Ohlédnutí za koncertem skupiny Druhá tráva                    

Dvacátého pátého dubna  se uskutečnil v Národním domě koncert skupiny Druhá tráva, jejímž hostem byla hudební legenda Charlie McCoy. Rád bych touto cestou udělal tečku za hudebním svátkem, který naplnil sál Národního domu a zároveň poděkoval všem, kteří mi s organizací této náročné akce pomáhali.

Za finanční podporu patří dík ing. Michalovi Kadlecovi - Geodézie Česká Třebová s. r. o., Městu Česká Třebová, společnosti SIGAS - CZ s. r. o., LDM servis, spol. s r. o. a GTT a. s. Za zajištění výborného občerstvení pro účinkující děkuji paní Ivetě Venclové a  pomocníkovi na telefonu Honzovi "Hubertovi" Janíčekovi. Nemalou měrou přispěl ke zdaru koncertu i majitel "Nároďáku" pan Skakun a velký dík patří i ředitelce Městského muzea Česká Třebová paní Mgr. Janě Voleské za ochotu a vstřícnost při distribuci vstupenek. 

Diváci vytvořili  při koncertu skvělou a bouřlivou atmosférou, čehož si velmi cení všichni účinkující skupiny Druhá tráva a především já.  V superlativech se o vystoupení v České Třebové vyjádřovala i paní Ruth Ellen Gruber - novinářka jedněch z největších periodik v USA.

Závěrem bych rád pozval fanoušky pohodové muziky a mluveného slova na 19. říjen do Kulturního centra v České Třebové. Tentokrát to bude na První pohodový pátek, který se uskuteční již potřetí.  Ale pozor, bude to sobota !

 

Zdeněk Neterda