Ceny města Kohout 2018 uděleny       
Slavnostní večer Udělení cen města Kohout 2018 se konal v pátek 24. května ve velkém sále Kulturního centra. Moderátorkou byla televizní hlasatelka a novinářka Jolana Voldánová.
 
Nominace na udělení cen města vycházely z návrhů kulturní a sportovní komise města, po projednání v radě města byly schváleny na únorovém zasedání městského zastupitelstva.
 
Po úvodním vystoupení starostky města, která v sále přivítala také italskou delegaci členů sboru Il Rifugio v jejich rodném jazyce, byly jednotlivé oceněné osobnosti představeny publiku krátkými videomedailonky.
V nich byly osobní výpovědi, oživené fotografiemi o- světlujícími činnost oceněných osobností a kolektivů, u medailonků pěveckých sborů byly také záběry ze zkoušek a vystoupení.

 
NOSITELÉ CEN MĚSTA KOHOUT 2018:

1) Lukáš Vašina - za reprezentaci města v oblasti sportu - volejbal
2) Adéla Stránská - za reprezentaci města v oblasti sportu - lehká atletika
3) Lubomír Vašina - za 20. ročník Týdne sportu
4) Pěvecký sbor Bendl Česká Třebová a Coro Il Rifugio Seregno za padesátiletou spolupráci a slavnostní společný koncert k 100. výročí vzniku samostatného Československa
5) Michal Horák - za uspořádání vlastní autorské výstavy “Pocta Janům....”
6) Ing. Alice Formánková - za uspořádání prvního ročníku hapenningu Kobylinec 2018
 
CENA STAROSTKY MĚSTA 

Spolek ZA JEDEN PROVAZ za desetiletou dobrovolnickou práci v sociální oblasti
Poměrně solidně naplněný velký sál Kulturního centra potom v další části večera sledoval koncert skupiny OK BAND z partnerského města Olawa, v České Třebové již dobře známé. Vystoupení na udílení cen města bylo již pátým zdejším vystoupením olawských muzikantů. Velký dojem také udělala čistá čeština, se kterou byl protagonistkou této polské skupiny její program uváděn.
Při vyhlašování Cen města na mne udělalo největší dojem společné ocenění českého a italského pěveckého sboru, které vnímám jako potvrzení tradice, projev těsného neformálního přátelství. Italští přátelé přečetli při příležitosti ocenění dopis, Jolanou Voldánovou tlumočený do češtiny, ve kterém vyznávají úctu všem obyvatelům našeho města, cení si spolupráce, která byla před více než 50 lety navázána a také ocenění, které u nás získali. Byl to velký okamžik tohoto slavnostního večera. Italové mají v České Třebové řadu neformálních přátel, opakovaně se navštěvují desítky let. Manželé Demelovi tak např. pomáhali pro návštěvu zajistit odpolední volný program.
Italská delegace, kterou tvořili pánové Fiorenzo Longato, Sergio Molteni a Valter Faccio, byla také v pátek 24. května přijata starostkou města Magdalénou Peterkovou na českotřebovské radnici. Byl jsem přijetí přítomen a přímo ohromen srdečným rozhovorem vedeným plně v italštině. Toto vzniklé přátelství se sborem Bendl je velkým pozitivem našeho města a je velmi správné, že bylo také po zásluze oceněno udělením Ceny města, která s delegací odjede také do italského města Seregno. S tímto městem nemáme žádné oficiální “gemellaggio” (družbu), ale oboustranné vztahy jsou na takové úrovni, jako by tomu tak bylo.
Jsem také velmi rád za to, že se udělením Ceny starostky dostalo náležitého ocenění i pro neúnavnou aktivitu a desetiletou dobrovolnickou práci spolku Za jeden provaz. Tato činnost není významná jen tím, že jeho členové dokážou pomoci těm, kteří to potřebují, ale že dávají dobrý pozitivní příklad pro ostatní. Ukazují, co mladí mohou udělat pro druhé, a to i když nemusí, a navíc to udělají rádi, plánovitě a to už celých deset let.. A nejsou to jen jednotlivci, ale celý spolek mladých lidí, který dokáže k benefičním akcím strhnout i ostatní. Působí ve stacionáři, v Domově pro seniory, v Borku, pomáhá postiženým. Aktivity spolku Za jeden provaz se nevejdou do “škatulky” dosavadního systému udělování Cen města, proto spolek získal speciální ocenění starostky města.
Na závěr večera ještě jednou starostka Magdaléna Peterková všem oceněným ještě jednou pogratulovala, poděkovala i za reprezentaci města a zmínila, že není lehký úkol vybrat nominanty, protože šikovných lidí je v našem městě hodně a vážíme si jich. (mm)
 
Fotografie ze setkání u starostky města  


  • Předávání Cen města - pátek 24. května 2019