Českotřebovský deník 132/2019 (14/5)
Abeceda peněz  -
aneb -
jak páťáci z Habrmanky uspořádali jarmark v České spořitelně

V rámci projektu České spořitelny Abeceda peněz uspořádala firma "Mňam!" ze Základní školy Habrmanova na místní pobočce ČS prodejní jarmark.
Završili jsme tak půlroční snažení, při kterém jsme vyráběli, naučili se hospodařit s financemi, plánovat, pracovat v týmu, jít za svým cílem.
Díky podpoře České spořitelny a vedení naší školy jsme si tak splnili sen: pojedeme na výlet do zábavního centra Bruno a podpoříme kočičí útulek.
Veliké poděkování patří všem, kteří si přišli koupit naše výrobky. Maminky, babičky i tatínkové nám také moc pomohli - napekli dobroty do naší kavárničky a díky sponzorům jsme mohli nabídnout opravdu bohatou tombolu.
Celé odpoledne vládla na jarmarku dobrá nálada a večer jsme si mohli s úlevou a úsměvem na tváři říct, že jsme to zvládli na jedničku!
Žáci 5. A a tř. uč. Jarmila Nováčková
 
Běh na Palici  vyhrál Lukáš Adamec a Jana Klinecká

V den závodu se probouzím dříve než obvykle, a za příjemného mrazení po těle přemýšlím, zda jsme na první ročník nelehkého závodu vše připravili a na něco nezapomněli. Počasí vychází skvěle, přesto mě s lehkou nervozitou napadá pár otázek. Přijde vůbec někdo na start? Jsou všechna nepřehledná místa dobře označena? Bude se trať závodu líbit? Co ty kopce, nebylo to už moc? V devět hodin začínají chodit první běžci, super. Start závodu v deset : nula : nula. Všichni vyráží správným směrem, super. Na trati potkávám kolegy organizátory na domluvených místech, říkám si, dobré znamení, snad se dneska nikdo neztratí. Po hodině a dvanácti minutách se i já dostávám do cíle a z pohledu do tváří přítomných lidí dostávám odpovědi na svoje otázky. Nejrychlejší v cíli Lukáš Adamec v čase 51:35. S takovým časem vítěze jsem opravdu nepočítal, krásný výkon. Nejrychlejší žena Jana Klinecká čas 1:02:34, taktéž parádní výkon. Brzy na viděnou, třeba na některé z následujících akcí pod záštitou JBT !!! VÍCE ZDE
18.5. „Rybnická smeč“ 13.7. „Rybnický Triatlon“  3.8. „Míčový víceboj - muži“   a  4.8.   „Míčový víceboj – mix“
DEN ZEMĚ
Odbor životního prostředí Městského úřadu ve spolupráci s dalšími subjekty připravil pro děti a občany našeho města a okolí v úterý 14. května do parku Javorka  pestrou nabídka soutěží a her. V Javorce na školáky čekala cesta plná úkolů a soutěží. Na přípravě stanovišť se podílely českotřebovské školy a organizace. Starší studenti během dopoledne navštíví českotřebovskou vodárnu a skládku ve Třebovicích a také jsou pro ně připraveny přednášky o nejbohatších ekosystémech planety Země.
Letošní soutěž pro děti byla zaměřena na ochranu ptáků.
 
Ulicí U Podhorky je "průjezd zakázán" 

Dopravní značky nově omezují průjezd ulicí U Podhorky. Nová úprava vznikla na základě petice zdejších občanů. Situaci posoudil Dopravní inspektorát Policie ČR, a po dalších připomínkách nakonec byly značky instalovány. K novému omezení je řada připomínek občanů, kteří tuto ulici využívají k jízdě např. do Bezděkova a objíždění přes náměstí a nábřeží Míru znamená velkou objížďku a komplikace, podobně se jedná o vozidla jedoucí do Domova pro seniory včetně jejich vozidel služebních. Komunikace byla vybudována z veřejných prostředků jako průjezdní a omezení průjezdu je nyní chápáno jako sobectví. Podobně by chtěli řešit  své komunikace v dalších ulicích. A tak může vzniknout lavina dalších žádostí. (Také bych si přál, aby v naší ulici byla instalovaná stejná značka).
Ulice U Podhorky v minulosti byla a zase bude navíc zapotřebí jako objížďková komunikace při letošních stavebních pracích na I/14 a usnadní cestu řadě lidí bydlících dole u Třebovky, příští rok zase při rekonstrukci Podbranské ulice. Každý jiný průjezd, který je sice možný, přinese více komplikací, více exhalací, více hluku. Lze pochopit, že stejný "průjezd zakázán" je např. ve velmi úzké ulici Tylově, kudy je třeba vozit děti do mateřské školy Vinohrady. Další rozšiřování takových omezení však nelze považovat za vhodné. Rozhodně by důvodem pro zavedení tohoto omezení nemělo být parkování vozidel na ulici, pro parkování na komunikacích přece platí jasné dopravní předpisy a těžko zde můžete zaparkovat a nechat ještě volné jízdní pruhy pro oba směry. Projíždět ulicí nyní sice můžete, ale musíte zastavit, případně sdělit důvod jízdy. Tím ovšem může být třeba i plánovaná zastávka v ulici nutná pro přistoupení dalšího pasažéra. (mm)
 
