Transformace pečovatelské služby      
V elektronické verzi Českotřebovského zpravodaje se 16. května 2019 objevila zpráva o projektu „ŽÍT DOMA“ a otázka, zda tento projekt zavedeme i v České Třebové…
V této souvislosti mi dovolte poskytnout informaci o tom, že naše příspěvková organizace Sociální služby Česká Třebová připravuje ve spolupráci s orlickoústeckou společností ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o. p. s. transformaci českotřebovské pečovatelské služby tak, aby byla z hlediska místního a časového dostupnější, efektivnější, tedy zaměřená zejména na úkony přímé péče, a současně aby její financování bylo pro zřizovatele úspornější. Již měsíc proto pracujeme na přípravě záměru projektu, prostřednictvím kterého bychom rádi získali finanční prostředky na inovaci pečovatelské služby z Evropského sociálního fondu.
Inovační metoda, se kterou v projektu počítáme, je ještě komplexnější než projekt „ŽÍT DOMA“ a věřím, že podaří-li se transformace pečovatelské služby tak, jak popisujeme v projektu, může se veřejnost těšit na kvalitní, dostupné a efektivní služby poskytované městskou příspěvkovou organizací, a dojde k rozšíření portfolia veřejné služby v oblasti sociální péče v České Třebové. Sociální služby Česká Třebová jsou tady pro občany města a uvědomují si svoji zodpovědnost za nabídku kvalitních služeb. Právě městem zřizované Sociální služby by měly do budoucna „nastavovat laťku“ sociálních služeb v České Třebové a dbát na jejich dlouhodobou udržitelnost.
 
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., ředitelka
Sociální služby Česká Třebová