Českotřebovský deník 123/2019 (6/5) 
 • Veřejné projednání nové protihlukové studie pro modernizaci  uzlu  ČT      
 • Veřejné projednání celé studie se pro všechny občany našeho města uskuteční v pondělí 3. června 2019. Předcházet mu bude pracovní jednání pro obyvatele z dotčených lokalit, které se koná již ve čtvrtek 23. května 2019
  Vážení občané našeho města,  dovolte, abych Vás tímto pozval na veřejné projednání nové protihlukové studie pro přestavbu železničního uzlu Česká Třebová. Uskuteční se
  v pondělí 3. června 2019 od 14 hodin ve velkém sále Kulturního centra Česká Třebová.
   
  Pro obyvatele, kteří bydlí přímo u kolejí, je předtím nachystáno pracovní projednání podle jednotlivých lokalit. To proběhne ve čtvrtek 23. května 2019 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Česká Třebová (I. patro, od schodů či výtahu doprava) podle následujícího rozvrhu:
  14:00–15:00 pro obyvatele z oblasti ulice Slovanská,
  15:00–16:00 pro obyvatele z oblasti ulice Sadová od nám. J. Pernera po ulici Litomyšlskou
  16:00–17:00 pro obyvatele z oblasti ulic Tykačova, Masarykova, Pernerova,
  17:00–18:00 pro obyvatele z oblasti ulic Na Milíři, Kubelkova od stadionu směr Parník, Vily, Nerudova, Dukelská, Na drahách.
   
  Uvědomte, prosím, svoje sousedy, kteří by měli zájem se této akce zúčastnit.
  S úctou  Dalibor Zelený, místostarosta města


  V Dlouhé Třebové se bude v červnu opět sportovat

  Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová, z.s. připravuje na sobotu 15. června 3. ročník akce Sportovní den s Tělovýchovnou jednotou Dlouhá Třebová, který je určen pro sportovní nadšence všech věkových kategorií a to od nejmenších dětí až po seniory. Tato akce byla zařazena také do projektu České unie sportu „ČUS Sportuj s námi!“
  Sportovat se začne již v 09:00 hodin ráno a během dne si každý může vybrat z několika sportovních disciplín. Stejně jako v předchozích ročnících zahájí celodenní sportovní „maraton“ nejmenší děti běžeckým závodem a v cíli je opět bude očekávat odměna. Dopoledne budou probíhat atletické závody ve víceboji pro děti i dospělé. Současně bude možné vyrazit na turistický pochod z Dlouhé Třebové na Andrlův chlum a zpět. V dopoledních hodinách budou také zahájeny současně volejbalový turnaj, nohejbalový turnaj a turnaj ve florbalu. Po poledni pak vystartují první dětské kategorie do závodů v přespolním běhu.  V odpoledních hodinách odstartuje hlavní závod dne a to nejnáročnější disciplina - běh pro dospělé z Dlouhé Třebové na Andrlův chlum a zpět v délce 12 km vedený po stejné trase jako turistický pochod. Zakončení celé akce je připravováno na podvečer, kdy bude probíhat slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých disciplín  doplněné o vystoupení žen, mladších žákyň a oddílu gymnastiky Tělovýchovné jednoty Dlouhá Třebová. Kromě tradičního sportu bude pro děti připraven také doprovodný program, např. ukázka hasičského sportu, malování na obličej, soutěže pro děti. Po celý den bude k dispozici také občerstvení a hudba. Akce bude probíhat v areálu Staré hřiště a na novém víceúčelovém hřišti v Dlouhé Třebové.
  Teď už jen stačí vybrat si svou oblíbenou disciplínu, včas se přihlásit a přibalit dobrou náladu a trochu toho sportovního nadšení. A pokud sportovat nechcete nebo nemůžete, přijďte alespoň naše sportovce povzbudit nebo si třeba jen užít zábavný večer s vyhlášením výsledků a programem.
  Kompletní informace naleznete na webových stránkách akce: https://sportujstjdlouhatrebova.webnode.cz/ .


