Zamyšlení na červen 2019                     
Moudrost Šalomounova – o mase a zelenině
Jedno biblické přísloví praví: Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. (Starý zákon, kniha Přísloví 15,17). Pokud bychom z toho přísloví vyškrtli pokrmy, tak by s ním myslím každý člověk souhlasil. Protože láska je opravdu daleko lepší a příjemnější postoj než nenávist, zvláště když tento postoj zaujímají lidé ke mně. Nejsem si však jistý, zda by všichni souhlasili s příslovím v případě, že bychom v něm nechali pokrmy a vyškrtli lásku a nenávist, protože pak by z toho vzniklo přibližně toto: Lepší jídlo ze zeleniny než z vykrmeného býka.
Zelenina je pro krávy, já chci něco pořádnýho“ – tak mluvil jeden můj příbuzný, když se mu při našem společném obědě na talíři objevilo jídlo bez masa. A řekl bych, že vícero lidí je přesvědčeno o tom, žer masitá strava má nepoměrně větší hodnotu a přínos než pokrmy čistě rostlinného původu. Já nevím, kde tuto informaci vlastně vzali a z čeho tak usoudili. Možná jsou na to tak zvyklí, možná to vyvodili z toho, že 1 kg kvalitního masa se prodává za přibližně desetinásobnou cenu než 1 kg mrkve. Ovšem jsou na světě také lidé – a není jich zase tak málo – kteří si cenní rostlinné stravy daleko víc než té masité. Bylo by asi zajímavé zapsat si na papír argumenty těch, kdo tvrdí, že maso je základ pořádného jídla a porovnat je s argumenty těch, kdo jsou přesvědčení o tom, že „gruntem“ jídelníčku a je naopak jídlo bezmasé. Bylo by velice zajímavé srovnat finanční, výživovou a zdravotní stránku věci a také doporučuji porovnat, kolik základních přírodních zdrojů a kolik energie padne na výrobu toho či onoho jídla.
Ale ať už takové zkoumání dopadne jakkoli, přísloví naráží prostě na to, že zelenina je výrazně levnější než hovězí flákota. Tyto pokrmy zjevně symbolizují chudobu a bohatství nebo skromné živobytí a neskromné živobytí. Někdo si může dovolit toliko brambory s cibulkou a mlékem, někdo jiný si může dovolit hovězí svíčkovou. Inu ten, kdo si může dovolit jen ty brambory, nemusí zoufat, protože za určitých okolností se chudý člověk bude mít daleko lépe a bude daleko spokojenější než člověk bohatý. Prachobyčejné a skromné jídlo náš život nezkazí a vybrané lahůdky náš život neučiní dobrým, ani smysluplným. A to se odvažuji tvrdit i přes to, že v televizi jede jedna kulinářská show za druhou. Život je víc než pokrm…
Přeji Vám láskou naplněný čas nejen při stolování!
Kamil Vystavěl
 

Pozvání
na koncert
vážné hudby

V evangelickém kostele na Trávníku v neděli 16. června od 18 h se uskuteční pozoruhodné hudební vystoupení mladých umělců Karla Mužátka a Matěje Boka v nástrojovém obsazení trubka & varhany.
Na repertoáru mají skladby světových skladatelů i vlastní tvorbu.
Upřímně zveme!
Vstupné dobrovolné.