„MÁNIE JOSEFA PORTMANA“      

 

Téměř do obsahu každého čísla Českotřebovského zpravodaje jsou zahrnuty i „Zprávy z regionů“, pojednávající převážně o kulturních či sportovních událostech u našich sousedů.

Jsem přesvědčen, že jednou a hlavně ojedinělou z nich, jak praví pořadatel, bude „velkoryse koncipovaná výstava zaměřená na životní i profesní osudy litomyšlského rodáka, učitele, knihovníka, tiskaře, bibliofila a sběratele Josefa Portmana, který celý svůj život zasvětil krásným knihám“ a sběratelství výtvarného umění.

Základ vystavených exponátů bude tvořit soubor děl, která Portman odkázal městu Litomyšl. Věřím, že toto jádro bude obohaceno ještě zápůjčkami od jiných vlastníků.

Škoda, že výstava neproběhla už v roce Portmanových výročí (1983 – 1968). Ale to jen tak na okraj. Hlavně že slibuje neobyčejný zážitek a širší poznání Portmanova díla a jeho snažení.

Mám mnoho důvodů Vám doporučit navštívit výstavu „Mánie Josefa Portmana“ otevřenou v Litomyšli v Domě u Rytířů – Městské galerii, a to od 16. června do 8. září t.r.

PhDr Josef Zavřel

synovec Josefa Portmana

 

Popis k reprodukci: Jan Konůpek: Josef Portman (litografie)

Posmrtné připomínky Josefa Portmana

Dům Josefa Portmana v Litomyšli, nazývaný Portmoneum, patří k turistickým atrakcím města. Je v něm umístěno muzeum Josefa Váchala (1884-1969), který budovu vyzdobil svými malbami.

V roce 2008 uspořádalo Regionální muzeum Litomyšl výstavu Josef Portman, knihtiskař litomyšlský

Přes sedmdesát fotografií Josefa Portmana (většinou skupinové, při pobytech v Osickém údolí) zveřejnilo online Regionální muzeum Litomyšl.

Zajímavost

O svérázném humoru Josefa Portmana svědčí, že odkázal tisíc korun místnímu pěveckému souboru v tom případě, že soubor nebude zpívat na jeho pohřbu. Svůj odkaz zvýšil o dalších tisíc korun po účasti na jednom takovém pohřbu.

 

Kdo byl Josef Portman - tiskař litomyšlský 


Josef Portman se narodil v devadesátých letech 19. století. Byl učitel, městský důchodní a také knihtiskař. Právě posledně jmenovaná činnost stojí za pozornost a především na ni je zaměřena výstava Josef Portman, knihtiskař litomyšlský. Knihtiskařství bylo Portmanovým koníčkem. Hana Klimešová, kurátorka výstavy, vysvětluje, jak se k této poněkud neobvyklé zálibě dostal.

"Dá se říct, že mu k tomu velmi pomohl Josef Váchal, protože u něho viděl knížky, které si tiskl Josef Váchal a sám si je i zdobil. A když u něj Portman viděl svého oblíbeného autora Otokara Březinu, tak chtěl mít také takovou knížku doma. Jenomže vydání na ručním papíře, které mu byl Váchal ochoten vyzdobit, bylo již tehdy rozebráno. Portman se rozhodl, že si tu knížku vytiskne sám. Půjčil si v litomyšlské tiskárně písmenka a podle pravítka začal písmenko po písmenku knížku tisknout," říká Hana Klimešová a dodává, že Portman vydal celkem 312 knih. Část z nich jsou unikáty, což znamená, že vyšly jen v jednom jediném výtisku. Portman si k nim sám poznamenal, že je vydával sobě pro radost. Další knihy vycházely v nákladu do třiceti exemplářů, ty pak dával svým nejbližším přátelům a blízkým. Zvláštností vydaných knih také je, že jejich ilustrátory byli přední grafici a malíři své doby: Josef Čapek, František Bílek, Jan Konůpek a řada dalších. Získat je nebylo jednoduché. "Tak to se dá říct, že je dodnes záhadou, jak je přemlouval. Co jsem se dívala do korespondence, tak hned v prvním dopise jim strašně lichotil a říkal jim, že jen on je ten autor, kterého si přeje mít ve své sbírce, jenomže bohužel je chudý učitel a nemá dostatek peněz. Navrhoval neuvěřitelné splátkové kalendáře a asi každému umělci se ho zželelo."

Josef Portman bývá nejčastěji zmiňován v souvislosti s Josefem Váchalem, autorem známého Krvavého románu, i jejich spolupráce začala podobným způsobem, jako u ostatních umělců. "Portman se o Váchalovi dozvěděl už na gymnáziu a velmi jeho práce obdivoval. Usmyslel si, že sesbírá celou jeho sbírku, chtěl vytvořit jakési Váchalovo muzeum. Začal ho bombardovat dopisy, aby mu poslal všechny knížky, které vytiskne, všechny grafické listy, které vydá, že si na to uspoří a že chce mít všechny jeho práce. Váchala to samozřejmě dlouho nebavilo, přesto ale s Portmanem kamarádil. Přátelili se spolu poměrně dlouze, ale asi v roce 1927 se spolu pohádali a pak už ty vztahy byly velmi chladné."

Ví se, proč se pohádali?

"Není to úplně zřejmé. Ale jako hlavní důvod, co se dá z korespondence vyčíst, tak to bylo to, že Portman použil do výtisku Mechtildy Magdeburské štočky Josefa Váchala, aniž by se ho zeptal, což tedy Váchala velmi urazilo."

V době, kdy se ještě přátelili, si nechal Portman vymalovat Josefem Váchalem dům, který je znám jako Portmoneum a dnes v něm sídlí Váchalovo muzeum, jak si to Portman kdysi přál.

,

nPortman: Josef Portman (1893–1968)

Josef Portman byl doposud známý nejvíce jako iniciátor legendárního litomyšlského Portmonela kongeniálně do nejmenších detailů vyzdobeného Josefem Váchalem. Kniha poprvé sleduje jednotlivé fazety jeho života a díla. Portman je prezentován nejen svou vydavatelskou činností, ale také jako vytrvalý sběratel, rozporuplný mecenáš a milovník umění. Josef Portman zasvětil svůj život literatuře, krásným knihám a výtvarnému umění. Jako bibliofil a amatérský tiskař stál za vznikem mnoha zajímavých knižních titulů, nezřídka vydaných jen v jednom nebo několika málo výtiscích, často doplněných důmyslným výběrem výtvarného doprovodu. Neostýchal se oslovit ke spolupráci takové umělce, jakými byli např. Jan Konůpek, Zdenka Braunerová, Vojtěch Preissig, Milada Marešová, Josef Čapek nebo Karel Svolinský. Z literátů patřili k jeho nejoblíbenějším Charles Baudelaire, Otokar Březina, Paul Claudel, Jaroslav Durych, Eugene Demolder, Gustav Flaubert, Franz Kafka, Pierre Louys a Miloš Marten. Přestože Portman celoživotně působil v Litomyšli, charakter, rozpětí a výsledky jeho činnosti přesáhly hranice jeho rodného regionu a v určitém směru také hranice tehdejšího Československa. Navázal např. kontakty s Georgesem Rouaultem, Georgem Groszem nebo Albertem Schamonim. Stal se také jedním z prvních nakladatelů, kteří u nás vydali grafikami doprovozené texty Franze Kafky. Opomenuty nebudou ani jeho erotické tisky, které byly doposud obestřeny tajemstvím. Zvláštní pozornost je v knize věnována Portmanově sbírce umění. Kniha doplněná rozsáhlými úryvky korespondence je ve své kompozici jedním z pramenů pro porozumění kulturním dějinám první poloviny 20. století.