  Nemocnice Pardubického kraje jsou přátelské

  Nemocnice Pardubického kraje uskutečňuje ve všech svých zařízeních program Přátelská nemocnice. Kontrolní průběžnou zprávu o plnění programu za rok 2018 projednali radní Pardubického kraje.
  V rámci projektu je kladen důraz na vzájemný respekt zdravotnického personálu a pacientů, vlídné a důstojné zacházení, psychologickou pomoc, soustřeďujeme se na etické hodnoty, úsměv, pochopení, vnímání i nevyřčených potřeb a přání a přátelskou atmosféru na pracovišti,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
  „V uplynulém roce se uskutečnily například kurzy komunikace s pacientem, nově specificky rozdělené na různé oblasti péče. Jinak je třeba komunikovat s lidmi v ambulantní části, v intenzivní péči a v dlouhodobé péči. Proškolilo se přes 170 zaměstnanců,“ sdělil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
  Úspěšně pokračuje spolupráce s Tyflocentrem Pardubice, jež zvyšuje připravenost zdravotníků na pobyt pacientů se zrakovými vadami a na to navazující poskytování bezpečných služeb. Přínosných byla řada seminářů, jichž se zúčastnilo přes 500 zaměstnanců, v týmu školitelů byl i nevidomý pracovník a vodicí pes. Vzdělávali se i vedoucí pracovníci, zhruba pět desítek osob se zúčastnilo workshopu zaměřeného právě na řízení péče o osoby nevidomé a s poruchami zraku a na jejich specifické potřeby plynoucí z jednotlivých forem zrakového postižení. Podle generálního ředitele má nemocnice výbornou spolupráci s dobrovolnickými centry. „Dobrovolníci vloni strávili s pacienty celkem 488 hodin, velmi oblíbená byla třeba canisterapie, tedy návštěva terapeutem se psem. Den dobrovolnictví představil 11 dobrovolnických center, aktivity se prezentovaly široké veřejnosti a případným dalším zájemcům o tuto práci,“ přiblížil Tomáš Gottvald.
  Pokračovaly aktivity v rámci projektu Děti malují dětem. Připraven je soubor domalovánek a omalovánek pro děti od 4 do 10 let, řeší se hrací a aktivizační prvky. Uskutečnilo se dotazníkové šetření na spokojenost hospitalizovaných dětí. Ty dle výsledku vnímají dětské sestry jako přátelské. Děti by ale rády, aby si s nimi sestry více hrály, naopak jsou spokojené s tím, že je sestry utěšují a naslouchají jim. Celkově děti nejčastěji oznámkovaly péči v nemocnici jedničkou (celkem 83 %).
  Ve všech nemocnicích se vyřešilo vybudování prostor k tichému spočinutí a duchovnímu rozhovoru. Na žádost pacienta či rodiny lze vždy přivolat duchovního, který může poskytnout pomoc i formou modlitby nebo bohoslužby přímo v nemocnici. Ve všech pěti lokalitách se řešila také bezbariérovost, začalo se pracovat na úpravách. Ke zlepšením došlo i u služeb v areálech nemocnic. Funguje „Horká linka výživy“ a konzultační služby nutriční terapeutky. V roce 2018 je využilo na 300 zájemců.
  Psychickou podporu potřebují občas i zaměstnanci. Lékaři se často setkávají se syndromem vyhoření. Proto se pro ně uskutečnily čtyři intervence takzvaných peerů. Radní Valtr pak v této souvislosti ještě upozornil na další rovinu podpory zdravotníkům. "Verbální nebo fyzické násilí ze strany pacientů zažije během svého profesního života každý zdravotník. Proto Nemocnice Pardubického kraje v rámci projektu nabídla svým zaměstnancům také kurzy prevence násilí a sebeochrany,“ řekl radní Ladislav Valtr. V roce 2019 se v projektu Přátelská nemocnice pokračuje, je v plánu proškolit přes 300 zaměstnanců.

   

  Získá Velká Pardubická podporu  ministra zemědělství?

  Pardubický kraj a okolí Pardubic je dlouhodobě významným způsobem spjaté s koňmi a koňskou turistikou. O rozvoji tohoto odvětí a možné podpoře státu pro Velkou pardubickou jednali v pátek s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem hejtman Martin Netolický, pardubický primátor Martin Charvát a poslanec Jan Řehounek.
  „Velká pardubická je jednoznačně jednou z nejvýznamnějších jednorázových sportovních akcí v České republice, a proto jsme navázali na jednání poslanců z našeho regionu Jana Chvojky a Jana Řehounka, kteří téma možné státní podpory s ministerstvem zemědělství již v minulosti otevřeli. Osobně doufám, že se stát k podpoře takto významného dostihu s mezinárodním přesahem postaví čelem,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
  Ten společně s primátorem Martinem Charvátem a poslancem Janem Řehounkem hovořili také o dalším možném rozvoji nejen závodiště v Pardubicích, ale také dalším rozvoji chovu koní v regionu se zapojením hřebčínů v Kladrubech nad Labem a Slatiňanech a krajské střední školy chovu koní, která se nachází nedaleko kladrubského hřebčína. „Pardubické závodiště nabízí celou řadu možností, a to jak pro samotné dostihy a soutěže všech kategorií, ale řadu kulturních, sportovních či společenských akcí, ale také chov koní, kterým se ministerstvo zemědělství dlouhodobě zabývá a chce jej i nadále podporovat v rámci zamýšlené koncepce,“ uvedl poslanec Jan Řehounek. Primátor Martin Charvát k tomu dodal: „Pan ministr je pravidelným návštěvníkem Velké pardubické a dostihové závodiště zná. Budeme však chtít představit celý jeho potenciál tak, aby jej bylo v případě potřeby státní koncepce možno využít co nejvíce,“ dodal primátor Charvát.