Výstava prací absolventů Univerzity třetího věku               
Vernisáž se konala v pondělí dne 20. května podvečer.
Hudební  doprovod vernisáže: trio fléten MgA. Milada Hamplová a sestry Lenka a Šárka Vaňoučkovy
S hlavním vernisážovým projevem vystoupila paní Ludmila Rašnerová:
 
"Dovoluji si Vás všechny přivítat na první výstavě prací absolventů Univerzity třetího věku, kterou dnes otevíráme především díky realizátorovi Univerzity třetího věku -  Domu dětí a mládeže KAMARÁD v České Třebové, tedy paní ředitelce Mgr. Janě Endyšové, paní Haně Jánošíkové, která měla Univerzitu třetího věku na starost,  a také týmu skvělých spolupracovnic DDM.  Děkujeme také  poskytovali výstavních prostor – Kulturnímu centru Česká Třebová, a v neposlední řadě také podporovateli  a iniciátorovi této zajímavé aktivity pro seniory – Městu Česká Třebová a Klubu seniorů v našem městě, jmenovitě pak paní Míle Kroftové. Všem čtyřem subjektům chci hned na začátku vyjádřit poděkování jménem nás všech.
Na této výstavě jsou vystaveny práce absolventů čtyř kursů Univerzity třetího věku
- kurzu keramiky vedeného Ivetou Mutlovou,
- kurzu skla a kovu, který vede Hana Milerová,
- rukodělného kurzu vedeného Ladou Poukovou a Claudií Kolářovou

- kurzu malby a kresby vedeného Ludmilou Maškovou.
Krátce o kurzu MALBA  a KRESBA. Na naší výstavě vystavují své práce členky kurzu  Vlasta Paříková, Alena Štegnerová, Zdeňka Kroschová, paní Anna Málková, Jana Domlátilová, Lenka Staňková, Dana Pávková, Eliška Kodytková a Zdeňka Renčínová.
Před dvěma roky jsem byla požádána ředitelkou Domu dětí a mládeže v České Třebové, paní magistrou Janou Endyšovou, abych se ujala vedení kurzu malby a rok poté i kurzu kresby na Univerzitě třetího věku. Výtvarná dílka, která uvidíte v klipech na stěnách kolem nás, tedy prakticky mapují naši činnost za uplynulé dva školní roky, nebo – chcete-li – za čtyři semestry.
Naskýtá se otázka po smyslu amatérského výtvarničení ve zlatém seniorském věku. Pokusím se Vám na ni odpovědět.  
Všechny absolventky kursu kresba a malba spojuje jedno společné: rády kreslí a malují a kdysi si přály vystudovat  tyto obory na středoškolské i vysokoškolské úrovni a věnovat se jim profesionálně,  avšak  z nejrůznějších důvodů se jim tento sen nepodařilo naplnit. 
Výtvarné vidění světa spojené s touhou ztvárnění krásy kolem nás nejrůznějšími technikami však v nich všech přežívá, a tak v okamžiku, kdy jim seniorská etapa života poskytla tolik potřebný čas i jistou svobodu a pohodu, se chopily příležitosti, kterou v podobě těchto kurzů nabídl dům dětí a mládeže.Scházíme se jednou za měsíc, mezitím však pracujeme na zadaných výtvarných tématech i doma. Neděláme si ambice na profesionální umělecký výkon, jde nám o to kreslit či malovat s radostí a pro radost.  Učíme se vidět svět s obdivem, úctou a pokorou k jeho kráse, rozmanitosti tvarů, struktur,  světel, stínů, a barevných nuancí a tyto pak zpodobňovat nejrůznějšími  výtvarnými technikami – od kresby tužkou, tuší a rudkou a uhlem přes pastel až k akvarelovým či temperovým barvám a kombinovaným technikám.  Tvoříme s láskou a radostí a navíc je nám vždy  pospolu  moc fajn. Společný zájem, podobný věk a touha po vidění světa z úhlu krásy nám přinášejí radost, ať už kreslíme či malujeme v kursu samotném, doma nebo v plenéru, anebo podnikáme výlety na zajímavé výstavy."  
Na vernisáži dále vystoupila paní Iveta Mutlová, která zastoupila nepřítomnou ředitelku DDM. Zabývala se zaměřením dalších kurzů U3V, tedy kurzu sklo a kov, rukodělným kurzem a kurzem keramiky., představila jejich práce a jejich členky.
Výstava absolventských prací bezprostředně navazovala na  slavnostní zakončení Univerzity třetího věku, které se konalo v obřadní síni českotřebovské radnice v pátek  17. května a to za účasti starostky města a veliké účasti frekventantů kurzů. Výstava se konala  v historii českotřebovské U3V poprvé a byla vyvrcholením celoroční pravidelné činnosti výtvarně a rukodělně zaměřených kurzů.