Jarmila Vařečková by v červnu oslavila 100 let                  

S Jarmilou Vařečkovou bylo neodmyslitelně spojeno  dění v českotřebovském divadle po celá desetiletí. Vzpomeneme-li na inscenace českotřebovského DS Hýbl ze šedesátých a sedmdesátých let, nemůžeme nepřipomenout Jarmilu  Vařečkovou a to právě mezi nejvýznamnějšími členy v té době velmi početného divadelního souboru Hýbl.  Nejenže byla duší souboru a obsadila řadu rolí, na které pamětníci dodnes vzpomínají, navíc přímo působila v Národním domě, tehdejším závodním klubu železničářů.  

Byla tak po léta jsou z neodmyslitelných os, kolem níž se točil život celého souboru, po léta hrála role malé i velké. Právě začátkem šedesátých let dostala příležitost k velkým hereckým kreacím, kterých bohatě využila. Bylo to např. v inscenaci Krutá maska (režie Karel Tomeš), kde  Jarmila Vařečková zahrála v titulní roli velký part, po roli Kleity v Atlantidě to byla její další velká příležitost. Se ctí se vyrovnala i s titulní rolí v Maryše bratří Mrštíků  (ač nebyla v žádném případě dívkou typicky venkovského vzezření), spolu s M. Fenclovou hrála např. v inscenaci hry Paní ministrová (režie O. Bittl,  v hlavní roli s O. Markovou) nebo později v r. 1965 v detektivce r. Thomase Osm žen v režii M. Blodíkové. Tehdy bylo během roku i více premiér, divadelní soubor měl několik aktivních režisérů. Proto nepřekvapí, že téhož roku najdeme Jarmilu Vařečkovou znovu v obsazení hry italského neorealisty De Filippa Filumena Marturano v režii M. Dočkala. 

Určitě si také vzpomeneme na její vystoupení v Tylově Paní Marjánce matce pluku v operetě Na tý louce zelený, nebo i ve slavnostním představení uspořádaném k devadesátým narozeninám DS Hýbl "Radúz a Mahulena" v režii O. Bittla, kde vystoupila v roli Runy.  Byly to desítky rolí větších i  menších, na jevišti Národního domu diváky udivovala svým uměním, hereckým temperamentem a zanícením. V kolektivu herců byla vždy velmi oblíbená, neváhala se postavit ani do čela souboru, převzala i práci režisérky, nezříkala se žádné práce pro ochotnické divadlo. Byla to tehdy zlatá doba českotřebovského divadla, na jaře 1966 byla otevřena Malá scéna a řada inscenací se konala i zde.

Letošní nedožité životní jubileum paní Jarmily Vařečkové  (* 30. 6.1919) je příležitostí ke vzpomínce na tato léta.  I dnes se můžeme radovat z jejích rolí a vystoupení, ač z nich zbyly již jen vzpomínky pamětníků, záznamy v kronikách a zažloutlé fotografie. Dožila se požehnaného věku 97 let, její život se uzavřel 17. prosince 2016.

(mm)