Životní jubileum Jindřišky Vaníčkové
Paní Jindřiška Vaníčková se dožívá 2. června požehnaného věku 85 let. Při této příležitosti bych se chtěl se čtenáři podělit o vzpomínky na tuto výraznou osobnost hudebního života v České Třebové.
Jindřiška Vostárková byla od dětství obklopena hudbou. U nich v rodině se hodně zpívalo, tatínek hrál amatérsky velmi dobře na housle. Pro kariéru budoucí klavíristky se ukázalo jako zásadní, když byla svěřena do péče třebovské pedagožky Marie Pachové, nejprve jako soukromá žákyně, po skončení války pak v nově založené městské hudební škole. Paní učitelka Pachová ji vedla až do maturity na reálném gymnáziu v roce 1953.
Druhou osobností, která zásadně přesměrovala její životní pouť, se stal Antonín Šimeček, jenž nastoupil na místo ředitele českotřebovské hudební školy v roce 1958. Jindřišce, tehdy již Vaníčkové, nabídl místo externí učitelky klavíru a po pěti letech ji převedl do učitelského kádru na celý úvazek. Jindřišce, která do té doby pracovala jako komerční kancelistka u Československých státních drah, se najednou otevřel zcela jiný svět. Musela se sice starat o rodinu – manžela Eduarda, učitele houslí, a malého syna, ale přesto se s vervou pustila do dálkového studia klavíru na konzervatoři v Brně. Šestileté studium zvládla za pět let a v roce 1971 získala absolutoriem konzervatoře plnou aprobaci.
V této době, kdy pravidelně trávila víkendy místo odpočinku intenzivním studiem, jsem se s paní učitelkou Vaníčkovou seznámil. Od svých šesti let jsem se učil hrát na housle u Antonína Šimečka, jako vesnický chlapec z Dolní Dobrouče jsem nejprve dojížděl o sobotách do bytu Šimečkových v Ústí nad Orlicí, od deseti let už jsem byl samostatný natolik, že jsem mohl jezdit sám vlakem z Dobrouče do Třebové. Padla na to celá páteční odpoledne. Měl jsem nejprve hodinu sólové hry a poté školní orchestr, také pod Šimečkovým vedením. Když mi bylo asi 14 let a ukazovalo se, že bych se hudbě mohl nějakou formou věnovat profesionálně, bylo rozhodnuto, že budu brát také hodiny klavíru. Na klavír se učila moje o čtyři roky starší sestra, kvalitního „vídeňáka“ jsme měli doma, a tak jsem na něj hrával od nejútlejšího dětství, ovšem bez soustavného vedení. Úkolem usměrnit mou klavírní techniku pověřil pan Šimeček právě Jindřišku Vaníčkovou. Docházel, spíše vybíhal jsem za ní do její podkrovní učebny každý pátek v podvečer. Naše hodiny, to byly skutečné rychlovky, neboť pan ředitel Šimeček mě pouštěl ze své výuky vždy se značným zpožděním; klavír jsem ale přetahovat nemohl, neb jsem musel stihnout poslední podvečerní vlak. O to více si s odstupem cením toho, jak mě paní učitelka Vaníčková i v tom minimálním čase dokázala technicky zdokonalit a připravit na přijímací zkoušku ke studiu hudební výchovy na Filozofické fakultě v Olomouci. Jsem přesvědčen o tom, že právě skutečnosti, že jsem ovládal hru na housle i na klavír téměř na stejné úrovni, rozhodla zásadním způsobem o mém přijetí.
Naše kontakty se mých odchodem do Olomouce a po skončení studií přesídlením do Prahy na řadu let přerušily. Mezitím se Antonín Šimeček stal krajským inspektorem lidových škol umění a na jeho místo byl jmenován Eduard Vaníček. Byl to vynikající houslista a učitel, ale starost o každodenní chod školy a velkou část administrativy přenesl na svou manželku, která byla po deset let jeho zástupkyní. Když odešel Eduard Vaníček v roce 1986 do důchodu, Šimeček se v rámci snahy o zachování kontinuity vedení školy zasadil o to, že na ředitelské místo nastoupila Jindřiška. Jindřiška ředitelovala do roku 1992, svému nástupci Bohuslavu Mimrovi pak pomáhala v jeho začátcích v nové funkci z pozice zástupkyně. V letech 1995–2007 pak na částečný úvazek vyučovala klavír na ZUŠ v Ústí nad Orlicí.
Až v devadesátých letech se moje vztahy s manžely Vaníčkovými obnovily. Každoročně jsem je o letních prázdninách navštěvoval, tradičně byl pohoštěn skvělou plněnou paprikou s rajčatovou omáčkou, a s panem učitelem Vaníčkem jsme vyráželi na procházky do blízkého okolí města a při té příležitosti jsme nejen vzpomínali na minulá léta, ale probírali i politickou situaci včetně stavu našeho hudebního školství. Po jeho smrti se mé kontakty s ovdovělou paní Vaníčkovou prohloubily a zintenzívněly. To už se z bývalého vztahu učitel – žák stalo pevné přátelství dvou lidí, kteří se vzájemně ctí, mají se rádi a vzájemně v sobě nacházejí oporu.
Milá Jindřiško, v závěru svého vzpomínání Ti těžko mohu přát pevné zdraví, jak bývá při životních jubileích zvykem, a tak se omezím na přání, aby Tě tvé nemoci trápily co nejméně, abys stále měla dostatek síly v boji s problémy, které Tě potkávají, a abychom v sobě ještě dlouho mohli nacházet spřízněné duše. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že jsi patřila k osobnostem, které významným způsobem ovlivnily můj život, a moc si Tvého přátelství vážím.
Tvůj vděčný Stanislav Pecháček