Úklid proveden, jak dlouho vydrží?    

V návaznosti a snahu zachovat tradici jsme akci „Ukliďme Česko, ukliďme svět“ zahájili opět ve spolupráci s klubem Pathfinder, vedeným Martinem Bouškou. Sešli jsme se ve čtvrtek 4. 4. 2019 v 17. hodin za domovem seniorů v České Třebové a uklízeli jsme horní cestu směr zahrádkářská osada Na Podhorce. Na tomto zhruba 400 metrů dlouhém úseku bylo nasbíráno 12 pytlů odpadu a 1 použitá injekční stříkačka, kterou jsme předali hlídce MP Česká Třebová. To vše jsme zvládli během dvou a půl hodiny s 15 dětskými a 3 dospělými dobrovolníky. Navíc se nám podařilo objevit nelegální skládku stavebního materiálu, kterou jsme společnými silami minimalizovali. Chtěli bychom apelovat na „pejskaře“, kteří venčí mimo město v zalesněných územích, aby nevyhazovali igelitové pytlíky s „obsahem“ do lesů. Nerozloží se a stávají se tak odpadem, který je potřeba poté uklidit.

Druhou akcí v pořadí byl hlavní sobotní úklid „Ukliďme Alej Maxe Švabinské“. Na společné akci jsme se, po loňské výborné spolupráci, domluvili se ZO ČSOP Zlatá studánka. Sešli jsme se v sobotu 6. 4. 2019 v 13.00 na začátku Aleje Maxe Švabinského směr Kozlov. Rozdělili jsme se zhruba na dvě skupiny a vyrazili sbírat odpad. Může se to zdát až neuvěřitelné, ale za dvě a půl hodiny bylo 9 dětskými a 18 dospělými dobrovolníky sesbíralo 48 pytlů odpadu, deky, pneumatiky, boty, batohy a další.

Největším překvapením byl bezesporu nález automatické pračky uprostřed lesa. Opravdové rozčarování nastalo při objevení znovu založené černé skládky, kterou se před lety podařilo zrušit. Nahlásili jsme její polohu firmě Eko Bi, s. r. o., stejně jako objevené dvě „haldy“ odpadu poblíž Javorky.  Samotný sběr byl završen opékáním buřtů na ohništi poblíž Chaty Maxe Švabinského.

Rádi bychom touto cestou opět poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se sběrů ve svém volném čase zúčastnili, klubu Pathfinder, organizátorům celorepublikové akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“, místní základní organizaci ČSOP Podorlicko, místní základní organizaci ČSOP Zlatá studánka, provozovatelům Chaty Maxe Švabinského a firmě Eko-Bi, s. r. o. za svoz odpadu ze sběrných lokalit.

Na závěr si tentokrát bohužel nemůžeme nechat pro sebe rozčarování plynoucí z chování některých našich sousedů a spoluobčanů. Jak lze ospravedlnit, že v lokalitě na Podhorce, kterou jsme v loňském roce společnými silami vyčistili, jsou opět vyvezené odpadky? Těžko se tam dostali odjinud než z přilehlé zahrádkářské osady. Nepořádek v našem městě si totiž vytváříme jen my sami. Příští rok se tedy při sběrné akci těšíme znovu na viděnou!

Za ZO ČSOP Podorlicko Pavel Suchý a za ZO ČSOP Zlatá studánka Mgr. Pavlína Vomáčková