Českotřebovský deník 129/2019 (12/5)
Hledám podnájem bytu 1+1 v České Třebové. Spěchá. Telefon 723 318 241
Před 20 lety jsme otevřeli první kapitolu festivalu Antonína Bennewitze

V dubnu a květnu se uskuteční poprvé Festival Antonína Benewitze Česká Třebová
Již v loňském roce (1998) bylo v městské kulturní komisi podali Oldřich Tomeš  a Milan Mikolecký návrh připravit na novou možnost na obohacení kulturního života města - hudební festival Antonína Benewitze. Jeho jméno odvozujeme od významného houslového pedagoga a dlouholetého ředitele pražské konzervatoře, přívratského rodáka. Díky panu Oldřichu Tomšovi, dlouholetému organizátorovi koncertních cyklů KPH, se podařilo navázat spolupráci s vedením pražské konzervatoře a zajistit účast smyčcového orchestru na zahajovacím koncertu festivalu 9. dubna 1999. Přesný program festivalu  tvořila kulturní komise,  proto nyní v předjarním období zasedá mnohem častěji než jindy. Na její další jednání byl také pozván starosta sousední obce Přívrat p. Miroslav Veselý. V dubnovém vydání Českotřebovského zpravodaje bude kompletní program I. ročníku nového festivalu. Navzdory "zaručeným informacím", šířeným bývalým starostou města Lubomírem Hýblem v předvolební kampani 1998 o tom, že Česká Třebová nyní po volbách podstatně omezí podporu svého kulturního života, se právě opak stává pravdou. Česká Třebová se konečně stane městem,které si začne budovat svou vlastní hudební tradici a identitu, podobně jako další města v okolí. Je dobře, že jsme se i v České Třebové začali řídit heslem ”Město, které si neváží svých velikánů, neváží si samo sebe Českotřebovský zpravodaj, březen 1999
Z programu 1. ročníku hudebního festivalu:

Úvodní koncert pátek 9. dubna 1999 v kině Svět - Smyčcový orchestr Státní konzervatoře Praha
29.4. 1999 Komorní koncert v Malé scéně - Kubelíkovo trio a japonská houslistka Shizuka Isikawa
4. 5. 1999 Jarní koncert Komorního orchestru Jaroslava Kociana se sólisty - kino Svět
13.5. 1999 Komorní koncert s mezinárodní účastí (sólisté z Itálie - housle)
Čtvrtek 27. května 1999 ve velkém sále Národního domu - Koncert Východočeské filharmonie Pardubice
Sobota 12. června 1999 - sál hospody v Přívratu
Vzpomínkový večer na přívratského rodáka Antonína Benewitze
za účasti kvarteta HAMU Praha a pěveckého sboru Bendl Česká Třebová.
Pořadatelé festivalu: Město Česká Třebová - obec Přívrat - Státní konzervatoř Praha
 
