Odpolední koncert žáků ZUŠ ve žluťáku                             
Základní umělecká škola pořádá nejen pravidelné školní besídky, také koncerty  v Malé scéně i velkém sále Kulturního centra a další "externí" koncertní vystoupení, např. v Domě s pečovatelskou službou nebo Domově pro seniory, obohacuje programem členské schůze některých organizací nebo vernisáže výstav.  Ve čtvrtek 4. dubna se ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou konalo další z pravidelných vystoupení ZUŠ, na kterém se podíleli žáci ze tříd p. uč. Jitky Novákové a  Mgr. Milady Hamplové. Obyvatelům "žluťáku" se tedy představili mladí houslisté, klavíristé a flétnisté, celkem bylo v programu 16 vystoupení. Pro vystupující žáky školy  to je další příležitost jak získat zkušenosti z veřejného vystoupení, i když to zejména pro jejich učitele znamená další mimořádnou práci navíc. Dělají to však rádi, je to vlastně také ukázka jejich práce . Obyvatelům Domu s pečovatelskou službou se tak postupně představují  žáci  tříd různých učitelů nebo i soubory školy. Představení ve čtvrtek 4. dubna bylo velmi vydařené, podařilo se navázat blízký kontakt vystupujících mladých umělců s publikem i jejich učiteli, bylo to pěkné hudební odpoledne.  (mm)