Stanislav Vosyka, zakladatel Velkého swingového orchestru by letos v lednu slavil devadesátiny
Kulaté nedožité výročí je také důvodem pro to, aby květnový Jarní koncert Velkého swingového orchestru byl právě věnován Slávkovi Vosykovi, jeho zakladateli a prvnímu dirigentovi, velkému obdivovateli Glena Millera a swingové hudby vůbec....
Stanislav Vosyka se narodil 22. ledna 1929 na Lhotce, zemřel po delší nemoci 15. července 2004 v Litomyšli. Jeho matka pracovala nejprve na statku, později jako dělnice a kuchařka v parnické textilce, otec byl železničním úředníkem (zemřel už v roce 1941, kdy bylo Slávkovi 12 let). Patrně koncem 30. let se rodina přestěhovala do České Třebové, kde táta v roce 1948 maturoval na gymnáziu. Po škole byl krátce zaměstnán jako úředník v textilce, poté až do odchodu do důchodu působil na podnikovém ředitelství n. p. Vertex Litomyšl v oddělení kontroly.
Co se týče hudby, tak na housle se naučil hrát u příbuzného - kapelníka Chládka, jenž mu  dal i základy hry na saxofon a klarinet (jinak byl  samouk). Často mluvil o tom, že chtěl houslovou hru studovat na konzervatoři, ale z přijímaček utekl, když viděl a slyšel další adepty zkoušející v předsálí. Aranžovat se naučil také sám, ale potřebné informace si podle vzpomínek rodiny zajišťoval ještě také u slavné osobnosti ze světa swingu (Václava Pokorného) v Praze. Užitečné rady mu poskytoval také František Kajetán Zedínek, u kterého se Stanislav Vosyka učil hře na klavír. Nebyl však žádný virtuóz, a tak když dělal aranže, vše si nejčastěji vybrnkával na houslích. Swingu se věnoval od svých 17 let (tedy ještě coby gymnazista), v letech 1947-50 hrál v orchestru Svazu české mládeže, který vedl pozounista a pozdější kapelník Dobromil Keprt.
Obrázek tanečního orchestru ČSM je již z roku 1949 - 50: saxofony Jansa (?), Slávek Vosyka, Luboš Hejda, M. Rybka, klavír: Ivo Veit, pozouny: Dobromil Keprt, Miroslav Kapinos ..., kytara Jan Skalický (?), kontrabas Miloslav Pávek, bicí: Jiří Balcar. V 3. řadě jsou hráči na trumpetu, třetí z levé strany Libor Blodík. .
V roce 1954 přišel Collegial, ale to už je známé. Po mnoho let také zasedal v sekci prvních houslí Orchestrálního sdružení Smetana.
To, že se  Stanislav Vosyka mohl plně věnovat hudbě, je také zásluha jeho manželky Zdenky, která mu pro to doma obětavě vytvářela komfortní zázemí. Měl atletickou postavu, to jej předurčovalo také ke sportovnímu vyžití. Závodně hrál (na Parníku) fotbal, rekreačně košíkovou. 
 
