Českotřebovský deník 146/2019 (29/5)
Vychází Českotřebovský zpravodaj - červen 2019

Jak napovídá obálky červnového vydání, bude v obsahu také na čestném míst problematika oslav 110 let gymnázia. Mimo programu oslav jsou uvedeny poslední informace z ředitelství školy, a slavnému výročí školy je také věnován úvodník Karla Kubišty. V obsahu se také píše o prvních jednáních o protihlukových opatřeních spojených s přestavbou železničního uzlu, o udělování Cen města za rok 2018, o tom, jak radniční koalice vybírá priority pro investiční činnost ve městě  na příští léta. Delší text je také vlastně podruhé zřízení nové pobočky  softwarové společnosti Unicorn, která může být do budoucna důležitá pro možnost zakotvit přímo"doma" v celosvětově působící společnosti podávající špičkové výkony.  Naplno zahájily oslavy 100. výročí od založení skautského hnutí v České Třebové. Českotřebovský zpravodaj se nezabývá jen současným dění ve skautském středisku Javor, ale věnuje se především posledním 30 letům po obnoven í činnosti v roce 1989.
Tradičně se věnujeme také událostem v regionu,  kde si všímáme např.  letošního 80. výročí otevřené orlickoústecké nemocnice. Jsou také zaznamenány výsledky voleb do evropského parlamentu, přesněji výsledky voleb v České Třebové.
V rubrice  Historie - osobnosti je mimo tradiční Českotřebovské kalendárium Jana Skalického  zajímavý článek o českotřebovském rodákovi a významném karlovarském astronomovi Františku Krejčím.  Bez něho by Karlovy Vary neměly tamní hvězdárnu. Připomínáme např. nedožité 1°00 narozeniny Jarmily Vařečkové, Jubileum bývalé ředitelky ZUŠ Jindřišky Vaníčkové  a sopranistky Magdy Málkové a nedožité devadesátky Stanislava Vosyky. V kulturní rubrice se Jaroslav Plocek ohlíží za sezonou Kruhu přátel hudby, hodnotíme skončený 21. ročník festivalu Bennewitz. Další články si musíte nalistovat sami... Červnové vydání Čt. zpravodaje již bylo ve středu  rozvezeno na prodejní místa, ve čtvrtek a pátek bude doručeno předplatitelům do schránek. (mm)
 
Co přinesla dosavadní jednání o protihlukových opatřeních

Ve čtvrtek 23.5.2019 mezitím proběhlo pracovní projednání navržených protihlukových opatření s obyvateli dotčených lokalit – tedy míst, která jsou dnes zatížena nadměrným hlukem ze železniční dopravy a kde jsou různým způsobem řešena i protihluková opatření. Této akce se ve 4 skupinách podle lokalit postupně zúčastnilo přibližně 90 lidí. Ukázalo se, že organizace takového setkání byla dobrým nápadem – lidé měli možnost v klidu seznámit vedení města, investora (SŽDC) i zhotovitele nové studie (ZUOVA) se svými názory i dalšími požadavky. My teď aspoň víme, co opravdu chtějí občané, kteří bydlí přímo u kolejí a kteří jsou hlukem i navrženým řešením dotčeni nejvíce. Před definitivním uzavřením podkladů pro územní řízení tak zkusíme ještě projednat některé úpravy.
 V oblasti ulice Slovanská se jedná o možnost nahrazení 3 m vysoké a 160 m dlouhé stěny individuálními opatřeními. S těmi by ale museli natrvalo souhlasit všichni majitelé všech nemovitostí, kde je hlukový limit překročen. Podobná situace je i v ulici Tykačova, kde se jedná o nahrazení rovněž 3 m vysoké (a 330 m dlouhé) stěny podobným způsobem. Tam bude ale řešení trochu komplikovanější, protože se jedná o mnohem více domů, což znamená složitější dohodu všech i vyšší náklady na individuální odhlučnění.
Naopak v oblasti Parníka, prakticky v celé délce od Vil až po odbočku Parník požadovali občané unisono (až na jedinou výjimku) navrácení stěn v celé délce kvůli nadměrnému hluku z brzdících nákladních vlaků.  I tady budeme hledat možná východiska.
Máme samozřejmě zájem v co nejširší míře zohlednit oprávněné požadavky obyvatel při dodržení všech příslušných stavebních předpisů a zákonů. Musí nám ovšem také záležet na tom, aby rekonstrukce uzlu proběhla - potřebujeme tišší železniční svršek, bezbariérové nádraží i nový přístup od Korada do Borku a od nádraží do CZ Loko.  O dalším postupu chceme občany informovat právě na veřejném projednání v pondělí 3. června.
Dalibor Zelený, místostarosta města
 
Kanály na průtahu města jsou pročištěny!

Akce byla zajištěna vozidlem Kaiser českotřebovské Vodárenské společnosti ve velmi krátkém čase od předání požadavku. Podle pana Langera, pracovníka Vodárenské společnosti bylo příčinou zaplnění a ucpání košů v kanalizačních vpustích. Čištěníé kanalizačních vpustí je práce, kterou je třeba udělat pravidelně. Bylo by tedy pro naše město nejlepší, kdyby ŘSD uzavřela s Vodárenskou společnosti pro tuto práci trvalou smlouvu. Byla by  tak záruka, že se nedávno registrovaný stav už nebude opakovat.  Lze to tvrdit i z toho, že kanalizační vpusti na místních komunikacích jsou pravidelně čištěny a problémy nevznikají.
Podobně bylo rychle narovnáno také dopravní zrcadlo na světlené křižovatce. Pro řidiče jedoucí z Hýblovy ulice je skutečně nezbytné a frekvence vozidel je někdy vysoká právě po vypnuté světelné signalizace křižovatky.
 
Horská služba v Čenkovicích dokončí s pomocí kraje svoji stanici

Pardubický kraj dlouhodobě podporuje Horskou službu ČR při nákupu moderní techniky či budování zázemí záchranářů. Krajská rada ve středu schválila finanční dar v hodnotě 200 tisíc korun. Ty poslouží na dobudování podkrovních prostor stanice v Čenkovicích, jejíž vybudování podpořil kraj v minulosti půl milionem korun.
„V roce 2016 byla postavena nová stanice, na kterou jsme přispěli půl milionem korun. V rámci pravidelné pomoci horským záchranářům jsme se dohodli, že podpoříme dobudování podkrovních prostor, které by měly sloužit pro školení a vzdělávání záchranářů. Činnost Horské služby je nejen v zimních, ale i letních měsících velmi důležitá, a proto se snažíme v rámci našich finančních možností pomoci nejen při nákupu techniky, ale také vylepšování zázemí,“ řekl hejtman Netolický s tím, že kraj podporuje činnost záchranářů několik let. „V minulosti jsme kromě příspěvku na stanici v Čenkovicích přispěli na nákup terénní čtyřkolky za půl milionu korun, zakoupili defibrilátory, přístroje GPS, GO PRO kamery, skialpinistické lyže či víceúčelová nosítka,“ vyjmenoval hejtman Netolický krajskou podporu horským záchranářům.
 
Poskytovatelům sociálních služeb dochází finanční prostředky, kraj chce jednat s vládou

