Českotřebovský deník 121/2019 (4/5)
Předposlední koncert Hudebního festivalu Bennewitz 2019 se konal v pátek 3.5. 2019. V českotřebovském kostele sv. Jakuba vystoupila "Sopotnická filharmonie" pod vedením Josefa Vondráčka a  znamenitý letohradský pěvecký sbor Familia Cantorum. Autorské dílo Missa Laetare řadu posluchačů překvapilo. Místo klasiky to byla moderní rytmická muzika byť zachovávala klasickou kostru slavnostní mše. Podrobněji v samostatném článku. Na fotografii Sopotnická filharmonie, sbor Familia Cantorum,  Josef Vondráček, autor a dirigent orchestru, primarius Karel Hampl, a katolický kněz Ladislav Heryán při úvodním slově, které mělo navodit  a vysvětlit následující hudební dílo.  Plné pochopení však získali všichni posluchači až  po vyslechnutí skladby. Takové, která se zejména v našem českotřebovském kostele dlouho nehrála....

V Ústí nad Orlicí funguje nová HIV poradna, krevní testy jsou zdarma

V Ústí nad Orlicí si teď lidé můžou nechat zdarma udělat test na virus HIV. Orlickoústecká nemocnice totiž otevřela novou poradnu. Je to první takové pracoviště v Pardubickém kraji. Funguje každý čtvrtek a služby poskytuje anonymně.
Cílem je, aby se nakažení pacienti o nemoci včas dozvěděli, mohli co nejdřív zahájit léčbu a nenakazit někoho jiného.
Zájemce o test musí nejdřív vyplnit dotazník o svém životním stylu, kde odpovídají na různé intimní dotazy. Nemusí to vyplnit přímo v poradně ale i předem po internetu. Lékaři pak podle odpovědí rozhodnou, na jaké nemoci pacienta otestují.
Pokud je to test jenom na HIV, odeberou mu kapku krve z prstu, tzv. kapilární krev. Když chtějí vyloučit i riziko syfilidy nebo žloutenky, vezmou víc krve injekcí a provedou několik testů najednou. „Testy jsou vyhodnocené během chviličky, u HIV je to několik minut.
Celá návštěva v poradně je pro lidi zcela anonymní, každý klient má přidělený číselný a písemný kód a lékařům sdělí v podstatě jen svůj rok narození, nemusí to být ani přesný den a také okres, ve kterém bydlí. Přijít může v podstatě kdokoli, kdo má podezření, že se mohl nakazit virem HIV nebo některou z dalších uvedených nemocí. Ředitel společnosti AIDS pomoc Jiří Pavlát ale řekl, že se dají očekávat tři hlavní skupiny lidí: „Ze strany mužů majících sex s muži, potom lidi, kteří nemají trvalý partnerský vztah a mají aktivní sexuální život a lidi ze sexbyznysu – nejen prostitutky, ale i klienty.“
Jeden test na HIV včetně souvisejících provozních a mzdových nákladů stojí asi 500 korun. Většinu z toho platí ministerstvo zdravotnictví z národního programu boje proti HIV a část přispívají sponzoři nebo soukromí dárci.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová připravuje pro děti a občany našeho města a okolí již dvanáctý ročník pestré nabídky informací, soutěží a her zaměřených na environmentální výchovu. 14. května od 8:30 vás v Javorce čeká cesta plná úkolů a soutěží. Na přípravě stanovišť se podílely českotřebovské školy a organizace, ale děti zde potkají také včelaře, ochutnají mlékárenské výrobky, dozví se něco nového o lese i o třídění odpadů.

V Chrudimi vzniknou psí louky. U nás se tento problém zatím neřeší

Venčit psa bez vodítka je problém nejen v Chrudimi, kde to začínají řešit. Volné pobíhání zvířat je zakázané a žádná vyhrazená plocha pro tento účel ve městě není. Ale to by se mělo změnit. Radnice se rozhodla chovatelům vyhovět a vybudovat takzvané psí louky.
Psí louka" by se pejskařům v  Chrudimi líbila. Zvláště sídlištích to potřeba je, také kvůli dětem, aby to psi všude neznečišťovali. Mohl by to vymezený pozemek, ideálně oplocený, překážky pro pejsky, snad lavičky a odpadkový koš. Jenže ploty do městského parku nepatří, to je obecné pravidlo. Přesto takové plochy mají na chrudimské radnici vyhlídnuté Starosta Chrudimi František Pilný uvedl, že se město pokusí projekčně připravit alespoň dvě místa tak, aby byl nějaký začátek.
 Jak to je v České Třebové? Nikde ve v městské vyhlášce se o možnosti volného pobíhání psů nepíše a žádné takové se nepředpokládá. Přesto jsou tak užívány některé plochy na sídlištích i v městských parcích. Pejskaři ve velkém procházejí Javorkou venčit psy na volno třeba na soukromý pozemek na Robově kopci, ale majitel chce průchod na soukromý pozemek uzavřít, domnívá se, že svévolným kácením dřevin  městem došlo k narušení jeho práv. O žádné iniciativě vytvořit pozemky určené pro volné pobíhání psů nevím. Naštěstí máme ze města docela blízko do  okolní přírody. Ovšem všude tam pozemky někomu patří  a je třeba se podle toho chovat.
Pro pejskaře nejsou ani volně dostupné sáčky na psí exkrementy na odpadkových koších, tak jako v jiných městech, např. nejblíže v Ústí nad Orlicí. U nás se volí jiná varianta, sáčky určení na psí exkrementy dostane majitel psa při zaplacení poplatku za psa v pokladně MěÚ. To ovšem neplatí, když využijete internetové bankovnictví a platbu z účtu, což je v dnešní digitální době stále častější a operativnější.
 
