Prague Brass Ensemble + Aleš Bárta uzavřeli sezónu KPH
Poslední koncert uplynulé sezóny Kruhu přátel hudby je za námi. Ve velmi pěkně zaplněném kostele sv. Jakuba Většího se ve čtvrtek uskutečnil koncert Pražského žesťového souboru (Prague Brass Ensemble) a varhaníka Aleše Bárty.
Koncert byl pro posluchače koncipován velmi atraktivně. Na začátku zazněly z kůru dvě společné skladby žesťů a varhan. Koncert otevřelo velmi známé Charpentierovo Te Deum. Poté následovala Bachova Passacaglia a fuga c moll - sólová skladba v podání skvělého Aleše Bárty. Další program žesťového kvinteta pokračoval již dole před oltářem. Mimo jiné zazněla Händelova Passacaglia g moll. Následovaly sólové skladby pro žestě a pro varhany. Závěr koncertu obstarala opět z kůru společná Vejvanovského Serenada in C.
Ukázalo se, že bylo správné uspořádat tento koncert v místním kostele. Posluchači si mohli plně vychutnat jedinečný akustický zvuk žesťů společně s varhany. Vynikající Prague Brass Ensemble doplnil excelentní varhaník Aleš Bárta, který dokonale a zcela využil potenciál českotřebovských varhan. Posluchači si díky tomu odnášeli krásný hudební zážitek.   Jaroslav Plocek