I v Pardubickém kraji umožňují pečovatelské služby ŽÍT DOMA

Zavedeme projekt "ŽÍT DOMA" i v České Třebové?
Projekt Institutu sociální práce v partnerství s Pardubickým krajem byl nominován do pětice nejlepších kategorie „Veřejná sféra“ v cenách udržitelného rozvoje (SDGs) 2019. Inovativní projekty, které mění Českou republiku a svět k lepšímu, mohou lidé  až do 19. května ocenit v rámci veřejného hlasování prostřednictvím http://www.globalnicile.cz/hlasovani/.
Podlomené zdraví dostalo Marii Burešovou po hospitalizaci v nemocnici až do centra následné péče. Lékaři jí poté doporučili přesun do domova pro seniory. Když nesouhlasila, poradili její rodině, ať si podá soudní cestou návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům a dá ji tam stejně. Rodina to ale odmítla a podpořila paní Marii v přání vrátit se do domácího prostředí. Společně s pečovatelskou službou našli řešení – přestěhovali ji z nevyhovujícího bytu ve 4. patře do bytu s bezbariérovým přístupem. Pečovatelky jí chodí pomáhat několikrát denně, střídají se ještě s domácí zdravotní péčí a Marie využívá také tísňovou péči. A přestože ji za dva roky bude už úctyhodných devadesát, může i nadále ŽÍT DOMA. (viz foto)
Podobně mohou zůstat ŽÍT DOMA i další senioři, lidé se zdravotním postižením, či chronickou nemocí, a to i vysoce závislí na péči druhých. Umožňují jim to pečovatelské služby, které mění své fungování v rámci projektů Institutu sociální práce, z. s. v partnerství a úzké spolupráci se šesti kraji, včetně Pardubického.
 „Náš kraj se už řadu let zaměřuje na podporu terénních sociálních služeb tam, kde je to pro klienty možné, a to i při intenzivní péči. Cílem je co nejvíce podpořit jejich setrvání v přirozeném prostředí a tím oddálit odchod do pobytové služby, například domova pro seniory. Iniciativa vychází z prostého přesvědčení většiny lidí – doma je doma,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje:
 „Do projektu ŽÍT DOMA se v Pardubickém kraji zapojily Lůžkové a sociální centrum pro seniory Chrudim, Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, Pečovatelská služba Pardubice a Centrum sociální péče města Žamberk.“
„Pečovatelské služby, které s námi spolupracují, dnes mají za sebou kus práce. Řada z nich významně rozšířila provozní dobu. Zajišťování obědů přenechala běžně dostupným službám, jako jsou restaurace či jídelny a omezila provádění úklidů tam, kde je může zastoupit úklidová firma za obdobných finančních podmínek,“ popisuje předseda Institutu sociální práce, z.s. Jakub Čtvrtník. Pečovatelským službám díky tomu významně stouply odpracované hodiny přímé péče (pomoc s hygienou, podáním stravy) z 379 tisíc na 517 tisíc. Počet uživatelů s nejvyšším, IV. stupněm příspěvku na péči vzrostl o víc jak sto procent (na celkových 389). Člověk se IV. stupněm příspěvku je stále ještě mnohde považován za typického uživatele pobytové služby. Z našich výsledků je ale patrné, že když dobře funguje terénní služba, například dochází za člověkem i několikrát denně, v domovech pro seniory nemusí vůbec vzniknout 389 lůžek. A toto číslo poroste, upozorňuje Jakub Čtvrtník.
V minulých dnech se v Praze konala zahajovací konference nového projektu Institutu sociální práce, z. s. „Žít doma“, do kterého se zapojilo dvaačtyřicet pečovatelských služeb - pět z Pardubického kraje - a zástupců obcí. Experti institutu je chtějí podpořit v jejich započaté transformaci, zvýšit odborné znalosti a dovednosti jejich pracovníků, aby odpovídaly zvyšujícím se nárokům na péči a práci s uživateli i z jiných cílových skupin než jen seniorů (například rodiny s dětmi). Společně s účastníky projektu vytvoří sebehodnotící systém stupně naplnění vize ŽÍT DOMA, který povede ke zkvalitňování poskytování pečovatelské služby.
 „Nám se v průběhu prvního projektu podařilo značně omezit rozvážku obědů a teď, aby se nám uvolnily ruce pro péči o klienty, kteří nás opravdu potřebují, bychom ji rádi ukončili úplně. Věříme, že s podporou institutu se nám to podaří a že načerpáme zase nové znalosti,“ říká vedoucí Pečovatelské služby Pardubice Jana Kalvová.
„Velmi oceňujeme veškeré materiály a informace od institutu, proto se zapojujeme i do dalšího projektu „Žít doma“. Chceme pokračovat ve zkvalitňování našich služeb směrem k podpoře klientů, aby mohli zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí,“ uvádí vedoucí pečovatelské služby Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí Lucie Kaválková.
„Očekávám podněty a inspiraci k další práci na zkvalitňování našich služeb včetně poradenství, pomůcek a tak podobně, aby náš klient mohl opravdu zůstat žít doma,“ doplňuje vedoucí pečovatelské služby Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička Irena Smolková.
V rámci projektu institut připravuje také internetové stránky zitdoma.cz s informacemi pro zadavatele, zřizovatele a poskytovatele služby, ale i veřejnost, která v nich mimo jiné najde seznam pečovatelských služeb hlásících se k vizi ŽÍT DOMA. A rovněž mediální kampaň, která chce upozornit na nové pojetí pečovatelské služby a možnosti, které to jejím uživatelům a pečujícím rodinám přináší. Aby nedostatečná informovanost už nebyla překážkou správného rozhodnutí při volbě způsobu řešení vlastní situace, nebo situace blízkého.
Institut sociální práce, z.s. vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: umožnit lidem ŽÍT co nejdéle DOMA. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci druhých. Institut mění fungování především pečovatelských služeb - už nezajišťují jen rozvážku obědů a úklidy seniorům, ale věnují se skutečné péči. Umožňují ŽÍT DOMA všem potřebným bez rozdílu věku, i s III. a IV. stupněm příspěvku na péči, kteří bývali výhradně klienty pobytových služeb (např. domovů pro seniory). Na úrovni krajů institut zpřehledňuje systém financování sociálních služeb, vytváří kritéria a pravidla pro jejich optimální zajištění.
 
Institut sociální práce, z. s.   Eva Kroupová