Českotřebovský deník 118/2019 (1/5) 
Čarodějnice u Hasičské zbrojnice

Na 30. duben a následující  noc se v českotřebovské hasičské zbrojnici opět dobře připravili. Slušné počasí (teplé oblečení ovšem vyžadující)  bylo příslibem  dobře prožitého večera. O zábavu i občerstvení bylo postaráno, také o pěkný zážitek z čarodějnického ohně, který byl pod kontrolou povolaných.- Fotografoval Martin Šebela
 

Judisté přivezli devět medailí z České Skalice

O poslední dubnové sobotě jsme vycestovali s našimi 15 dětmi do České Skalice na tradiční velkou cenu. Letošního ročníku se zúčastnilo 174 judistů a judistek ze 17 oddílů a naši borci se v této konkurenci neztratili.
V kategorii mláďat zahájili výbornými výsledky své tažení za medailemi Alex Hanik a Miroslav Hurt, kdy Alex vybojoval bronz a Míra nestačil ve finále na svého soupeře z Prahy a odvezl si tak stříbro. Následně jsme získali další 2 stříbra zásluhou Marka Zářeckého a Jakuba Najmana. K nim přidali bronzové medaile Jakub Ježek a Matěj Czajkowski.
V kategorii mladších žáků přejel své soupeře Adam Janíček a získal tak jediné českotřebovské zlato. Ostatní mladší žáci a žákyně skončili pod stupni vítězů.
Ve starších žácích si odvezla Kateřina Kovářová stříbro a Matěj Kolář bronz. A je nutné dodat, že všech 15 českotřebovských judistů si odvezlo cenné zkušenosti. JUDU ZDAR
 VÝSLEDKY STRUČNĚ:
1. místo – Adam Janíček   2. místo – Miroslav Hurt, Marek Zářecký, Jakub Najman, Kateřina Kovářová
3. místo – Alex Hanik, Matěj Czajkowski, Jakub Ježek, Matěj Kolář

Pardubickou nemocnici čeká další investice za téměř 50 milionů

Rada Pardubického kraje v pondělí schválila výběr dodavatele veřejné zakázky na přístavbu nové budovy Pardubické nemocnice pro pracoviště pozitronové emisní tomografie (PET) a počítačové tomografie (CT).
„Jedná se o další projekt v areálu Pardubické nemocnice, který je v souladu s naším plánem investic. Postupně tak začínáme realizovat jednotlivé projekty v největší krajské nemocnici, které zlepšují nejen péči o pacienty. V nově vybudovaných prostorách bude kromě odborných moderních vyšetřoven také veškeré zázemí pro pacienty a zdravotnický personál,“ řekl hejtman Martin Netolický.
„Firma bude stavět novou budovu pro pracoviště PET/CT, která naváže na stávající objekt radiodiagnostického oddělení. Předpokládané náklady na stavbu nového pracoviště jsou 47 milionů korun. K zahájení stavby by mělo dojít v druhé polovině letošního roku,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
PET a CT jsou využívány lékaři pro diagnostiku a určení průběhu a stádia onemocnění v těle. Kombinací těchto dvou vyšetření mohou lékaři mnohem přesněji diagnostikovat a hodnotit onemocnění. „Do přístavby nového pracoviště se pouštíme rádi s ohledem na získání příznivého stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k pořízení hybridního skeneru PET/CT pro Pardubickou nemocnici, kde chceme dále rozvíjet jedno z Center vysoce specializované onkologické péče v České republice,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
 
Dodavatel stavby pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici vybrán

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila výběr dodavatele, který zajistí stavbu nového psychiatrického pavilonu v Pardubické nemocnici. Původní výběrové řízení bylo v minulém roce zrušeno vzhledem k výraznému překročení původní předpokládané ceny a podezření, že mohlo dojít k dohodě mezi přihlášenými uchazeči. Nejvýhodnější nabídka ze sedmi zúčastněných subjektů činí po soutěži 318 milionů včetně DPH. Kraj kromě ceny uplatnil také kritérium délky stavby.
„Poté co jsme nechali zrušit původní výběrové řízení, jsme převzali celý proces výběru dodavatele stavby pod náš odbor investic, tak abychom ve všech etapách měli vše pod jednoznačnou kontrolou jakožto jediný akcionář Nemocnice Pardubického kraje. Od samého počátku bylo naším jednoznačným cílem, aby nebylo ohroženo čerpání evropské dotace na tuto stavbu, která patří společně s centrálním příjmem mezi klíčové projekty v Pardubické nemocnici. V rámci 54. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu jsme získali částku 220 milionů korun. Zařadili jsme se tak mezi osm úspěšných žadatelů, což považuji za velký úspěch,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který nastínil také základní parametry projektu. „V novém pavilonu budou dvě lůžkové stanice s celkovou kapacitou 50 lůžek. Součástí jsou i ambulantní služby psychiatrického oddělení a oddělení klinické psychologie nebo denní stacionář pro 25 osob,“ sdělil hejtman Netolický.
Výstavba nového psychiatrického pavilonu patří mezi objemově největší zdravotnické stavby. „V Pardubické nemocnici bude, jak jsme avizovali, panovat v příštích letech čilý stavební ruch. Jednoznačně největší stavbou bude centrální příjem, který již znamenal zbourání budovy bývalé dětské chirurgie a ještě si vyžádá demolici budovy, ve které se nachází informace a také stravovací provoz. Následuje právě pavilon psychiatrie včetně úpravy přilehlých komunikaci či přeložky inženýrských sítí,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek a připomněl, že v okolí nemocnice bude upravena také doprava. „Společně s městem řešíme úpravu dopravního řešení v souvislosti s rozvojem areálu bývalé Tesly a nutnou úpravou nadjezdu nad rychlodráhou a železničním koridorem. Zároveň plánujeme vybudování parkovacího domu, který odlehčí dopravě uvnitř areálu,“ doplnil investiční aktivity Línek.
Cílem investice je zvýšit dostupnost a kvalitu psychiatrické péče a tím zlepšit začlenění duševně nemocných do společnosti. „V roce 2015 jsme otevřeli nový pavilon psychiatrie ve Svitavách, avšak i tak jsou možnosti pro pacienty v našem regionu omezené, protože na rozdíl od jiných regionů nedisponujeme psychiatrickou léčebnou. Řada pacientů se proto v současné době musí léčit v jiných krajích. Toto by mělo zlepšit právě vybudování pavilonu v Pardubicích. Psychiatrickou péči nemůžeme nechávat na okraji. Důležité je se o ni také systematicky zajímat a snažit se ji neustále zlepšovat,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr, který konečný výběr dodavatele stavby vítá jako základní předpoklad reálného zahájení a uskutečnění celé stavby. „Opakování výběrového řízení znamená z hlediska harmonogramu projektu zvýšené časové nároky na vlastní realizaci, právě proto byla součástí kritérii hodnocení nabídek zhotovitelů právě i doba plnění. Vítězný dodavatel nabídl 699 dní a celý harmonogram budeme i nadále bedlivě dozorovat,“ řekl radní Valtr.      

