parkování  motorek. Díky dobré spolupráci s městem Česká Třebová se právě nyní buduje podél Litomyšlské ulice nový chodník podél Litomyšlské ulice, komunikaci kolem firmy nad rybníčkem k zahrádkám zase vybudovala společnost Techplast. V sousedství firmy je zahrádkářská kolonie, od firmy je oddělená novou výsadbou a původní provozní halou z doby Armaturky. Tato hala je opravena a zůstává např. jako skladová rezerva, propojená s výrobními prostory spojovacím krčkem se zvedací plošinou o nosnosti 3,5 tuny.
Nyní je firma ve stadiu zkušebního provozu, když už zde funguje všechno tak, jak má. Nejsou však ještě dokončena akustická měření v okolí závodu, která ověří, zda akustická studie souhlasí se skutečností. To nebylo možné měřit v zimě, čeká se, až bude listí na stromech. Druhým důvodem byla nutnost dokončit náhradní výsadbu zeleně v areálu, která byla provedena během dubna. Kolaudace dokončené investice musí být provedena do listopadu, to se jistě podaří.  "Celá investice byla pořízena bez jediné koruny z nějaké dotace, všechno si financuje společnost sama z vlastních prostředků a pomocí úvěru. Nový závod však "nespadl z nebe", nyní je před námi etapa splácení úvěru, na to si musíme vydělat vlastní činností. Máme na štěstí stabilní síť zákazníků nejen v Česku  ale i dalších státech EU, náš výrobní program není orientován jen na automobilový průmysl, ale máme řadu našich odběratelů v sektoru elektrotechniky", říká ředitel Ing. František Seknička.
Již v únoru byly prostory nového závodu připraveny ke stěhování, které nebylo vůbec jednoduché. "Chtěl bych za spolupráci pochválit pracovníky naší firmy, udělali spoustu práce nad svoje povinnosti. Díky tomu jsme stěhovací firmu mohli objednat jen na vyřešení těch největších problémů," dodává Ing. Seknička. Společnost zaměstnává  v České Třebové cca 270 pracovníků, další důležitý a nedávno modernizovaný provoz s cca 50 zaměstnanci je v Moravské Třebové, zůstává ještě i tradiční provoz v Rybníku, kde má vlastně společnost Techplast historicky svoje sídlo. Poptávka pro dalších pracovnících samozřejmě existuje, je to stejné jako jinde. Výrobní kapacita závodu se stěhováním podstatně nezvýšila, nový závod má o 5 lisů více, výrobní i skladové prostory i výrobní technologie, připojení na el. energii, plyn, a optický datový kabel jsou koncipovány s rezervou.
Díky nově postavenému závodu Česká Třebová získala nově moderně řešený vjezd do města také ze strany od Litomyšle, podobě máme moderní řešení vjezdu jak od Svitav, tak od Ústí nad Orlicí.  V čele nového závodu  budou ještě během jara dokončeny poslední úpravy, instalace vzrostlé zeleně a nové firemní označení na budově a jejím příslušenství. Teprve potom bude vhodné pořídit fotografii nově vybudovaného areálu z jeho čelní strany.
MILAN MIKOLECKÝ
Fotografie z prohlídky nového závodu


Jídelna zaměstnanců, akustické stropní terče, s rezervou prostoru pro catering


potisk, montáž


Sklad vstupních materiálů, granulátu


Sušárna granulátu


Sklad forem

Sklad hotových výrobků k expedici, expediční rampa

Zadní část areálu, propojení se starou halou, spojovací krček, zvedací plošina, stará hala u silnice zatím nemá využití

Náhradní výsadba


  • A ještě obrácený pohled z okna kanceláře ředitele Techplastu na rybníček Panamák a město Česká Třebová...