Radní Pardubického kraje navrhli zastupitelům pověřit hejtmana Martina Netolického a radního Pavla Šotolu, aby jednali s Vládou České republiky o dofinancování sociálních služeb a sociální práce na obcích. Tam hrozí kvůli nedostatku prostředků od státu kritická situace, která se netýká jen našeho kraje, ale celé republiky.
„Na situaci upozorňujeme už od konce loňského roku, kdy byla zveřejněna částka, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí pošle krajům ze státního rozpočtu. Už od té doby je zřejmé, že je tu více jak dvoumiliardový deficit, jen pro náš kraj je to 110 milionů korun pro poskytovatele sociálních služeb a 25 milionů pro sociální práci na obcích. Je tu vážná obava, že někteří poskytovatelé zejména pobytových služeb nebudou mít od září na platy zaměstnanců,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Jak k situaci došlo, vysvětluje radní Pavel Šotola: „Proti roku 2018, který byl jediným rokem, kdy byla částka na financování sociálních služeb dobře spočítána, došlo k navýšení platů o 7 procent, ale do účelové dotace zahrnuto pouze 5 procent. Dále tam nebylo zahrnuto navýšení zvláštních příplatků, a také financování preventivních sociálních služeb, které byly dříve zajišťovány z evropských zdrojů a nyní se vrátily do dotačního systému. Jedná se například o azylové domy pro matky s dětmi, domy na půl cesty, sociální rehabilitace pro duševně nemocné, intervenční centrum, sociálně terapeutické dílny a další.“
Největší problémy mají pobytové služby, kde vzrostly platy pracovníků, navýšily se zvláštní příplatky za směnnost, zvyšuje se podíl osobních nákladů a není kde ušetřit. Kapacity snižovat nelze, už tak jsou na hraně možností. Od roku 2014 nedošlo k navýšení úhradové vyhlášky, a z toho důvodu poskytovatelé mají stanovené ceny za stravu a ubytování, které neodpovídají skutečným nákladům, ale jsou podstatně nižší. Úhrady ze zdravotních pojišťoven za zdravotní péči v pobytových službách (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením), pokryjí zhruba třetinu zdravotní péče, ostatní musí hradit zřizovatel.
„Obce ani kraje nemají povinnosti podílet se na financování sociálních služeb, přesto se na financování sociálních služeb podílejí, bez toho by síť sociálních služeb již nefungovala.  Náš kraj v letošním roce navýšil příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb o dalších 20 milionů korun, ale to řeší pouze krajské poskytovatel,“ sdělil hejtmana Martin Netolický.
Problematikou financování sociálních služeb se od prosince zabývá také Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti, ve které je velmi aktivní právě radní Pardubického kraje Pavel Šotola. „Až po téměř pěti měsících se nám podařilo přesvědčit paní ministryni Maláčovou, že v sociální oblasti chybí minimálně 2 miliardy korun pro zajištění fungování základní sítě sociálních služeb a 200 miliónů korun na výkon sociální práce na obcích. Ztratili jsme spoustu času přesvědčováním a nyní je třeba o dofinancování rozhodnout ze strany státu do poloviny června, aby finanční prostředky mohly včas přijít poskytovatelům služeb. Jinak hrozí postupný rozklad sociální oblasti.“
Vzhledem k těmto skutečnostem musí radní a posléze zastupitelé Pardubického kraje posuzovat i nové žádosti o vstup do sítě sociálních služeb kraje a žádosti o změnu kapacit v síti sociálních služeb. Nyní projednají jen ty aktuální, které naplňují veškeré podmínky, a další rozhodování nechají až na druhou část roku.
 
Heřmanův Městec hostil setkání pěveckých sborů

O víkendu ožil Heřmanův Městec sborovým zpěvem. Sjelo se sem na 320 zpěváků, devět sborů i 50 členů Novoměstské filharmonie. Ti všichni si na závěr festivalu společně zazpívali na zámeckém nádvoří, v současném sídle Domova pro seniory hlavního města Prahy. Setkání se konalo pod záštitou krajského radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly.
„Heřmanův Městec se jednou za dva roky stává centrem sborového zpěvu a setkání je tak novodobou kulturní tradicí a součástí kulturního života města i regionu. Zúčastněné sbory zároveň svým krásným zpěvem potvrzují vztah českého národa k hudebnímu odkazu našich i světových mistrů,“ uvedl Pavel Šotola.
Tradice setkání pěveckých sborů má svůj počátek v roce 1992. Místní sbor Vlastislav chtěl navázat na bohatou historii sborového zpěvu a rozhodl se pořádat pravidelná setkávání sborů. Původní myšlenkou také bylo připomenutí hudebního pedagoga a vědce, skladatele a sbormistra, heřmanoměsteckého rodáka prof. Josefa Plavce, který se celý život věnoval mimo jiné sborové tvorbě.
V rámci setkání se tu v minulých letech vystřídala řada orchestrů východních Čech (Ústí nad Orlicí, Chrudim, Nové Město nad Metují, Pardubice). Od roku 2005 se setkání rozšířilo o dva samostatné dopolední koncerty sborů v kostele sv. Bartoloměje a v Synagoze a odpolední přehlídková vystoupení se přesunula na nádvoří heřmanoměsteckého zámku. Zde byla uvedena i velká sborová díla jako např. Jarní romance Zdeňka Fibicha, operní sbory nebo před dvěma lety pozoruhodné dílo Ludwiga van Beethovena Chorální fantazie pro klavír, sbor a orchestr. Tato společná provedení v počtu několika set zpěváků a orchestru jsou vždy velkolepým zakončením celého setkání. Pouze jedenkrát v roce 2013 narušilo festival nevyzpytatelné počasí a odpolední program musel být přesunut do sokolovny, letos počasí opět vyšlo na výbornou.
Čtrnáctý ročník byl trochu odlišný od těch předchozích, s novinkovým „výletem“ do světa muzikálu, kdy součástí závěrečného společného vystoupení nebylo jen zlaté smetanovské dědictví sborové tvorby, ale také světově proslulý Fantom opery Andrewa Lloyd Webbera. Pardubický kraj kromě domácích potom reprezentovaly sbory Dalibor ze Svitav, Vlastimil z Litomyšle a Žerotín z Brandýsa nad Labem.
 
