Ohlédnutí za koncertní sezónou 2018/2019

Kruhu přátel hudby Česká Třebová


Právě uplynulý ročník koncertů Kruhu přátel hudby je minulostí. Posluchači měli možnost v České Třebové přivítat, nebojím se říci, světově uznávané hudební osobnosti jak minulosti, tak i žhavé současnosti. Možná i proto stoupl počet držitelů abonentek na rekordních 132.
Vezmu to ale popořadě.
V září otevřel 57. sezónu KPH soubor Ensemble Graffe, jehož členkou je Českotřebovačka Kateřina Graffová. Vystoupení sledovala téměř zaplněná Malá scéna.
V listopadu k nám zavítal kytarový virtuos Lubomír Brabec v doprovodu sopranistky Karolíny Žmolíkové. I tentokrát umělce přivítal zaplněný sál. Energii a emoce, které obecenstvo dostávalo z pódia, oběma účinkujícím vrchovatě vracelo. I proto byl tento koncert velmi pozitivně vnímán jak publikem, tak vystupujícími umělci.
V prosinci jsme zažili velmi příjemný „rodinný“ koncert pánů Pěruškových. Je až neuvěřitelné, že je v jedné rodině tolik skvělých muzikantů. Nezapomenu, s jakou profesionalitou a také pokorou ke koncertu přistoupili.
V lednu přišel první vrchol sezóny, a sice koncert legendární operní pěvkyně Soni Červené za doprovodu skvělého klavíristy Karla Košárka nazvaný Soňa Červená zpívá a vypráví. Tento koncert byl již dlouho dopředu beznadějně vyprodán. Šlo o jakousi předpremiéru pořadu, který tito interpreti hrají od února v pražském divadle Ungelt. I tam jsou všechna představení několik měsíců dopředu vyprodána. Jako ukázku, že i při tomto vystoupení bylo spokojené nejen publikum, ale i účinkující přidávám větu z e-mailu, který mi Soňa Červená napsala: Ráda vzpomínám na den v České Třebové a v únoru, když budu jezdit Vindobonou do Brna, zamávám vašemu nádraží.“
V únoru přijel koncertovat mladý, velmi nadějný pianista Pavel Zemen. Odpoledne vedl v Malé scéně seminář pro žáky klavírního oddělení místní ZUŠ. Večerní koncert gradoval změnou programu druhé části. Pavel Zemen byl totiž velmi spokojen se zvukem našeho klavíru, takže řekl: „To si žádá nějakého Brahmse.“ Zazněla tedy třetí klavírní Sonáta f moll, op. 5.
V březnu přišel druhý vrchol sezóny. Je až neuvěřitelné, že se podařilo zrealizovat koncert světově proslulého Pavel Haas Quartetu. Jeho vystoupení bylo ukázkou dokonalé profesionality, souhry a snahy o dokonalost. Byl jsem účasten na zkoušce, a když jsem sledoval, jak členové kvarteta řešili např. polohu židle, na které seděli, vůči sálu, aby byl zvuk, který jde z pódia k posluchačům, co nejlepší, pochopil jsem, v čem může být rozdíl mezi dobrými muzikanty a těmi nejlepšími. Jsem přesvědčen, že kdo tento koncert navštívil, nelitoval.
V polovině května proběhl poslední koncert sezóny, tentokrát v netradičním prostoru pro komorní koncerty v kostele sv. Jakuba Většího. Ukázalo se, že to byla správná volba. Spojení skvělého žesťového souboru Prague Brass Ensemble a vynikajícího varhaníka Aleše Bárty v akusticky přívětivém prostředí bylo neopakovatelným zážitkem.
Letošní ročník koncertů Kruhu přátel hudby Česká Třebová nasadil laťku hodně vysoko a můžeme se jen těšit, co nám přinese příští sezóna.
Touto cestou bych chtěl ještě poděkovat skvělému českotřebovskému publiku za přízeň klasické hudbě a také všem zaměstnancům a spolupracovníkům Kulturního centra, kteří se na pořádání koncertů podílejí.  
Jaroslav Plocek
 

Koncertní sezónu si připomeňme  také na fotografiích:


Ensemble Graffe září 2018

Lubomír Brabec - listopad 2019

Pěruškovi - prosinec 2018

Soňa Červená & Karel Košárek
  Soňa Červená - leden 2019

Pavel Zemen - únor 2019

Pavel Haas quartet - březen 19

Prague Brass Enssemble + Aleš Bárta - květen 2019