Oldřich z Chlumu – historický román a skutečnost

Čtvrtek 11. dubna: Talk show Vlastimila Vondrušky. Malá scéna vyprodaná do posledního místečka.
Přijel Vlastimil Vondruška, "pan spisovatel" - nejčtenější český autor. Beletrista, autor desítek historických románů, publikací literatury faktu, populárních i odborných publikací, uznávaný  historik. Na jedné straně zaplněné hlediště, na druhé straně sám spisovatel, který dokázal po celou dobu trvání talk show své posluchače zaujmout  Vyprávěl o tom, jak se jako historik dostal k psaní beletrie, o svém životě spisovatele a také o zásadách, které si pro svoji historickou tvorbu stanovil. Patří k tomu práce s historickými prameny, které jsou k někdy snadno, jindy ne tak snadno k dispozici. povídal o tom, jak se dají používat.
Hovořil  také na téma "inspirace", přesněji autorská inspirace.  Nepíše na objednávku, na požádání, téma jej musí oslovit. Vlastní tvůrčí proces musí být plynulý, bez zbytečných přerušování, jinak se rozpracované vztahy mezi postavami rozpadnou a pak je lepší práci třeba i zrušit, než ji předělávat. 
Na postavě Oldřicha z Chlumu Vlastimil Vondruška rozebíral principy středověkého soudnictví a ve společnosti panoše Oty pak milostný život našich předků. Talk show  byla naplněna jak odbornými informacemi z dějin, ale i zábavnými historkami ze života.
Do České Třebové přijel známý autor, dokázal oslovit čtenáře a příznivce českotřebovské městské knihovny. Jak se lze přesvědčit tak jeho pořad má již přes 200 repríz a nové objednávky nyní nepřijímá, nebyl by je nové požadavky akceptovat.
Malá scéna je osvědčeným prostředím pro takového akce, není ani malá, ani velká, má dobrou akustiku, není třeba používat ani mikrofon. Beseda s Vlastimilem Vondruškou byla velmi vydařenou akcí českotřebovské městské knihovny.  (mm)
 
 
Životopis: Vlastimil Vondruška, PhDr., CSc.

Narozen v Kladně (1955), vystudoval obor historie a etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vědeckou aspiranturu v Československé akademii věd ukončil v roce 1982. Působil v Národním muzeu v Praze, od roku 1990 se věnoval podnikání, publicistice a literatuře. Společně s manželkou Alenou (je rovněž publicistka a spisovatelka) založil v Doksech sklárnu Královská huť, kterou provozoval do roku 2009 (za tuto činnost získal ocenění ministra kultury ČR). Od roku 2009 se věnuje výhradně spisovatelské činnosti. Kromě literatury patřilo mezi jeho velké koníčky horolezectví (aktivně se mu věnoval více než 20 let), dnes zahrádka, pes a četba.
Literárně je činný s přestávkami od mládí. Dosud publikoval více než 50 vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury, 20 knih vědeckých a populárně naučných, více než 50 historických románů pro dospělé a několik knih pro mládež. Jeho knih se u nás prodalo již více než jeden milión. Podle oficiálních statistik půjčovanosti, publikovaných Národní knihovnou v Praze, je od roku 2011 pravidelně nejčtenějším domácím autorem. Některé jeho knihy byly vydány v němčině, srbštině a slovenštině.
Za své literární dílo byl několikrát oceněn cenou čtenářů nakladatelství MOBA, získal Zlatou stuhu IBBY v kategorii literatury faktu a populárně naučné literatury pro mládež (2005), prestižní ocenění Bestseller roku (2015), cenu Unie českých spisovatelů (2016),Čestné uznání Mensy ČR (2016) a Krameriovu cenu Asociace nezávislých médií za publicistiku v denním tisku (2017).
Kromě literární tvorby je autorem filmu Jménem krále a několika divadelních her. Sám rovněž divadlo hraje - ve své hře Vínem proti pohanství aneb staročeský dekameron vystupuje v hlavní roli středověkého učence. Pořádá pravidelná setkání v knihovnách, dosud jich absolvoval více než 700.
Z výstavky a autogramiády knih ve foyeru:


Novinka letošního roku: Duch znojemských katakomb   

nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2019
počet stran: 285  Cena: 319 Kč

Oldřich z Chlumu přijíždí spolu s panošem Otou jako jeden nový purkrabí do Znojma, kde se koná jednání o smíru mezi moravskou a rakouskou šlechtu. Vše je předem dohodnuto a jde jen o to, aby se ochota ke smíru veřejně potvrdila. Purkrabí znojemského hradu proto očekává spíše dvorskou slavnost než ostrou půtku vyslanců. Jenže hned druhý den zmizí jeden z mladých českých šlechticů. Je to o to víc znepokojivé, že o pět let dříve tu stejně nevysvětlitelně zmizel i jeho starší bratr. K dovršení všeho se duch staršího bratra objeví přímo na hradě a pak zmizí v tajemném sklepení.