Poznámka:

Setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci se opakovaně účastnil i českotřebovský sbor Bendl, na oplátku pak (opakovaně) pozval Heřmanoměstský sbor Vlastislav k nám do České Třebové nebo konkrétně do Přívratu. Spolupráce sborů z Heřmanova Městce a České Třebové je tedy vynikající, stejně jako s další,mi sbory, které byli účastníky letošního setkání.
Ještě malou zmínku o střídání orchestrů na setkání v Heřmanově Městci a jak bylo také při jeho působení uvedeno v Heřmanově Městci i na plakátech.. Všechno sedí až na to, že Komorní orchestr Jaroslava Kociana není orchestrem z Ústí nad Orlicí, jak si stále v Heřmanově Městci myslí. Sídlem orchestru je Česká Třebová a stálo by za to tuto skutečnost nějak včlenit do do názvu. Město Česká Třebová (na rozdíl od Ústí nad Orlicí) pravidelně činnost orchestru Jaroslava Kociana podporuje a zasloužilo by si tedy , aby celý název orchestru byl "Komorní orchestr Jaroslava Kociana Česká Třebová". Podobně je se jménem města přece spojen např. pěvecký sbor Bendl nebo Velký swingový orchestr.
Den Pardubického kraje - pátek 31. května

Pernštýnské a Komenského náměstí v Pardubicích čeká v poslední květnový den oslava Pardubického kraje. Na tradiční akci se v letošním roce představí regionální výrobci potravin, chráněné dílny, krajské střední školy, složky integrovaného záchranného systému, Nemocnice Pardubického kraje či BESIP. Bohatý bude také hudební program, který odstartují mladí hudebníci ze ZUŠ Karla Malicha v Holicích, následovat bude několikanásobná zlatá slavice Petra Janů, kterou vystřídá pardubická hudební formace Sabrage. Skutečnou peckou celého dne bude vystoupení chrudimské rodačky a světově známé operní pěvkyně Dagmar Peckové.
v hotelu Jezerka na Seči se uskutečnil již sedmý ročník kongresu místní samosprávy Forum Municipal. Stejně jako každý rok na setkání vystoupil na setkání také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ten se vyjádřil především k novele stavebního zákona, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Z kongresu místní samosprávy Forum Municipal v hotelu Jezerka na Seči

Hejtman v rámci svého vystoupení před starosty z celé České republiky přišel s mnoha kritickými komentáři, přičemž mimo jiné zmínil, že předložený návrh je jednoznačně centralizačním opatřením, který popírá princip reformy veřejné správy z roku 1999. „Navržená reforma jde zcela proti trendům posledních dvaceti let, kdy se Česká republika zavázala k uspořádání veřejné správy na základě principu subsidiarity, tedy výkonu veřejné správy co nejblíže občanovi. Návrh zákona, na kterém se velmi výrazně podílela Hospodářská komora ČR, je jednoznačně centralizačním opatřením, které rozhodování občanovi vzdaluje, což nesmíme dopustit,“ uvedl hejtman Netolický.
Ten upozornil také na finanční náročnost celého návrhu. „Jsem přesvědčený, že finanční prostředky na tuto reformu, které zahrnují minimálně dvě miliardy jednorázově a následně 4,5 miliardy ročně, bychom účelněji využili na příklad na dofinancování sociálních služeb nebo příspěvek na rekonstrukce silnic nižších tříd. Jsem přesvědčený, že by to občané ocenili daleko více,“ řekl hejtman, podle kterého je nutné, aby se zástupci samospráv spojili a deklarovali svůj postoj. „Bez ohledu na stranickou příslušnost je nutné se směrem ke státu ozvat. Proto jsem také podepsal petici proti navrhované novele, i když je spojena s jiným politickým subjektem, než jehož jsem členem. Podobně musíme přemýšlet všichni, pokud nám na směřování samospráv záleží,“ dodal hejtman.
Forum Municipal je tradiční akcí, která láka starosty z celé republiky. V průběhu programu vystoupil také předseda Svazu města obcí ČR František Lukl, advokáti Tomáš Sokol a Petr Toman, bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kolářová či psycholog David Gruber a sexuolog Radim Uzel. Autorkou projektu, který oslovuje starosty z celé České republiky, je advokátka a dlouholetá komunální politička Jana Zwyrtek Hamplová.
 
