Výměnný pobyt žáků ze ZŠ Ústecké v Agrate Brianza      
Žáci ze Základní školy Ústecké se zúčastnili výměnného pobytu v italském Agrate Brianza ve dnech 19.–25. 3. 2019.  Cestou navštívili malebné městečko Sirmione na pobřeží průzračného jezera Lago di Garda. Pak už je jejich italští kamarádi čekali na radnici v Agrate, kde proběhlo slavnostní přivítání. Na čtvrtek a pátek byl připravený program ve škole. Naši žáci se zúčastnili výuky výtvarné a environmentální výchovy i matematiky. Své síly si poměřili během sportovního dne v pátek, kdy si zahráli vybíjenou, baseball a basketbal.
Spolu se svými italskými protějšky se v odpoledních hodinách vydali na výlety do okolí. Navštívili Monzu s katedrálou San Giovanni Battista, ve které se dozvěděli několik zajímavostí o zdejším klenotu – železné koruně Langobardů. Další cesta vedla do Milana, kde žáci obdivovali La Scalu, prošli se galerií Victora Emmanuela II., prohlédli si místní katedrálu a nádvoří hradu.
V sobotu byl na plánu celodenní výlet do Benátek. Vzhledem ke krásnému slunečnému počasí a menšímu počtu turistů si žáci tento zájezd užili naplno. Úzkými uličkami se proplétali až do centra města - na náměstí Svatého Marka – kde si zblízka prohlédli Baziliku svatého Marka, Dóžecí palác a další zajímavosti v okolí. Poslední den strávili naši žáci ve svých italských rodinách, které si pro ně připravily vlastní program.
Na cestu do České Třebové se autobus vypravil večerních hodinách. Naši žáci se s Italy skamarádili již v prvních dnech pobytu, užili si každý den v prosluněném Agrate Brianza a už se těší na své protějšky, až v květnu přijedou do České republiky. 
Lenka Krajíčková