A jak vznikl  Velký swingový orchestr?
Na jaře roku 1980, na krajských přehrávkách v Jablonném n./ Orlicí, zjišťoval Slávek Vosyka zájem muzikantů o hru ve velkém orchestru (týká se obsazení) a 24.11. téhož roku 1980 se již konal první koncert. Koncert měl velký úspěch a bylo třeba jej ještě do Vánoc znovu zopakovat 16. prosince. Z tohoto koncertu se zachoval také tištěný program. Velký swingový orchestr Česká Třebová tehdy ještě působil "pod křídly" českotřebovské Osvětové besedy s předsedou Oldřichem Tomešem. (Díky Oldřichu Tomešovi tehdy vznikl projekt, který dne s úspěšně směřuje ke 40. výročí). Vytvořením Velkého swingového orchestru si Slávek Vosyka splnil přání, které v sobě nosil od doby, kdy došlo k zúžení obsazení původního orchestru COLLEGIÁL na orchestr taneční.
Nově založený swingový orchestr byl v té době jediným v okrese a jedním z mála orchestrů v kraji (Khail, Mužík), který hrál velkokapelový swing. Orchestr měl standardní velkokapelové obsazení tzn. 4 trubky, 4 trombony, 5 saxů a rytmika, byl složen z hudebníku celého regionu a hrál orchestrální skladby velikánů swingové hudby G. Millera, D. Ellingtona, G.Gerschwina, B.Goodmanna a dalších. Od prvního vystoupení se orchestr těšil velkému zájmu posluchačů, zvláště generace, která si pamatovala období, v němž působil ještě tzv. VELKÝ COLLEGIÁL, ale i ostatních věkových skupin, pro které je vystoupení orchestru jakýmsi doplněním celoroční hudební nabídky.
Zakládající členové VSO:  Stanislav Vosyka (dirigent), Ladislav Vincenc st. a ml., Milan Šmejc,  Miloš Fenyk, Milota Špička (trumpety), Ing. Jaromír Lochman, Jiří Němec, Jiří Houdek, Josef Pilný (trombóny), Lubomír Hejda, Milan Špičák, Ing. Jaroslav Kubásek, Josef Cita, Luděk Vejrek (saxofony), Jaroslav Metyš a Jaroslav Skalický (klavír, varhany), Rudolf Fluxa (kytara),  Ing. Kartel Bárta (basová kytara), Jaroslav Koníček, Zdeněk Dušek (bicí)
Obrázek: Slávek Vosyka a Jaroslav Koníček - Slávek Vosyka diriguje (rok 2000) - Slávek Vosyka + Alfréd Stejček
Činnost orchestru by nebyla možná a nedosáhla by svých úspěchů, nebýt až neskutečného zápalu, pečlivosti a času, který Slávek Vosyka dokázal pro orchestr obětovat. Navázal úspěšnou a pro orchestr velice prospěšnou spolupráci se členy orchestru Gustava Broma -  Josefem Audesem, Mojmírem Bártkem a Jaromírem Hniličkou, kteří pomohli, hlavně v začátcích, prokousat se úskalími swingové muziky, jejímu správnému chápání a interpretaci. Sám Slávek čerpal od „bromovců“ nové informace týkající se moderních aranží swingové a jazzové hudby, které poté uplatňoval ve svých úpravách, které orchestr předvedl na mnohých koncertech.
Koncerty Velkého swingového orchestru byly vždy vyprodány, ať se konaly ve Třebové, v Litomyšli, v Ústí n.O. nebo i jiných městech. 
Jeho zásluhy o rozvoj českotřebovského hudebního života si cenilo také Město Česká Třebová, které Stanislavu Vosykovi udělilo v roce 2001 cenu "Kohout 2000". Již v této době byl nemocen a nemohl si přijít cenu osobně převzít. Přišel však jako host dirigovat ještě na Slavnostní koncert VSO k dvacátému výročí  založení orchestru. Bylo to poslední vystoupení Slávka Vosyky před  jeho orchestrem. Konalo se 24.11.2001. Dalším vystoupením zabránilo zhoršení zdravotního stavu.  
Smutná zpráva, oznamující Slávkův prohraný boj s nemocí přišla v červenci 2004. Stal se tehdy pátým členem orchestru, který nedobrovolně zasedá u pomyslného pultu nebeského swingového orchestru. Jeho práce, kterou pro orchestr a hudbymilovnou veřejnost po celou dobu vykonával, nechť je pro jeho pokračovatele závazkem na nastoupené cestě. Odkaz Stanislava Vosyky  Velký swingový orchestr rozvíjí i nadále pod taktovkou dirigenta Mgr. Milana Špičáka.  (RE)
Fotografie: Velký swingový orchestr slaví 30 let existence - diriguje Milan Špičák

Fotokopie dalších dokumentů

Orchestr Collegiál ještě v širším provedení hraje v sále na Horách, u saxofonu Stanislav Vosyka, nedatováno....
Tištěný program zřejmě druhého koncertu Velkého swingového orchestru v sále kina Svět dne 16. prosince 1980, ze kterého je zřejmé nejen původní obsazení VSO a také jeho repertoár.  V sále kina Svět bylo tehdy pevně umístěné plátno, před které se vešlo tak koncertní křídlo se sólistou. Pro koncerty, např. Orchestrálního sdružení Smetana a také pro Velký swingový orchestr bylo třeba stavět rozšířené pódium.