Festival Pod duhovými křídly byl emotivní přehlídkou léčivé síly umění
Druhé regionální kolo festivalu Pod duhovými křídly se letos uskutečnilo v prostorách Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích.  Spolu s festivalem v Poličce předchází samotnému podzimnímu udílení ceny Duhové křídlo určené pracovníkům a dobrovolníkům ze sociálních služeb. Klienti sociálních služeb a organizací působících ve prospěch osob se zdravotním postižením v krátkých vystoupeních představili své dovednosti a um. Akce se konala ve spolupráci Pardubického kraje s Národní radou osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.
„Je naprosto neuvěřitelné, co na prknech, která znamenají svět, dokáží předvést uživatelé sociálních služeb,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor, pod jehož záštitou se tato akce konala. „S potěšením jsem sledoval, jak i v Holicích, kde se akce konala poprvé, ožil celý sál diváků z místního gymnázia, a jak všichni fandili. Poděkování patří jak účinkujícím, tak všem, kteří se na zdařilých vystoupeních podíleli.“
Program byl opravdu pestrý, bylo možné sledovat vystoupení dětí, dospělý i seniorů. Opět se ukázalo, že i přes nepřízeň osudu v podobě zdravotních a jiných problémů, dokáží žít kulturou, dobrou náladou a zábavou. Publikum tvořené studenty holického gymnázia bylo báječné a dokázalo vykouzlit úžasnou atmosféru. K vidění byly romské tance, muzikál, zněly známé melodie, populární písně i rytmy bubnů. Závěrečná společná píseň „Co je normální“ měla velký ohlas. V programu slavnostního oceňování Duhové křídlo 2019, které se uskuteční 2. října v sále chrudimského muzea se zcela určitě s některými vystoupeními může veřejnost opět setkat.
Nominace na cenu Duhové křídlo 2019
Již jen do konce května 2019 může podávat veřejnost nominace do 7. ročníku ceny Duhové křídlo – nejvyššího ocenění Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením Pardubického kraje v sociální oblasti.  Každý může touto cestou ocenit záslužnou práci v sociálních službách či vyjádřit své poděkování lidem, kteří pracují a pomáhají osobám se zdravotním postižením.
Fyzické a právnické osoby mohou podávat návrhy na nominace do jedné či více kategorií. Formuláře jsou k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz, je možné podat je i elektronicky. V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na  výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu 2019.
Cena je udělována v následujících kategoriích:
Kategorie I – Profesionál,
Kategorie II – Dobrovolník/Filantrop,
Kategorie III – Poskytovatel sociálních služeb,
Kategorie IV -  Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením