Přijetí italské delegace sboru Il Rifugio u starostky města
Italská delegace, kterou tvořili pánové Fiorenzo Longato, Sergio Molteni a Valter Faccio, byla také v pátek 24. května přijata starostkou města Magdalénou Peterkovou na českotřebovské radnici. Byl jsem přijetí přítomen a přímo ohromen srdečným rozhovorem vedeným plně v italštině. Toto vzniklé přátelství se sborem Bendl je velkým pozitivem našeho města a je velmi správné, že bylo také po zásluze oceněno udělením Ceny města, která s delegací odjede také do italského města Seregno. S tímto městem nemáme žádné oficiální “gemellaggio” (družbu), ale oboustranné vztahy jsou na takové úrovni, jako by tomu tak bylo.
Fotografie ze setkání