Jednání o protihlukových opatřeních na železnici byla zahájena
Ve čtvrtek 23. května se na českotřebovské radnici konala první čtyři setkání s občany bydlícími v některých lokalitách podél železniční trati, následovat bude 3. června jednání s veřejností ve velkém sále Kulturního centra. Byl jsme přítomen na prvním z uvedených jednání, které probíhalo ve věcné atmosféře a řešily se konkrétní problémy projednávané lokality, tedy v tomto případě  Slovanské ulice. Jednání zahájila starostka Magdaléna Peterková, řídil jej místostarosta Dalibor Zelený, dále byli přítomní zástupci investora, tedy SŽDC a Zdravotního ústavu Ostrava, pracoviště Ústí nad Orlicí, který má funkci referenční laboratoře pro měření hluku  s působností pro celou ČR. 
Krátkou prezentaci uvedla Ing. Potužníková, seznámila přítomné s použitou novou metodikou měření, která přednostně využívá především kolejnicové absorbéry, teprve potom protihlukové stěny výšky 2 nebo max. 3 metry.  V mimořádných případech, kdy jde o např. o nutnost stavět vysokou protihlukovou stěnu díky jednomu problematickému bodu byla využita individuální protihluková ochrana, tedy stavební úpravy objektu (t.j. především úprava oken a ventilace). Investor z bezpečnostních a provozních důvodů neschválil použití nízkých protihlukových clon umístěných velmi blízko kolejí.  Celkový výsledek pro Českou Třebovou byl překvapující. Místo 5800 metrů 4 - 5 metrů vysokých stěn postačí postavit cca 955 metrů max. třímetrových stěn.
Konkrétní situaci pro úsek Slovanská ulice popsal ing. Pavel Junek. Z měření vychází protihluková stěna vysoká 3 metry a dlouhá 160 metrů od zahrady čp. 1447 až po ulici Brožíkovu (původně měla být po celé délce od Korada po Poštu 02 s výškou 4 a 5 metrů). Občanům zde bydlícím se 3m vysoká stěna příliš nezamlouvá, obávají se nejen ztráty světla (jde o osvětlení domů z jihozápadní strany), ale také toho, že stěny budou sice chránit před občasným hlukem ze železnice, ale odrážet i častější hluk z frekventované komunikace. Na hluk od železnice si všichni podle vyjádření sousedů zvykli, daleko více vadí vibrace, proti kterým je ovšem protihluková stěna neochrání.
Nová protihluková studie byla zpracována pro limit  intenzity hluku 64 dB, výpočet je zatížen určitými nepřesnostmi. Jde vlastně o předpověď situace v roce 2030. Největším zdrojem hluku je nákladní doprava a není známo, jak se do cílového roku změní poměr moderních vozidel brzděných nekovovými materiály a dosud převládajících brzd s kovovými špalky. Současný poměr je 90:10, výpočet  předpokládá změnu na poměr 50 : 50, optimisté hovoří i větší modernizaci vozového parku na 30:70. Pokud by byl lepší než 50 : 50 protihlukové stěny by mnohde nebyly zapotřebí.
Ing. Dalibor Zelený vysvětlil, že součástí dokumentace pro územní řízení musí být taková protihluková opatření, která vychází z výpočtů protihlukové studie. Při stavbě budou postaveny základy (patky nebo piloty) a vlastní protihlukové stěny by byly postaveny až v případě, když následná protihluková měření po výstavbě překročí stanovený limit 64 dB (v noci).
V zasedačce se poté konala další jednání zaměřená na další lokality. Vedení města si připomínky občanů zaznamenalo, některé se přímo protihlukových opatření netýkaly. Budou ale využity při dalších jednání s investorem této rozsáhlé akce. Ing. Zelený vysvětlil. že  po dokončení investice do modernizace uzlu musí nová stavba plně vyhovovat  normám a proto nyní nelze od vypočtených hodnot ustupovat  např. na přání občanů. Město je účastníkem řízení, bude oprávněné připomínky občanů prosazovat. A nejde jen o požadavky protihlukové stěny nestavět. Naopak v jiných lokalitách např. na Parníku, kde stěny být nemají a postačí ochrana pomocí kolejnicových absorbérů, existují i požadavky na to, aby zde stěny instalovány byly. "Pokud bychom předložený návrh protihlukových opatření odmítli, pak modernizace železničního uzlu neproběhne.  Mělo by to ovšem pro město nepříjemné důsledky: nikdo nám nevybuduje přes nádraží novou lávku jako náhradu dnes již dožitého pochodu u Korada nebo náhradu podchodu do CZLOKO, i když město oba přechody nádraží velmi potřebuje. A to dojde i k definitivní úpravě dalších lokalit města v sousedství železnice" řekl Dalibor Zelený. Než se tak stane, tak ještě proteče v Třebovce hodně vody.
Celý proces projednávání revize protihlukové studie byl proveden ze strany vedení města i investora velmi odpovědně, byly využity všechny dostupné možnosti a metodiky a lze předpokládat, že stejně, tedy férově, se bude vyvíjet i další příprava této velké investiční akce. Předpoklad na její zahájení je v roce 2024. Další veřejné jednání o problematice protihlukových opatření, které mají být součástí modernizace železničního uzlu  se uskuteční 3. června 2019 ve velkém sále Kulturního centra.
  • Prezentované modely akustického zatížení ploch domů v okolí železniční trati. Studie se zabývala výhradně hluku od železničního provozu, jiné druhý komunálního hluku nebyly  do studie započteny, pro schválení projektu nejsou důležité.

  • Dále uvádím některé prezentované podklady, mohou napomoci k vysvětlení jaké problémy byly řešeny: