Nové vývojové centrum společnosti Unicorn =

šance jak u nás udržet vzdělané lidi


 
Vývojové centrum Unicorn vzniklo v České Třebové po vyhodnocení možností a podmínek pro činnost u nás v České Třebové a také v okolních městech. Jde o 23. vývojové centrum této společnosti, která je dodavatelem informačních systémů a řešení v oblasti informačních technologií.  Jednou z výhod našeho města bylo dobré komunikační spojení do okolních měst a prostřednictvím železnice také do celé ČR, také aktivita a možnosti spolupráce s českotřebovskou VOŠ a SŠ technickou, kde  se informační technologie vyučují a tak  absolventi školy mohou s novým vývojovým centrem Unicorn spolupracovat. To vše převážilo nad možností zřídit toto pracoviště např. v sousedním Ústí nad Orlicí, které bylo také posuzováno. To prozradil produkční ředitel společnosti Unicorn systems Lukáš Zrzavý. Vývojové centrum Unicorn přineslo po zřízení  do České Třebové práci, zdejší pracovníci se podílí na projektech řešených i v jiných místech.
Prozatím zde pracuje základní skupina pracovníků, předpokládá se  postupné rozšíření skupiny podobně jako v jiných vývojových centrech. V tom je velká šance pro vysokoškoláky z regionu, kteří  hledají svoje uplatnění tady "doma" a budou přitom součástí velkého dvoutisícového týmu spolupracovníků ve čtyřech zemích Evropy.  Společnost nepotřebuje svoje pracovníky koncentrovat na jednom místě (nejlépe v Praze), jak to dělají  jiné společnosti obdobného zaměření. Praxe ukazuje, že se decentralizací dá udělat hodně práce i na velkých projektech. Práce českotřebovské pobočky je v prvních měsících po svém v zniku vázána na práci zkušeného týmu Unicorn v Hradci Králové. Další východočeská pobočka je v Pardubicích a v Chrudimi. Pro Českou Třebovou se tak postupně nabízí šance vytvořit podle  možností až 50tičlenný pracovní tým IT specialistů, takže současné umístění nemusí vývojového centra na Moravské ulici  nemusí později postačovat.  Proto společnost úzce spolupracuje i s vedením města. Pro první rok činnosti jsou ovšem pracovní prostory dostatečné a dobře vybavené.
Slavnostní zahájení se konalo 26. dubna za účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického,  místostarosty města Česká Třebová Ing. Dalibora Zeleného  a také ředitele VOŠ a SŠ technické Česká Třebová Mgr. Jana Kováře.  Po krátkém představení společnosti a jejího zaměření  produkčním ředitelem společnosti Lukášem Zrzavým  promluvil také  hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který zdůraznil zájem kraje na rozvoji českotřebovského centra, na posilování vzdělanosti v regionu a nastínil i možnost spolupráce s dalším centrem společnosti pracujícím např. v družebním Prešovském samosprávném kraji. Právě Prešovské centrum Unicornu  začalo spolupracovat s tamní školou podobně jak se chystá u nás v České Třebové. Společnost nemůže takovou spolupráci svým zaměstnancům nařídit, ale může pro ni vytvořit vhodné podmínky. A zdá se, že v obdobném duchu  by měla taková spolupráce vzniknout také v České Třebové. Vždyť právě mezi zaměstnanci zdejšího vývojového centra jsou absolventi VDA. Chod a rozvoj českotřebovské pobočky společnosti bude řídit  Ondřej Bouška.
Zájem na takové spolupráci potvrdil i ředitel školy Jan Kovář. Dalibor Zelený naznačil i další možnosti spolupráce společnosti s městem. Ne v tom, že by město zadávalo projektové záměry pro společnost Unicorn (to bychom se nedoplatili), ale že bychom vybírali z portfolia řešených problému takové, které lze využít i v podmínkách našeho města, např. při řešení úkolů budoucího "Smart city" nebo dalších vyzkoušených projektů.
Došlo také na slavnostní stříhání pásky, čímž byl o nové vývojové centrum slavnostně uvedeno do života. Po prohlídce prostor v I. poschodí  violy "Fincentrum" v Moravské ulici 929 se rozproudila  zajímavá diskuze nad systémem řízení společnosti, možností  dalšího rozšíření  zatím malé skupiny spolupracovníků a o možnostech kariérního růstu. Zajímavostí určitě je i to, že společnost Unicorn má i vlastní akreditované vysokoškolské studium Unicorn College, které má tedy statut soukromé vysoké školy. Její zaměstnanci zde mohou dálkově  studovat bezplatně, dokonce ani nemusí podepisovat nějakou vázací smlouvu na budoucí práci  ve společnosti. Dálkové studium typu E-learning je doplněno prezenčními soustředěními a studují tak např. i zaměstnancí zmíněné prešovské pobočky společnosti.
Je zřejmé, že vkročením do našeho města vytvořila společnost Unicorm  pro sebe možná nenápadný krůček do zdejšího regionu, z obrácené pozice, tedy z pohledu z našeho města  se jedná novou velkou šanci, kterou získávají zejména mladí lidé z České Třebové a okolí, pokud by chtěli chtějí spolupracovat v týmech na zajímavých softwarových řešeních a nemuseli přitom bydlet v Praze, užívat si domova a mít nižší provozní náklady. A nijak tím neomezí svůj kariérní růst, o který se společnost určitě postará, neboť je to právě i v jejím zájmu. Jak prozradil ředitel Lukáš Ryšavý, osvědčuje se  působení v regionech zejména ve větší stabilizaci pracovních týmů a malou fluktuací, která tím přináší i lepší pracovní výsledky.  (mm)