Kraj pokračuje ve zvelebování léčebného ústavu v Jevíčku 

Moderní léčebný ústav v renovovaných historických budovách, v klidném prostředí a s výbornou odbornou péčí, to je cíl Pardubického kraje v Odborném léčebném ústavu (OLÚ) Jevíčko. Po dřevěných lehárnách, přeměně bývalého dětského pavilonu na pavilon plicní rehabilitace a opravě střechy stravovacího pavilonu se nyní dostává na pavilon S a vylepšení jeho tepelně-izolačních vlastností.
„Budovy celého sanatoria postavené v letech 1913 až 1926 byly v roce 2016 prohlášeny nemovitou kulturní památkou. Myslím, že všechny dosavadní úpravy včetně rekonstrukce malebných dřevěných leháren se povedly k všeobecné spokojenosti nás jako investora, uživatelů i dozorujících památkářů. Letos 1. června se otevře pacientům pavilon plicní rehabilitace a rozjíždíme zateplení pavilonu S za 25 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Radní kraje nyní vyhlásili výběrové řízení na odborné zateplovací práce pavilonu S. „Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, bude muset vybraná firma velkou část dřevěných kovových oken a dveří repasovat. Tam, kde to nepůjde, se budou dělat přesné rozměrové a tvarové kopie,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek a pokračoval: „Vnější křídla oken budou osazena tepelně izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem, zateplen bude strop 4. nadzemního podlaží a půda a opraveny budou i hromosvody.“
Veškeré práce se budou dělat za plného provozu v průběhu letošního a příštího roku, proto budou klást velké nároky na personál. „Plicní rehabilitace se přestěhuje do nově zrekonstruovaného pavilonu a zbytek pracovišť se bude různě stěhovat v rámci budovy. Rádi bychom tu do budoucna nabídli pacientům a zdravotníkům větší komfort i ve vnitřním uspořádání. Máme tu jednak izolační lůžka pro pacienty s TBC, ale také  oddělení následné péče pro ortopedické diagnózy, fyzioterapii, rozsáhlý vyšetřovací komplement  i kancelářské zázemí ústavu,“ konstatoval radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
 
V Rybitví je krajské centrum pomoci s poruchami spánku

Nové pracoviště s výstižným názvem Institut spánkové medicíny, centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku, otevřela Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví. Provoz centra zahájil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Se znalostí trendů rozvoje medicíny a demografických změn v populaci považuji za důležité, abychom se mnohem více zabývali také rozvojem zdravotnických služeb mimo akutní péči. V tom pak shledávám příležitost pro širší nabídku služeb našich zdravotnických zařízení v oblasti následné péče. Toto spánkové centrum je jedním z příkladů. Kvalitní spánek je samozřejmě velmi důležitý pro všechny. Včasná diagnostika a léčení poruch však může velmi pomoci především v případech závažnějších poruch spánku či dýchání, které člověka již i významně zdravotně ohrožují a takových případů není málo. Je proto možná symbolické, že nové centrum spánkových poruch vzniklo právě v léčebně dlouhodobě nemocných. Stává se tak navíc prvním centrem v kraji, které nabízí pomoc v celé škále spánkových poruch pro širokou veřejnost,“ uvedl radní Pardubického kraje Ladislav Valtr.
Nové centrum je akreditované Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. „Zájem o tyto služby při dostatečném spádovém území registrujeme opravdu velký, nyní se nám podařilo uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže předpokládám plné vytížení centra,“ řekl radní Valtr.
 „Zařízení je dle platných kritérií 2. nejvyšším akreditovaným zařízením a jediným akreditovaným ventilačním centrem v Pardubickém kraji. Je oprávněno vyšetřovat a diagnostikovat dospělé pacienty s poruchou spánku a indikovat ventilační léčbu ve všech režimech,“ sdělila ředitelka LDN Rybitví Jana Tomšů.