Hudební festival Antonína Bennewitze důstojně zahájen

Sál kina Svět byl v pátek 9. dubna 1999 svědkem mimořádně významné kulturní i společenské události, kterým byl koncert smyčcového orchestru Státní konzervatoře Praha se sólisty při příležitosti zahájení I. ročníku hudebního festivalu Antonína Bennewitze. V úvodu koncertu vystoupili starostové obou pořádajících obcí - Jiří Pásek - města České Třebové a pan Veselý, starosta Přívratu. S projevem o významu osobnosti Antonína Bennewitze vystoupil zástupce ředitele Státní konzervatoře Praha Mgr. P. Trojan. Na závěr úvodní slavnosti pak místostarosta František Čech předal panu Oldřichu Tomšovi, dlouholetému organizátoru českotřebovských hudebních čtvrtků Diplom Českého hudebního fondu Praha a peněžitý dar. Tento diplom měl být panu Tomšovi předán právě v tento den - 9. dubna na setkání představitelů Kruhů přátel hudby v Otrokovicích. Vzhledem k významné události - zahájení našeho hudebního festivalu - byl tento diplom předán panu Tomšovi na našem slavnostním koncertě v České Třebové. Koncert přilákal velkou pozornost českotřebovského publika, které odměnilo sympatický orchestr posluchačů čtvrtých ročníků konzervatoře velkým potleskem. Nejvíce se líbila především Dvořákova Serenáda pro smyčce E dur a samozřejmě i výkon obou sólistek Jany Novákové a Michaely Němečkové v Mozartově skladbě. Dirigent orchestru - prof. František Pospíšil přivezl do České sympatický orchestr budoucích profesionálů. Podle rozhovoru se zástupcem vedení školy panem Mgr. P. Trojanem se účinkujícím i vedení orchestru v České Třebové líbilo a budou - li pozvání, tak rádi opět přijedou na další ročník našeho festivalu na kterém by chtěli mít svůj trvalý podíl. Pro další ročník nabízejí i další možnosti, jak sólisty, komorní soubory, mohli by přijet i s divadelním představením nebo spoluúčinkovat na večerech populární hudby (konzervatoř má také oddělení populární hudby a zpěvu). Vzhledem k tomu, že na škole studují i zahraniční studenti, mohou zajistit i jejich vystoupení, samostatné či společné.
Koncert měl vysokou kulturní i společenskou úroveň a byl důstojným zahájením prvního ročníku festivalu. Na úvodním festivalovém koncertu byl k dispozici festivalový zpravodaj s programem všech šesti koncertů, které se uskuteční v období duben - červen v České Třebové a v Přívratu. Dalším festivalovým koncertem je koncert Kubelíkova tria ve čtvrtek 29. dubna.,
Bennewitzova Česká Třebová vítězná
O úspěchu prvního ročníku hudebního festivalu svědčí dva hlavní atributy: vynikající umělecká úroveň a spokojenost obecenstva. Všechny koncerty byly skutečnými hudebními událostmi a posluchačům připravily hudební hody. Potěšitelné je, koncerty měly i dobrou úroveň společenskou, navštívili je významní hosté, kteří dodali koncertům patřičného lesku, např. Přednosta OkÚ MUDr. Ivan Týče, starosta města Jiří Pásek, poslankyně Parlamentu Veronika Nedvědová a další. Společenský význam festivalu také potrhl slavnostní akt předání mimořádného ocenění starosty města za celoživotní dílo F. K. Zedínkovi v úvodu koncertu pardubické Komorní filharmonie. Škoda, že se dlouhodobě plánované záměry pořadatelů zkřížily s dalšími koncerty stejného zaměření, pořádanými téměř souběžně a možná tak ovlivnily návštěvnost.
Na posledním českotřebovském koncertu vystoupila 27. května Komorní filharmonie Pardubice, která by mohla být ozdobou každého renomovaného festivalu. Orchestr se představil s vynikajícím programem a pod taktovkou impulsivního a citlivého dirigenta Miloše Formáčka předvedl skladby s bravurou a suverenitou. Neopakovatelným zážitkem bylo také vystoupení sólisty Viktora Kuny. Byl to nejen Mozartův koncert G-dur, ale také jeho přídavek - Capricio N. Paganiniho.
Úplný závěr Bennewitzova festivalu se však odehrál 12. června v Přívratě, právě 40 let a jeden týden od slavnosti odhalení pamětní desky A. Bennewitzovi tehdejším ředitelem pražské konzervatoře V. Holzknechtem, při kterém vystoupilo pod širým nebem orchestrální sdružení Smetana.
Všichni, kteří měli obavy, jako to v Přívratě v sále u Coufalů vypadá, byli nesmírně překvapeni, co Přívraťáci ze sálu udělali. Koncert se konal ve velmi důstojném prostředí a za to je třeba všechny aktéry pochválit. Pěvecký sbor Benl se sbormistry J. Menšíkem a M. Horáčkem se předvedl v nejlepším světle. Vypracoval se na úroveň, na jaké jsme ho kdysi znali a po zásluze si vysloužil ovace velmi početného publika a musel přidávat.
V druhé části večera vystoupilo mladé Bennewitzovo kvarteto, které do Přívratu přijelo přímo ze soutěže smyčcových kvartet "Beethovenův Hradec" v Hradci nad Moravicí, kde po zásluze získalo 2. místo. Posluchače zaujalo perfektně připraveným programem (Beethoven, Smetana. "Z mého života"). Zatímco se poslední skladby v době jejího vzniku (1876) nikdo nechtěl ujmout (tehdejší Bennewitzovo kvarteto prohlásilo, že je neproveditelná), vypořádali se mladí členové kvarteta HAMU s touto obtížnou skladbou se ctí a připravili posluchačům jedinečný zážitek.. Lze jen poznamenat "Bravo Bennewitzovo kvarteto, byli jste skvělí !"
Na závěr se jistě sluší poděkovat všem, kteří za uskutečnění I. ročníku hudebního festivalu Antonína Bennwevitze podíleli v České Třebové i v Přívratě.
Oldřich Tomeš, květen 1999 
Bennewitzovo kvarteto bylo založeno v roce 1998  jako kvarteto posluchačů HAMU Praha, v souvislosti s 1. ročníkem nového festivalu věnovanému přívratskému rodákovi  Antonínu Bennewitzovi přijalo název Bennewitz quartet.  Antonín Bennewitz (1833-1926)dlouholetý ředitel pražské konzervatoře, tehdy  jediné prestižní hudební instituce v Čechách, se zasloužil o vytvoření české houslové školy. Mezi jeho žáky patří Otakar Ševčík, František Ondříček nebo členové slavného Českého kvarteta Karel Hoffmann, Josef Suk a Oskar Nedbal. Primároem Bennewitzova kvarteta byl od samého počátku nadějný českotřebovský houslista Jiří Němeček. Díky účasti na nejrůznějších mistrovských kurzech měli jeho členové příležitost získávat zkušenosti a inspiraci od mnoha významných hudebních osobností, zejména Rainera Schmidta (Hagenovo kvarteto) a Waltera Levina (kvarteto La Salle). V roce 2003 obdrželi z rukou španělské královny diplom za vynikající studijní výsledky na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madridu. Rok poté byl soubor vyznamenán cenou Českého spolku pro komorní hudbu. V letech 2002-2004 bylo kvarteto angažováno jako „Quartet in Residence“ v Basileji a bylo pověřeno vedením kurzu kvartetní hry.
Fotografie_ Bennewitzovo kvarteto na našem festivalu v sále KC v roce 2003

Bennewitzovo kvarteto je dodnes v mezinárodním měřítku špičkovým komorním souborem, což dokládají nejen vítězství ve dvou prestižních soutěžích – v Ósace v roce 2005 a Prémio Paolo Borciani v Itálii v roce 2008, ale i pochvalné hlasy kritiky. Zajistit účast Bennewitzova kvarteta na českotřebovském  hudebním festivalu Bennewitz se podařilo  po několikátém snažení až v letošním roce. Shodou okolností  se členové kvarteta na našem festivalu opět setkali  se zakladatelem souboru MgA. Jiřím Němečkem, který přijel do České Třebové tentokrát v nové roli, jako  umělecký šéf hostujícího Komorního orchestru Farandole ze švýcarského Basileje.