ORCHIDEJE NAŠÍ PŘÍRODY“ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Od 10. 6. do 16. 6. 2019 v ekocentru Podorlicko od 9 do 17 hodin - Vernisáž výstavy bude  v neděli 9.6. od 17,00
Výstava zobrazuje fotografie 70 druhů a poddruhů čeledi vstavačovitých (Orchidaceae), rostoucích v České republice. Autor Jan Friede, zcela neprofesionální botanik, se cestám za českými orchidejemi věnoval zhruba v letech 2002-2013. Orchideje jsou velmi známými pokojovými rostlinami, tam se ale jedná obvykle o druhy dovezené z tropického pásma. I v naší přírodě najdeme rostliny této čeledi, které sice nejsou obvykle tak nápadné, ale krásou si z těmi tropickými nezadají. Většina našich druhů však v posledních desetiletích značně utrpěla devastací naší krajiny. Podle hesla "znát a chránit" si výstava klade za cíl i apel na ochranu lokalit těchto rostlin. Členové ZO ČSOP Podorlicko na výstavě představí svoje mapování vstavačovitých rostlin na Českotřebovsku.
Vstupné dobrovolné.
 

VÝSTAVA ŽIVÝCH KAKTUSŮ A SUKULENTŮ

Od 10 . do 16.6.2019 v ekocentru Podorlicko od 9 do 17 hodin  Prodejní výstava spojená s pěstitelským poradenstvím.
Vstupné dobrovolné.
 
Dny pro rodinu pořádá kraj spolu s mateřskými centry

V letošním roce se Pardubický kraj domluvil s mateřskými centry, která pravidelně podporuje, že budou po celém území kraje pořádat společné Dny pro rodinu. První se uskutečnily v Pardubicích a Holicích, v pátek se mohou rodiny s dětmi těšit v Luži a na řadě jsou i další místa.
„Naším cílem je připravit zajímavý program pro celé rodiny, aby mohly příjemně strávit společný čas. Nechceme se přitom soustředit jen na datum kolem Mezinárodního dne dětí, ale rozprostřít akce do více termínů,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračoval: „Účastníci akcí se mohou také na místě zaregistrovat do projektu Rodinné pasy a získat kartu na různé slevy.“
V Luži se psy, hasiči i kouzelníkem Na pátek 31. května připravuje program v areálu Hamzovy léčebny v Luži Rodinné centrum DaR. Od 13 do 19 hodin jsou nachystané soutěže a atrakce, od 15 hodin vystupuje taneční skupina Loly Růža, následuje ukázka výcviku psů, zručnosti hasičů a nebude chybět ani kůň sympatie, pohádka a vystoupení kouzelníka.
Cesta za pohádkou  Letos začínaly Dny pro rodinu v pardubických Tyršových sadech s Centrem pro rodinu Sluníčko, kam přišlo téměř 1500 návštěvníků. Děti i dospělí si užili soutěže na osmi pohádkových stanovištích, jízdu na koních a na závěr se všichni pobavili u pohádky Na přání od pardubické divadelní improvizační skupiny Paleťáci.
Den v pohybu  V holickém parku připravilo program Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice. Děti si mohly vyzkoušet svou obratnost při zdolávání lanových překážek, jízdu na koni, chůzi na chůdách, hod na cíl, skákání v pytli i rozpoznávat stopy zvířat. Ukázka "králičího  hopu" děti moc nadchla, hlavně když se mohly zapojit a hladit si králíčky. Pozornost nejmenších účastníků také upoutával veveák - maskot rodinných pasů.