Nezávislý personální audit v Rehabilitačním ústavu v Brandýse n.O. hotov

Radní Pardubického kraje se v rámci svého pondělního jednání seznámili s výsledky personálního auditu Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí. Ten si krajští radní objednali v době vnitroorganizačních problémů, které v mezičase vyústili v rezignaci ředitelky Michaely Tomanové. Audit zároveň navrhl konkrétní kroky ke zlepšení pro novou ředitelku Světlanu Jeřábkovou.
„Nezávislý audit, který jsme nechali zpracovat, potvrdil signály, jež jsme od počátku letošního roku z různých stran dostávali. Celkově považuji materiál za velmi zdařilý, jelikož identifikuje jak slabé, tak silné stránky a především dává nové paní ředitelce určité vodítko k dalšímu postupu a uklidnění v rámci naší organizace. Paní ředitelka Jeřábková má od nás nyní za úkol seznámit se s jednotlivými navrženými opatřeními a transformovat je do vlastního akčního plánu,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Jako slabé stránky, které je nutné zlepšit, audit označil nedostatek personálu, zejména ve zdravotnických profesích, časté střídání zaměstnanců, a také špatnou pověst rehabilitačního ústavu jako zaměstnavatele. Zároveň chybí motivační prvky v odměňování a nedostatečná je i úroveň řízení a organizace práce. Toto je vše, na co jsme upozorňovali již počátkem roku,“ uvedl hejtman Netolický.
Mezi silné stránky rehabilitačního ústavu dle auditorů patří nadstandardní pracovní prostředí a to jak v interiéru, tak i venku. Na druhou stranu poukázal na nedostatky v organizační struktuře a vymezení odpovědností a pravomocí u vedoucích zaměstnanců.
„Provedený audit doplnil informace o motivaci zaměstnanců a jejich profesní způsobilosti, a také zpětnou vazbu o názorech zaměstnanců na dosavadní řízení a fungování organizace. Současně pak potvrdil pozitivní hodnocení rehabilitačního ústavu jako poskytovatele služeb a kladné hospodaření bez příspěvků a dotací na provoz,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Tento audit považuji za potřebnou objektivizaci informací, díky které končí období diskusí a emocí. V zájmu pacientů a dobrého jména ústavu určitě není další nejistota, ale standardní a stabilní fungování ústavu. To bude dále postaveno na postupné realizaci doporučených systémových kroků převážně již v kompetenci paní ředitelky Jeřábkové,“ sdělil Valtr.
 
