Opravdu je vždy mlčeti zlato?             
ZAMYŠLENÍ NA KVĚTEN
Dalším biblickým příslovím, jehož různé varianty nalezneme i v jiných kulturách, je přísloví o mlčení ve spojitosti se zahalením vlastní nevědomosti či hlouposti:
„I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého,
nechá-li rty zavřené, za rozumného.“     Přísloví 17, 28
Bible 21 toto přísloví překládá: „I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.“ Stejným směrem ukazuje i latinské přísloví: „Kdybys byl mlčel, zůstal bys filosofem.“
Z našich českých přísloví je mu asi nejblíže „Mluviti stříbro, mlčeti zlato.“ Zároveň však v češtině najdeme i další, možná trochu obhroublé, ale bezpochyby také pravdivé přísloví, které je jeho naprostým protipólem: „Líná huba, holé neštěstí.“
I když si ta dvě česká přísloví protiřečí, shodně ukazují na význam řeči i mlčení v lidském životě a na to, jak důležitý je také kontext, tedy souvislost, ve které se mluvení, anebo mlčení odehrává. Naše slova, naše řeč, náš jazyk totiž o nás, o našem nitru prozradí víc než cokoli jiného. Platí to nejen o hloupých (a mnohdy o to chvástavějších a žvanivějších) mužích, ale i o některých děvčatech, hezkých jak obrázek, dokud neotevřou ústa. Vedle těch nepříjemných zážitků, když „krásní“ hlupáci otevřeli ústa, jste však možná zakusili i překvapivé chvíle, kdy lidé navenek nenápadní promluvili s podivuhodnou moudrostí, opravdovostí a silou.
Nejen naše slovo, ale i naše mlčení o něčem vypovídá. Mlčím-li, když něco nevím (a měl bych vědět), jsem v trochu jiné situaci, když jsem zkoušeným žákem u tabule, a v jiné zase, když mluvit nemusím a tichým pokyvováním hlavou předstírám, jak dané věci, o které hovoří na slovo vzatí odborníci, i já rozumím. Nejen ostrý jazyk rychlejší než myšlenka, ale i mlčení může být však někdy zraňující. Třeba, když někdo marně čeká na naše dobré slovo odpuštění, smíření či povzbuzení. A zabíjet může opět nejen zlé, lživé slovo, ale i lhostejné mlčení, jestliže neupozorníme na nebezpečí, o kterém víme, a včas a důrazně nevarujeme někoho, kdo se řítí do záhuby.
Pravda (a zvláště pravda o nás) je nám někdy nepříjemná, ale horší je klamavé zdání. Někdy je množství slov házením hrachu na zeď a větší váhu má tichý osobní příklad. Zároveň však víme, jak velkou váhu má pravé slovo v pravou chvíli a jak si ceníme člověka, na jehož slovo smíme spolehnout. Pro nás křesťany je ztělesněním jednoty slova a jednání Pán Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem. Apoštol Pavel říká, že víra je ze slyšení, a proto úplně beze slov to mezi námi lidmi nejde. Jsou ale chvíle, kdy s Pánem Ježíšem můžeme i mlčet, aniž bychom před ním či před druhými něco předstírali a na něco si hráli.  Kazatel ve stejnojmenné biblické knize říká, že je „čas mluvit i čas mlčet“. A tak už raději zmlknu a popřeji vám, abyste ten správný čas k mluvení i mlčení v květnu - měsíci lásky (ale nejen v něm) dokázali rozeznat.
 
Štěpán Klásek