Ekocentrum Podorlicko funguje v České Třebové 18 roků

Ekocentrum Podorlicko fungovalo od roku 2001 do září 2006 v pěkných prostorách bývalé mateřské školky v České Třebové. ZO zde pořádalo pro veřejnost pravidelné přednáškové cykly a výstavy. Oblíbené byly Mykologické dny a Dny dravců. Součástí vybavení byla stálá mineralogická expozice. Konaly se tu i přednášky a soutěže pro mládež a v prostorách zahrady akce ke Dni Země. K dispozici byla ochranářská videotéka, knihovna, letákový informační servis. Bylo zde také zázemí pro oba oddíly Mladých ochránců přírody.
Od roku 2006 sídlí v historických prostorách bývalé první městské elektrické rozvodny v České Třebové v Podbranské ulici 959. Budova je v majetku města Česká Třebová. Základní organizace Českého svazu, která je provozovatelem ekocentra, využívá budovu i přilehlou zahradu pro výukové programy. Pro veřejnost zde pořádá přednášky, výstavy, výtvarné dílny a soutěže. Vzdělávací funkci plní i stálá mineralogická expozice. Veřejnost zde má k dispozici informační a vzdělávací tiskoviny a knihovnu.
Pro činnost jsou využívány dvě klubovny, přednáškový sál, který je využíván i jako sál výstavní. Zázemí tvoří sklady materiálu pro terénní práce, kuchyňka, kancelář a záchody se sprchou. Výstavní prostory a vybavení poskytuje ekocentrum i jiným subjektům, např. spolku Lingvia Group nebo českotřebovským šachistům, kteří hrají v Ekocentru Podorlicko svá mistrovská utkání.
 
Transfer obojživelníků 2019

V letošním roce byl podle zveřejněných přehledů zahájen transport obojživelníků do rybníků u Přívratu dne  19. března 2019 a v podstatě ukončen 14. dubna.  V letošním roce  byly instalovány na pátém úseku trvalé zábrany, tím  se snížila náročnost práce pro dobrovolníky, kteří každodenně ranním sběrem obojživelníků z nádob a jejích přenesením do rybníka dokázali zachránit stovky exemplářů. Část obojživelníků může už od letošního jara  využívat trvalé propustky a trvalé zábrany je tam nasměrují, navíc fungují i při zpětném přechodu z rybníků do  okolních lesů. I v letošním roce vedli ochránci přírody přesnou evidenci zachráněných živočichů v jednotlivých dnech a také denní teplotu.  Proti předchozím letům byl počet transportovaných živočichů nižší., podle zveřejněných přehledů se jednalo 2407 obojživelníků. Loni byl termín záchranného transferu nejméně o týden pozdější. Podle přehledu sestaveného na stejném principu byl v r. 2018 celkový počet počet zachráněných exemplářů 6968.. Jde o tyto obojživelníky:
Skokan hnědý (Rana temporaria) Skokan zelený (Rana esculenta) Blatnice skvrnitá (Polobates fuscus) Čolek obecný (Triturus vulgaris) Ropucha obecná (Bufo bufo) Ropucha zelená (Bufo viridis) Rosnička zelená (Hyla arborea).
 
Počty přenesených obojživelníků v minulých letech:

 2005 ..........9462
2006 .........11505
2007 ..........7073
2008 ..........5062
2009 ..........6931
2010 ..........5016
2011 ..........7357
2012 ..........5903
2013 ..........7694
2014 ..........neprobíhal
2015 .........10493
2016 ..........7279
2017 ..........5430
2018 ...... .. 6968.  
2019 ..........2407
Poprvé pevné zábrany s průchody
Veškerá data nasbíraná v terénu jsou uložena a na požádání k dispozici v ekocentru Podorlicko . Data byla ukládána bezplatně do databáze na soukromém serveru.  V průběhu transferu působili další místní dobrovolníci, především o víkendech, v dobré víře,  že pomáhají ochráncům přírody, přenášeli obojživelníky bez  bez evidence Odhaduje se, že bylo tímto způsobem přeneseno minimálně několik set obojživelníků a vysvětluje to výkyvy v datech.