Chrudim chce lepší železniční spojení do Pardubic

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický postupně pokračuje v návštěvách měst a obcí v regionu. V úterý dopoledne zavítal do Chrudimi, kde se setkal s novým starostou Františkem Pilným a členy městské rady. Následně společně navštívili Rekreační lesy Podhůra, kde otevřeli nové parkoviště, na jehož vybudování kraj přispěl jedním milionem korun. Se starostou hejtman řešil rozvoj Chrudimské nemocnice, záležitosti v oblasti dopravy či kultury.
Záležitosti rekonstrukcí silnic jsou tématem při jednání s každým starostou, ať se jedná o okresní město či tu nejmenší obec. „V okolí města v tuto chvíli řešíme přeložku silnice II/340 směrem z města na Rabštejnskou Lhotu. Město v tuto chvíli řeší souhlasy vlastníků pozemků a dokumentaci pro územní řízení, která bude následně předána naší Správě a údržbě silnice,“ řekl hejtman Martin Netolický, který informoval také o krajských projektech v celém chrudimském okrese včetně projektů zařazených do Integrovaného regionálního operačního programu a problematice financí od státu. Hejtman se se starostou zároveň dohodl na převod nevyužívané silnice III. třídy na Tři Bubny. „Uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí mezi krajem a městem, aby bylo možné silnici v délce asi 300 metrů vyřadit z kategorie III. třídy. Silnici chce město následně využít jako cyklotrasu,“ doplnil hejtman Netolický.  Ten kromě dopravy silniční řešil se starostou také tu železniční. „Úvrať z Pardubic na Chrudim přes Rosice nad Labem je anomálií, kterou je nutné odstranit, aby bylo železniční spojení z Pardubic na Chrudim konkurenceschopné silniční dopravě. V tuto chvíli podle našich informací probíhá zadávací řízení na zhotovitele studie proveditelnosti. Pro nás narovnání spojení prioritou, protože v tuto chvíli skutečně stávající spojení nemá logiku,“ řekl hejtman. Starosta Pilný se vyjádřil, že pro něj je jakékoliv zrychlení spojení mezi oběma městy jednoznačně důležité.
Zdravotnictví
Mezi tématy jednání nemohlo chybět také zdravotnictví ve vazbě na Chrudimskou nemocnici. Pro řešení nedostatku zdravotních sester se Nemocnice Pardubického kraje snaží postupně přivádět zdravotní sestry z Ukrajiny. „Velmi pozitivně vnímám krok města, které nabízí nově příchozím sestrám ze zahraničí ubytovací kapacity, což je samozřejmě velmi důležité nejen pro jejich začlenění, ale vůbec pro příchod. Řada z nich jsou samoživitelky s dětmi, které zde chtějí mít u sebe, což je na ubytovně velmi složité. S tím souvisí také místa ve školkách, což chce město také pomoci řešit,“ uvedl hejtman Netolický, který se starostou hovořil také o parkování v okolí nemocnice. „Jedná se o problém, který řešíme ve všech areálech, které mají svoji omezenou kapacitu. Intenzivně řešíme parkování v Pardubicích, Litomyšli nebo v Ústí nad Orlicí. Pokud město nabídne řešení v rámci přilehlých pozemků, tak můžeme do budoucna jednat,“ sdělil hejtman.
Rekreační lesy Podhůra
Velmi oblíbenou lokalitou nejen pro obyvatele Chrudimi jsou Rekreační lesy Podhůra. Pro zlepšení komfortu návštěvníků zde bylo vybudováno parkoviště, zázemí pro turisty a informační tabule. Vznik parkoviště podpořil také Pardubický kraj. „Podhůra je významnou turistickou lokalitou, a proto jsme se s bývalým vedením města v loňském roce domluvili na dotaci jeden milion korun. Lesy tak získají téměř 30 parkovacích míst včetně stání pro autobusy,“ uvedl hejtman Netolický.
 
Na Hedči vznikne s pomocí kraje nový bezbariérový vstup pro návštěvníky

Město Králíky má velmi rozsáhlou městskou památkovou zónu, na kterou téměř navazuje Poutní areál Hora Matky Boží s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Ten byl teprve před nedávnem prohlášen ministerstvem kultury národní kulturní památkou. Ročně ho navštíví na 70 tisíc lidí a další se zde účastní pravidelných bohoslužeb.
„Částkou 700 tisíc korun se kraj v minulých letech podílel na nátěru všech střech areálu a v loňském roce krajské zastupitelstvo odsouhlasilo dotaci ve výši dvou milionů korun na vybudování nového vstupu do areálu,“ shrnul 1. náměstek hejtmana Roman Línek nejvýznamnější dotace kraje přímo na místě. „Nový vstup bude bezbariérový a po konzultaci s památkáři zmizí všechny zásahy z 80. let minulého století, které na památce této kategorie nemají co dělat. Zároveň se zpříjemní zázemí pro tisíce návštěvníků. Vše by mělo být hotové do začátku návštěvnické sezóny v roce 2020,“ upřesnil Línek. Bývalý klášter řádu redemptoristů je od roku 2013 v Duchovní správě poutního kostela a protější Poutní dům koupilo v roce 2016 biskupství, které jej postupně rekonstruuje.
Kromě duchovního správce na Hedči Karla Moravce provázel Romana Línka také starosta Králík Václav Kubín. Ten mu představil plány a cíle nového vedení města: „Rádi bychom v Králíkách udrželi mladé rodiny s dětmi a vytvořili jim prostředí, ve kterém se jim bude dobře bydlet i trávit volný čas. V posledních letech nezaměstnanost klesla, ale chceme lidem nabídnout třeba více možností ke sportování. Vlastníme i městské byty, které opravujeme a některé z nich můžeme vyčlenit pro profese, které město potřebuje.“
Na pořad jednání přišly i majetkové záležitosti. „Město má zájem a převod pozemků pod městskými chodníky. Naopak nám nabízí bezúplatný převod budovy se speciální školou, kterou zřizuje Pardubický kraj. To by nám umožnilo jednodušeji investovat do jejích oprav,“ řekl Línek.
Pardubický kraj se také řadou dotací podílí na akcích spojených s vojenskou historií Králicka. „Bavili jsme se s panem starostou o tom, že je potřeba do těchto akcí více zapojit místní občany a zejména mládež, a podpořit jejich hrdost na tento památník obrany československé státnosti. Na druhé straně je také potřeba nalézt způsob, jak by z návštěvnického ruchu mohlo profitovat i město samotné,“ dodal na závěr setkání v Králíkách Roman Línek.