Železnice na filmovém plátně               
Páteční podvečer patřil v malém sále  Kulturního centra Filmové historii železnice.  Pořad s názvem "Českotřebovská železnice na filmovém plátně" připravilo českotřebovské Městské muzeum ve spolupráci s Mgr. Jaroslavem Lopourem, pracovníkem Národního filmového archívu Praha. Prostor malého sálu Kulturního centra byl upraven jako kinokavárna a byl plně využit. Ukázalo se, že železniční historie je v České Třebové skutečně populární. Díky osvědčené spolupráci Kulturního centra a kavárny Café 59 bylo ideální prostředí, vhodné i pro řadu dalších videoprojekcí, pořádaných nejrůznějšími subjekty. 
Návštěvníci shlédli komentované historické filmové dokumenty, československé filmové týdeníky , be kterých bylo možné poznat českotřebovské nádraží tak, jak jej nyní již neznáme, mimo historických snímků depa Tehdy ovšem výtopny se siluetou vodárny také velký zauhlovací jeřáb nebo Herzánův most, tak jak byl v padesátých letech nejen v dokumentech, ale i v hraném filmu. Byly také prezentovány historické amatérské záběry p. Breburdy  z velkých oslav 100 let železnice  v roce 1945, kterých se zúčastnil i tehdejší ministr železnic generál Hasal, po roce  1948 donucený k emigraci z Československa. Rozsah tehdejších oslav a účast veřejnosti s dalšími, třeba dnešními akcemi není snad možné ani srovnávat. Zde byla vynikajícím tahem klavírní improvizace Vojtěcha Johna ml., která dokreslovala  atmosféru někdejších kin s němými filmy. Jaroslav Lopour, také Martin Šebela a další pracovníci Městského muzea připravili filmový historický večer  dokonale a patří jim  za jejich iniciativu dík. (mm)